Drift og vedli­ge­hol­delse

Gør din forretning mere effektiv

Drift og vedli­ge­hol­delse

Gør din forretning mere effektiv

Er du på udkig efter en måde at gøre din drifts- og vedli­ge­hol­del­ses­for­retning mere effektiv? Webfleet, Europas førende flådesty­rings­løsning, giver dig alle de værktøjer, du skal bruge for at opnå det. Webfleet gør det muligt for dig at digita­lisere dine processer og optimere dine arbejds­gange. Det betyder sikrere og mere produktive chauffører, lavere flådeom­kost­ninger og glade kunder.

Hvad er vigtigt for dig?

Styring af arbejds­gange

Få bedre flåde­ef­fek­ti­vitet med Webfleet. Du får omgående adgang til ordrestatus, status for køretøj og trafi­kop­lys­ninger, så du kan identi­ficere den bedste chauffør til opgaven. Vores funktion til Ordre­op­ti­mering1 optimerer din ordre­plan­lægning med et enkelt klik, så flere ordrer kan blive afsluttet på kortere tid. Du kan også let integrere med dine eksiste­rende tredje­part­sapps for at reducere admini­stra­tion­s­tiden.

driver cau left space wide
customer satisfaction

Kunde­til­fredshed

Gør kunderne glade ved at give dem mere præcise forventede ankomst­tider2. Webfleet indeholder avanceret naviga­tions­funk­tio­na­litet, der kan ændre ruter på basis af trafikdata i realtid og køretøjstype, så dine chauffører kan køre ad den bedst mulige rute. Det betyder, at de kan nå frem til flere kunder rettidigt og reducere unødvendige vente­pe­rioder.

Omkost­nings­be­spa­relser

Hold dine omkost­ninger under kontrol med et klart overblik over din flådes ydeevne. Du får jævnlige alarmer om at bestille vedli­ge­hol­del­ses­ef­tersyn og automatisk under­retning, hvis et køretøj har behov for reparation, så du kan undgå dyre nedbrud. Du kan også bruge Webfleets indblik til at styre brænd­stof­for­bruget og tilskynd til omkost­nings­ef­fektiv kørsel.

save money piggy bank
fleet manager driver 04

Chauf­før­sik­kerhed

Få bedre chauf­før­sik­kerhed med OptiDrive 360, en komplet tilgang til konstant kørsels­for­bed­ringer. Chauf­fø­rerne får feedback og råd i realtid om ansvarlig kørsel, hvilket medfører færre hændelser på vejene og vedli­ge­hol­del­ses­ef­tersyn af køretøjer. Sikrere chauffører og køretøjer kan også bidrage til at opnå lavere forsik­rings­præmier.

Bedre beslut­nings­tagning

Brug nyttigt indblik til at træffe smartere beslut­ninger. Webfleets detaljerede dashboard og detaljerige rapporter giver dig fuld kontrol, så du kan træffe effektive beslut­ninger for din flåde. Evnen til at overvåge og analysere ydeevnen på nært hold via oplysninger i realtid betyder, at du kan foretage løbende optime­ringer og effek­ti­vi­sering.

devices tablet 01 dashboard
service van driver pro8475 cam50 04

Navneom­dømme

Ikke alle omkost­ninger, der er forårsaget af farlig kørsel, kan beregnes i et regneark. 75 % af flåde­be­slut­nings­tagere er bekymrede over, at dårlig køreadfærd kan skade deres virksomheds omdømme3. Webfleets telematik og video­tek­niske indblik kan hjælpe dig med at have en sikrere flåde, der er gavnlig for dine chauffører, dine køretøjer og, i sidste ende, dit omdømme.

Hvad kan vi hjælpe med?

Få bedre servi­ce­kva­litet og gladere kunder og chauffører

Eliminer unødvendig ventetid ved at give klassens bedste forventede ankomst­tider

Få bedre ordre­sty­rings­ar­bejds­gange og få flere opgaver afsluttet

Reducer udgifterne med under­ret­ninger om optimale ruter og regelmæssig vedli­ge­hol­delse

Spar tid på admini­stra­tionen, så du kan fokusere på det vigtige

Få den løsning, der passer dig bedst, med en række forret­nings­in­te­gra­tioner

Se flere detaljer om vores drifts- og vedli­ge­hol­del­ses­funk­tioner

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Vil du vide mere om, hvordan du kan reducere dine flådeom­kost­ninger?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download e-bogen i dag, og se, hvordan du får styr på dine flåde­driftsom­kost­ninger.

Hent din kopi
1 Ordre­op­ti­mering er tilgængelig som et ekstra abonne­ments­niveau.
2 ETA = estimated time of arrival (forventet ankomst­tids­punkt)
3 Forskning fra The European Road Safety Report 2021

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.