Vlast­ní­k-pro­vo­zo­vatel

Provoz celého vozového parku v jednom rozhraní

Vlast­ní­k-pro­vo­zo­vatel

Provoz celého vozového parku v jednom rozhraní

Pokud vlastníte a provozujete malý nebo střední podnik a využíváte osobní nebo nákladní vozidla či dodávky, pravdě­po­dobně máte plné ruce práce. Řešení Webfleet pro správu vozového parku vám tuto práci usnadní. Z jednoho rozhraní můžete řídit všechny klíčové úlohy týkající se vašich vozidel, od sledování spotřeby paliva, po přehled údržby vozidel, plánování zakázek a ještě mnohem více.

Co je pro vás důležité jako pro vlast­ní­ka­-pro­vo­zo­vatele?

Omezení času stráveného adminis­tra­tivou vozového parku

Pravidelné úlohy správy vozového parku, jako je tvorba objednávek, fakturování a správa výdajů, mohou vyžadovat velké množství času. Služba Webfleet poskytuje vlast­ní­kům-pro­vo­zo­va­telům automa­ti­zovaná data, jako je registrace ujetých kilometrů a dřívější cesty vozidel, které snižují riziko lidských chyb a usnadňují integraci se stávajícím systémem pro vyplácení mezd a výpočet nákladů. Pokud potřebujete vytvořit cenovou nabídku pro nového klienta, data služby Webfleet o dřívějších cestách, čase a kapacitě dokážou tento proces urychlit a usnadnit.

Řídicí panel – přehledné zobrazení klíčových ukazatelů výkonnosti
fuel over time

Snížení spotřeby paliva

Služba Webfleet poskytuje informace o spotřebě paliva vozidel v reálném čase i historické údaje. Tak lze identi­fi­kovat plýtvání palivem a zjistit příčinu. Pomocí údajů o cestě můžete například zjistit, zda by řidiči měli častěji využívat tempomat nebo zda příliš často nechávají běžet motor naprázdno, abyste mohli zasáhnout a docílit efektiv­nějšího provozu.

Udržování vozidel v nejlepším stavu

Služba Webfleet vás informuje o stavu vozového parku pomocí zařízení pro sledování vozidel. Můžete snadno a efektivně naplánovat údržbu podle stavu počitadla kilometrů nebo po určitém časovém období. V případě problémů se vlast­ní­ko­vi-pro­vo­zo­vateli okamžitě odešlou diagnos­tické kódy a chybové kódy motoru. Díky těmto funkcím bude docházet k méně poruchám a prostojům a vozidla ve vašem vozovém parku budou bezpečnější a efektiv­nější.

maintenance
order optimisation

Plánování příkazů a zakázek

Se službou Webfleet mohou vlast­ní­ci-pro­vo­zo­vatelé plánovat rychleji a lépe. Díky přesným údajům a větší míře automa­tizace můžete nastavovat přesnější časy příjezdu a trávit méně času infor­mo­váním řidičů a zákazníků o časovém rozpisu. Zároveň budete dodržovat předpisy o počtu hodin řízení. Naše profe­si­o­nální navigace dále využívá komplexní síť aktuálních dopravních informací a pokročilé algoritmy, které pomáhají řidičům vyhnout se zácpám a dorazit do cíle včas.

Jak vám, jako vlast­ní­ko­vi-pro­vo­zo­vateli, můžeme pomoci?

Informace o poloze vašich vozidel v jakoukoli denní dobu díky sledování a zjišťování polohy v reálném čase

Snížení nákladů pomocí snížení spotřeby paliva a chytrému plánování údržby

Optima­lizace obchodních procesů – službu Webfleet můžete snadno integrovat se stávajícím softwarem a hardwarem

Profe­si­o­nální navigace a živé dopravní informace zajistí dodržení plánu

Lepší služby díky přesnějším časům příjezdu a snadné komunikaci

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.