Hvordan automa­ti­sering, digita­li­sering og nye teknologier forandrer bygge­branchen

74 % af alle bygge­firmaer siger, at de har planer om at imple­mentere ny teknologi i løbet af det kommende år. De angiver sikkerhed og produk­ti­vitet som de primære årsager til denne beslutning.

Samtidig er firmaerne også bekymrede ved at bruge ny teknologi. Det, der hyppigst bliver nævnt, er omkost­ninger, træning, erstat­nings­ansvar, sikkerhed på bygge­pladsen og datasik­kerhed.

Kodeordet er intelligent anvendelse.

Jeg er klar til at downloade⁠

Denne e-bog undersøger:

1
Brugen af digita­li­sering og automa­ti­sering i bygge­branchen
2
De vigtigste teknologier, som ændrer branchen, og de potentielle fordele for dig
3
De største udfor­dringer ved at anvende ny teknologi
4
Hvordan du minimerer risiciene ved at tage ny teknologi i brug i din virksomhed

Download den gratis e-bog

Find ud af, hvad digita­li­sering og automa­ti­sering kan gøre for dig.

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Vælg branchetype.
Indtast din e-mail-adresse.
Lad os holde kontakten

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.