Hvordan kan du skære ned på dine flådeom­kost­ninger?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download e-bogen i dag, og se, hvordan du får styr på dine flåde­driftsom­kost­ninger.

Denne e-bog undersøger:

  • Indvirk­ningen af COVID-19 på flåde­ak­ti­vi­teten i forbindelse med teknisk instal­lation, vvs, reparation, service, vedli­ge­hol­delse og lignende arbejde i hele Europa og Nordamerika
  • Faktorer, der øger brændstof- og vedli­ge­hol­del­ses­ud­gifter, og hvordan de ændrer sig
  • Sådan kan du reducere omkost­ninger
Download den gratis under­sø­gelse nu 

Download den gratis under­sø­gelse nu

Gratis under­sø­gelse: Sådan reducerer du dine flådeom­kost­ninger

Lad os holde kontakten

Vi vil gerne holde kontakten for at give dig værdi og opnå mere. Gå ikke glip af værdifuldt indhold og information om følgende emner:

  • Vejled­ninger og hvidbøger
  • Begiven­heder
  • Nyheder fra branchen
  • Særlige tilbud og kampagner