Flådesik­kerhed

Bidrag til en bedre trafik­sik­ker­heds­kultur på tværs af din flåde

Hjælp med at forbedre sikkerheden for chauf­fø­rerne i din flåde, dine køretøjer og alle på vejene. Hold chauffører på de sikreste ruter med profes­sionel navigation. Spor benchmarks for flådesik­kerhed, som f.eks. køreadfærd og vedli­ge­hol­delse af køretøjer. Undgå ulykker og falske anmeldelser med dashcams til din flåde. Find ud af alt, du har brug for at vide om flådesik­ker­heds­styring her.

Forbedre flådesik­ker­heden med Webfleet

Analyser chauf­fø­rernes performance

Med data om køreadfærd

Forbedre trafik­sik­ker­heden

For alle på vejene

Beskyt din flåde

Fra falske forsik­rings­an­mel­delser

Spor dine flåde­ak­tiver

Af hensyn til køretøjets og lastens sikkerhed

Hold dig opdateret om vedli­ge­hol­delse af køretøjer

For at forhindre ikke-planlagt nedetid

Overhold regler om køretid

Og minimer overtræ­delser

Vigtige funktioner for flådesik­kerhed

Synlighed i realtid

Oprethold en sikker flåde med Webfleet Video, som integrerer optagelser fra dashcam med køredata, så du kan få klarhed om hændelser. Vores dashcam bruger AI-tek­nologi til at identi­ficere sikker­heds­risici bag rattet, med notifi­ka­tioner i realtid til chauf­fø­rerne om at justere deres adfærd. Fremvis beviser mod falske anmeldelser med video on-demand.

Få mere at vide om Webfleet Video⁠
desktop dashcam data display cam 50
pro 7350 optidrive

Indsigt i chauf­fø­rernes performance

Chauffører kan finde support i OptiDrive 360, som giver feedback om deres performance før, under og efter ture. OptiDrive 360 hjælper også flådechefer med at overvåge farlige vaner som f.eks. fartover­skri­delser og hårde opbrems­ninger og afgøre, om yderligere træning eller coaching vil være til gavn for chauffører.

Få mere at vide om OptiDrive 360⁠

Lastbil­spe­cifik navigation

Hjælp chauffører med at undgå smalle gader og lave broer med profes­sionel navigation. Med TomTom GO Fleet er det nemt at planlægge ruter i henhold til køretøjets højde, vægt og last. Chauffører, der har brug for en pause, kan bruge vores PRO Driver Terminals og Work App til at finde sikre raste­pladser.

Få mere at vide om at holde din flåde sikker med Pro Driver Terminals og Work App.

wf mobile messages trip data pro 8475 truck front
truck driver tunnel uk

Styring af chauf­fø­rernes trivsel

Chauf­fø­rernes trivsel er afgørende for flådesik­ker­heden. Hold styr på resterende kørsels­tider og pauser. Webfleet registrerer automatisk kørsels­tider og sikrer stressfri overhol­delse. Desuden hjælper notifi­ka­tioner dig med at undgå potentielle overtræ­delser.

Få mere at vide om Resterende kørsels­tider og Fartskri­ver­løs­ninger.

Anhæn­ger­sik­kerhed for flådesik­kerhed

Beskyt dine flåde­ak­tiver mod tyveri og hærværk. Hav altid viden om, hvor dine lastbiler og anhængere er, ved at spore dem på en enkelt interface. Notifi­ka­tioner om geofencing advarer dig, når køretøjer forlader forud­de­fi­nerede områder, eller når der registreres ikke-god­kendte bevægelser. Spor også status for anhæn­ger­døren af hensyn til lastens sikkerhed.

Få mere at vide om Webfleet-anhæn­ger­sporing⁠
desktop map trailer standstill
vehicle check bundle

Automatisk vedli­ge­hol­delse

Køretøjer, der opfylder kravene til trafik­sik­kerhed er utvivlsomt sikrere køretøjer. Planlæg automatisk vedli­ge­hol­delse af køretøjer med Webfleet. Når den bruges sammen med vores enheder til sporing af køretøj, advarer Webfleet dig om sikker­heds­pro­blemer, fra motor­pro­blemer til ulykker. Spar tid på vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver med Vehicle Check App.

Få mere at vide om vedli­ge­hol­delse af køretøjer⁠

24/7-dækkontrol

Sikker bremsning og styring afhænger delvist af sunde lastbildæk. Oprethold sikre dæktryk og -tempe­ra­turer med Webfleet dæktryks­over­våg­nings­system (TPMS). Med TPMS identi­fi­cerer du dækved­li­ge­hol­del­ses­behov, før de bliver til sikker­heds­pro­blemer for din flåde – eller forårsager uventet og dyr nedetid.

Få mere at vide om Webfleet TPMS⁠
truck front tyre

Alt, du skal vide om flådesik­kerhed

Hvad er flådesik­kerhed?

0

Flådesik­kerhed handler om at forbedre trafik­sik­ker­heden, støtte chauf­fø­rernes trivsel og sikre flåde­ak­ti­verne. Flåder, der er seriøse med hensyn til sikkerhed, vil udvikle, gennemføre og måle en strategi for flådesik­kerhed. En omfattende strategi vil typisk omfatte handlinger i forhold til træning af chauffører, vedli­ge­hol­delse af køretøjer, opgave-/ruteplan­lægning og sikkerhed for aktiver.

Hvorfor er flådesik­kerhed vigtig?

0

Tunge lastbiler deler offentlige veje med bilister. Derfor spiller flåder en vigtig rolle i forbindelse med trafik­sik­ker­heden. Ved at imple­mentere sikker­heds­pro­grammer kan flåder hjælpe med at forebygge ulykker. Et godt flådesik­ker­heds­niveau vil føre til lavere forsik­rings­om­kost­ninger. Sikkerhed for aktiver giver flåder en buffer i forhold til tyveri af last og hjælper dem med at stå godt i forhold til kunderne.

Hvordan kan Webfleet forbedre flådesik­ker­heden?

0

Webfleet kan hjælpe flåder med at forbedre sikkerheden på flere måder. For det første forenkler vores flådesty­rings­system vedli­ge­hol­delse af køretøjer og overhol­delse af bestem­melser for chauf­fø­rernes køretider. Med indsigt om chauf­fø­rernes performance kan flådechefer også afgøre, om bestemte chauffører kan drage fordel af en mentor­ordning eller træning i sikkerhed.

Hvilke løsninger tilbyder Webfleet til overvågning af flådesik­kerhed?

0

Webfleets overvåg­nings­løs­ninger kan hjælpe med at forbedre flådesik­ker­heden. Flåder bruger vores profes­sio­nelle naviga­tions­en­heder til at sikre, at chauf­fø­rerne kører på de sikreste veje. Vores Vehicle Check-app strømliner de daglige køretøj­s­ef­tersyn for flådechefer og chauffører. Dækre­la­terede risici forebygges med Webfleets dæktryks­over­våg­nings­system.

Hvilke virksom­heder drager fordel af flådesik­kerhed?

0

Alle virksom­heder, der driver en flåde, vil drage fordel af flådesik­ker­heds­styring. Et par eksempler kunne være transport- og logistik­virk­som­heder, flåder, der tilbyder last mile-le­vering, og timeba­serede servi­ceud­bydere som f.eks. bygge- og anlægs­virk­som­heder og blikkenslagere.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.