Hvor sikre og trygge er dine lastbiler på vejene?

wfs transport safety whitepaper

Sikkerhed er en integreret del af enhver succesfuld trans­portvirk­somhed.

Når du tænker over alle de potentielle farer, en trans­port­drift kan komme ud for, hvad enten det er trafi­ku­lykker, forbry­delser med lastbiler som mål eller fejl på køretøjer, står det dog klart, at det ikke er helt enkelt at opretholde et højt sikker­heds­niveau i en hel flåde.

Denne vejledning ser på sikkerhed fra alle vinkler. Download den nu, og få praktisk indsigt i, hvordan du:

  • Tilskynder dine chauffører til at tillægge sig en mere sikker og mere effektiv kørestil
  • Holder dine køretøjer og aktiver i tiptop stand med mindre besvær
  • Beskytter dine chauffører, dine lastbiler, dine aktiver og dit gods mod forbry­delser
  • Bruger teknologien til at gøre ovenstående endnu mere effektivt

Hent den nu! 

Download den gratis e-bog

Få mere at vide om, hvordan automa­ti­sering og digita­li­sering af flåde­ar­bejds­gangene bruges i virksom­heder som din.

Lad os holde kontakten

Vi vil gerne holde kontakten for at give dig værdi og opnå mere. Gå ikke glip af værdifuldt indhold og information om følgende emner:

  • Vejled­ninger og hvidbøger
  • Begiven­heder
  • Nyheder fra branchen
  • Særlige tilbud og kampagner