Små og mellemstore virksom­heder

Anbefalede produkter

Små og mellemstore virksom­heder

Anbefalede produkter

Vores løsning til små og mellemstore virksom­heder giver dig meget mere end blot sporing og rutetegning. Webfleet løsninger er udviklet til også at hjælpe føreren. Gå videre end blot at vide hvornår, hvor og hvordan et køretøj kørte. Støt dine teams ude på vejene med det rette værktøj til at lette deres arbejde. Du er i gang på under en dag, uden at der skal installeres it-udstyr, og du begynder straks at spare penge.

Mere kontrol

Mere kontrol

Mere kontrol

Du ved altid, hvor dine køretøjer og medar­bejdere befinder sig: Få indblik i køretid, køreadfærd, tidsforbrug på stedet, pauser og arbejdstid. Skab gennem­sig­tighed og gør dine førere ansvarlige for deres handlinger.

Få færre udgifter

Få færre udgifter

Få færre udgifter

Fordi chauf­fø­rerne får hjælp til at bruge køretøjet mere omhyggeligt, kan du reducere udgiften til brændstof, vedli­ge­hol­delse og forsikring.

Mere fakturerbar tid

Mere debiterbar tid

Mere fakturerbar tid

Få en bedre udnyttelse af tiden med værktøjer som automatisk logbog og automatisk registrering af arbejdstid. Ved at bruge data om trafik­si­tu­a­tionen i realtid til at sende den chauffør af sted, som kan være hurtigst fremme, kan du øge mængden af tid, der kan faktureres.

wfs workflow management

Hvorfor digita­li­serer virksom­heder deres arbejds­gange?

wfs workflow management

Virksom­heder som din bruger automa­ti­sering og digita­li­sering til at reducere omkost­ninger og sætte skub i effek­ti­vi­teten. Læs mere.

Få din gratis vejledning

Hvorfor vælger små og mellemstore virksom­heder Webfleet?

Bruger­venlig

Lokal support

Fremtids­sikret

Vælg den bedste løsning til sporing af køretøjer til din virksomhed

Løsning til små og mellemstore virksom­heder

  • Klare og præcise rapporter over kørselstid, køreadfærd og tidsforbrug på stedet
  • Dit køretøjs position i realtid
  • Smart og effektiv sporing og planlægning

Valgfrit: Anbefalet ekstraudstyr

  • Live trafi­kop­lys­ninger
  • Fordeling af opgaver og arbejds­gange
  • Admini­stration af arbejdstid

Anmod om opkald

Tal med en rådgiver, og find ud af, hvordan din virksomhed kan få gavn af en flådesty­rings­løsning.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.