Bezpie­czeństwo floty

Buduj kulturę bezpie­czeństwa na drodze w swojej flocie

Pomóż poprawić bezpie­czeństwo kierowców i pojazdów we flocie oraz wszystkich użytkow­ników drogi. Utrzymuj kierowców na najbez­piecz­niej­szych trasach dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji. Monitoruj wskaźniki bezpie­czeństwa, takie jak styl jazdy kierowcy i konserwacja pojazdu. Zapobiegaj wypadkom i unikaj fałszywych oskarżeń dzięki kamerom samocho­dowym we flocie. Dowiedz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o zarządzaniu bezpie­czeń­stwem floty pojazdów tutaj.

Zwiększ bezpie­czeństwo floty dzięki Webfleet

Analizuj wydajność jazdy

Dzięki informacjom o stylu jazdy

Zwiększ bezpie­czeństwo na drodze

Dla każdego użytkownika drogi

Chroń swoją flotę

Od fałszywych roszczeń ubezpie­cze­niowych

Monitoruj zasoby w swojej flocie

Dla bezpie­czeństwa pojazdu i ładunku

Bądź na bieżąco z konserwacją pojazdów

Aby uniknąć nieprze­wi­dzianych przestojów

Przestrzegaj przepisów regulu­jących godziny pracy kierowców

I zmini­ma­lizuj ryzyko naruszeń

Kluczowe funkcje bezpie­czeństwa floty pojazdów

Podgląd sytuacji w czasie rzeczy­wistym

Zapewnij bezpie­czeństwo floty dzięki rozwiązaniu Webfleet Video, które integruje nagrania z kamery samocho­dowej z danymi jazdy, pomagając zrozumieć zdarzenia. Nasza kamera samochodowa korzysta z technologii SI, aby ziden­ty­fi­kować ryzykowne zachowania podczas jazdy, i przesyła kierowcom powia­do­mienia w czasie rzeczy­wistym, aby mogli poprawić swoje nawyki. Uzyskaj dostęp do dowodów przeciwko fałszywym roszczeniom dzięki funkcji wideo na życzenie.

Dowiedz się więcej o Webfleet Video⁠
desktop dashcam data display cam 50
pro 7350 optidrive

Wgląd w wydajność jazdy

Kierowcy mogą znaleźć pomoc w OptiDrive 360, które zapewnia informacje zwrotne o wydajności przed podróżą, w jej trakcie i po jej zakończeniu. OptiDrive 360 pomaga również kierownikom flot monitorować ryzykowne nawyki, takie jak przekra­czanie prędkości i ostre hamowanie, a także zdecydować, czy kierowcom przydadzą się dodatkowe szkolenie lub wskazówki.

Dowiedz się więcej o OptiDrive 360⁠

Nawigacja dla pojazdów ciężarowych

Pomóż kierowcom unikać wąskich ulic i niskich mostów dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji. Dzięki TomTom GO Fleet można łatwo planować trasy dostosowane do wysokości, wagi i ładunku pojazdu. Kierowcy, którzy potrzebują przerwy, mogą korzystać z naszych terminali kierowcy PRO i aplikacji Work App, aby znaleźć bezpieczne lokalizacje, w których można odpocząć.

Dowiedz się więcej o zapewnieniu bezpie­czeństwa floty dzięki terminalom kierowcy Pro i aplikacji Work App.

wf mobile messages trip data pro 8475 truck front
truck driver tunnel uk

Zarządzanie samopo­czuciem kierowców

Dobre samopo­czucie kierowców to klucz do zapewnienia bezpie­czeństwa floty. Monitoruj pozostały czas jazdy i okresy przerw. Webfleet automa­tycznie rejestruje czas jazdy, bezstresowo zapewniając zgodność z przepisami. Poza tym powia­do­mienia pozwalają zawczasu uniknąć poten­cjalnych naruszeń.

Dowiedz się więcej o pozostałym czasie jazdy i rozwią­za­niach tachografu.

Zabez­pie­czenie przyczepy w celu zwiększenia bezpie­czeństwa floty

Chroń zasoby swojej floty przed kradzieżą i wandalizmem. Śledź lokalizację swoich pojazdów ciężarowych i przyczep dzięki monito­ro­waniu ich w pojedynczym interfejsie. Powia­do­mienia geofencingu ostrzegają Cię, gdy pojazd opuści wyznaczony obszar lub gdy zostanie zareje­strowany nieau­to­ry­zowany ruch pojazdu. Monitoruj również status drzwi przyczepy, aby zadbać o bezpie­czeństwo ładunku.

Dowiedz się więcej o monito­ro­waniu przyczep Webfleet⁠
desktop map trailer standstill
vehicle check bundle

Zauto­ma­ty­zowana konserwacja

Sprawne pojazdy to bez wątpienia bezpiecz­niejsze pojazdy. Automa­tycznie planuj konserwację pojazdów w Webfleet. Współ­pra­cując z naszymi urządze­niami do monito­ro­wania pojazdów, Webfleet ostrzega Cię o wszelkich zagro­że­niach dla bezpie­czeństwa – od problemów z silnikiem po wypadki drogowe. Oszczędź czas poświęcany na zadania serwisowe dzięki aplikacji Vehicle Check.

Dowiedz się więcej o przeglądach pojazdów⁠

Całodobowa kontrola opon

Sprawne opony pojazdu ciężarowego umożliwiają bezpieczne hamowanie i skręcanie. Utrzymuj ciśnienie w oponach i ich temperaturę na bezpiecznym poziomie dzięki systemowi monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) Webfleet. TPMS umożliwia ziden­ty­fi­ko­wanie potrzeb z zakresu konserwacji opon, zanim pojawią się faktyczne problemy stanowiące zagrożenie lub dojdzie do niespo­dzie­wanego i kosztownego przestoju.

Dowiedz się więcej na temat TPMS Webfleet⁠
truck front tyre

Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpie­czeń­stwie floty

Na czym polega bezpie­czeństwo floty?

0

Bezpie­czeństwo floty polega na zwiększeniu bezpie­czeństwa na drodze, dbaniu o dobre samopo­czucie kierowców i zabez­pie­czenie zasobów floty. Floty, w których do kwestii bezpie­czeństwa podchodzi się na poważnie, opracowują, wdrażają i analizują strategię bezpie­czeństwa. Kompleksowa strategia powinna obejmować działania z zakresu szkolenia kierowców, konserwacji pojazdu, planowania zleceń i wyznaczania dla nich tras oraz zabez­pie­czenie zasobów.

Dlaczego bezpie­czeństwo floty jest ważne?

0

Ciężkie pojazdy ciężarowe jeżdżą po tych samych trasach co prywatne pojazdy osobowe. Floty więc są w dużej mierze odpowie­dzialne za bezpie­czeństwo na drodze. Wdrażanie programów bezpie­czeństwa pomaga flotom zapobiegać wypadkom. A bezwy­padkowa jazda pojazdów z floty pomaga obniżyć koszty ubezpie­czenia. Zabez­pie­czenie zasobów chroni floty przed kradzieżą ładunku, pomagając utrzymać zaufanie klientów.

Jak Webfleet może zwiększyć bezpie­czeństwo floty?

0

Webfleet może pomóc flotom zwiększyć bezpie­czeństwo na kilka sposobów. Po pierwsze, nasz system do zarządzania flotą pojazdów ułatwia konserwację pojazdów i zachowanie zgodności z przepisami regulu­jącymi czas pracy kierowców. Dzięki informacjom o pracy kierowców kierownik floty może również ustalić, czy danemu kierowcy przydałoby się szkolenie lub wskazówki z zakresu bezpie­czeństwa.

Jakie rozwiązanie do monito­ro­wania bezpie­czeństwa floty zapewnia Webfleet?

0

Rozwiązanie do monito­ro­wania Webfleet może pomóc zwiększyć bezpie­czeństwo floty. Floty korzystają z naszych profe­sjo­nalnych urządzeń nawiga­cyjnych, aby mieć pewność, że ich kierowcy jeżdżą po najbez­piecz­niej­szych drogach. Nasza aplikacja Vehicle Check ułatwia kierownikom flot, jak i samym kierowcom przepro­wa­dzanie codziennych przeglądów pojazdów. WebfleetSystem monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) zapobiega zagrożeniom wynikającym ze złego stanu opon.

Jakie firmy skorzystają na zwiększeniu bezpie­czeństwa floty?

0

Każda firma posiadająca flotę pojazdów skorzysta na wdrożeniu rozwiązania do zarządzania bezpie­czeń­stwem floty. Kilka przykładów – firmy z branży transportu i logistyki, floty realizujące dostawy lokalne oraz firmy świadczące usługi budowlane lub hydrau­liczne.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.