Een veilig wagenpark

Draag bij aan een cultuur van verkeers­vei­ligheid in uw hele wagenpark

Help om de veiligheid voor uw bestuurders, uw voertuigen en andere wegge­bruikers te verbeteren. Houd bestuurders op de veiligste routes met profes­si­onele navigatie. Volg maatstaven voor de veiligheid van het wagenpark, zoals rijstijl en voertuig­on­derhoud. Voorkom ongelukken en vermijd onterechte claims met dashboard­camera's. Hier vindt u alles wat u moet weten over het beheer van een veilig wagenpark.

Verbeter de veiligheid van uw wagenpark met Webfleet

Analyseer rijpres­taties

Met data over rijstijl

Vergroot de verkeers­vei­ligheid

Voor alle wegge­bruikers

Bescherm uw wagenpark

Tegen onterechte verze­ke­rings­claims

Volg de assets van uw wagenpark

Voor de beveiliging van voertuigen en ladingen

Blijf op de hoogte van de staat van een voertuig

Om ongeplande inactieve tijd te voorkomen

Houd u aan de regels voor de rijtijden van bestuurders

En minima­liseer overtre­dingen

Belang­rijkste functies van een veilig wagenpark

Realtime zicht­baarheid

Houd het wagenpark veilig met Webfleet Video, dat dashcam­beelden integreert met rijdata, zodat u ongevallen beter kunt begrijpen. Onze dashcam gebruikt AI-tech­no­logie om veilig­heids­risico's achter het stuur te herkennen en geeft bestuurders realtime meldingen om hun rijgedrag aan te passen. Verzamel bewijs­ma­te­riaal tegen onterechte claims met video op aanvraag.

Meer informatie over Webfleet Video⁠
Webfleet Video voor een veilig wagenpark
Inzicht in rijgedrag met OptiDrive 360

Inzicht in rijpres­taties

Bestuurders kunnen onder­steuning krijgen van OptiDrive 360, dat voor, tijdens en na ritten feedback over rijpres­taties levert. OptiDrive 360 helpt ook fleet managers om riskante gewoonten, zoals te hard rijden en abrupt remmen, te monitoren en te bepalen of bestuurders extra training of coaching nodig hebben.

Meer informatie over OptiDrive 360⁠

Vracht­wa­gen­na­vi­gatie

Help bestuurders om nauwe straten en lage bruggen te vermijden met profes­si­onele navigatie. Met TomTom GO fleet is het eenvoudig om routes te plannen op basis van de hoogte, het gewicht en de lading van het voertuig. Bestuurders die een pauze nodig hebben kunnen onze PRO Driver Terminals en Work App gebruiken om veilige rustplaatsen te vinden.

Krijg meer inzicht in het veilig houden van uw wagenpark met PRO Driver Terminals en Work App.

Profes­si­onele vracht­wa­gen­na­vi­gatie
Webfleet management voor welzijn van bestuurders

Management van het welzijn van bestuurders

Het welzijn van bestuurders is funda­menteel voor de veiligheid van een wagenpark. Houd resterende rijtijden en rustpe­rioden bij. Webfleet registreert automatisch de rijtijden, waardoor regels moeiteloos kunnen worden nageleefd. Bovendien helpen meldingen u om potentiële overtre­dingen te omzeilen.

Meer informatie over Resterende rijtijden en Tacho­graaf­op­los­singen.

Beveiliging van aanhangers voor een veilig wagenpark

Bescherm de assets in uw wagenpark tegen diefstal en vandalisme. Weet altijd waar uw vracht­wagens en aanhangers zijn door die te volgen vanuit één interface. Geofen­ce-mel­dingen waarschuwen u wanneer voertuigen een van tevoren vastgesteld gebied verlaten of er een niet-goed­ge­keurde beweging wordt geregi­streerd. Volg ook de status van de aanhan­gerdeur ten behoeve van de veiligheid van de lading.

Meer informatie over het volgen van aanhangers met Webfleet⁠
Webfleet dashboard voor asset beveiliging
Vehicle check app voor voertuig­on­derhoud

Geauto­ma­ti­seerd onderhoud

Goed onderhouden voertuigen zijn simpelweg veiliger. Plan automatisch voertuig­on­derhoud met Webfleet. Wanneer Webfleet wordt gebruikt in combinatie met ons voertuig­volg­systeem, ontvangt u alarmen omtrent veilig­heids­kwesties, van motor­pro­blemen tot ongevallen. Bespaar tijd op onder­houds­taken met de Vehicle Check-app.

Meer informatie over voertuig­on­derhoud⁠

24/7 banden­con­trole

Veilig remmen en sturen is deels afhankelijk van goede vracht­wa­gen­banden. Houd de banden op een veilige spanning en temperatuur met het Webfleet banden­span­ning­con­tro­le­systeem (TPMS). Met TPMS ziet u wanneer banden onderhoud nodig hebben voordat ze leiden tot veilig­heids­pro­blemen of onverwachte en kostbare inactieve tijd.

Meer informatie over Webfleet TPMS⁠
Banden­con­trole met Webfleet TPMS

Alles wat u moeten weten over de veiligheid van wagenparken

Wat is veiligheid van wagenparken?

0

De veiligheid van wagenparken gaat over de verbetering van de verkeers­vei­ligheid, de onder­steuning van het welzijn van bestuurders en de beveiliging van wagen­parkassets. Wagenparken die veiligheid serieus nemen, ontwikkelen, imple­men­teren en meten een strategie voor wagen­park­vei­ligheid. Een uitgebreide strategie bevat normaal gesproken acties op het gebied van de training van bestuurders, het onderhoud van voertuigen, de planning van taken en routes, en de beveiliging van assets.

Waarom is de veiligheid van wagenparken belangrijk?

0

Zware vracht­wagens delen de openbare weg met perso­nenauto's. Dus wagenparken spelen een belangrijke rol in de verbetering van de verkeers­vei­ligheid. Door veilig­heids­pro­gramma's op te stellen, kunnen wagenparken helpen om ongelukken te voorkomen. Een bewezen goede wagen­park­vei­ligheid leidt tot lagere verze­ke­rings­kosten. Asset­be­vei­liging beschermt wagenparken tegen diefstal van ladingen en helpt om een goede relatie met klanten te houden.

Hoe kan Webfleet de veiligheid van wagenparken verbeteren?

0

Webfleet helpt de veiligheid van wagenparken op verschil­lende manieren te verbeteren. Ten eerste vereen­voudigt ons wagen­park­ma­na­ge­ment­systeem het voertuig­on­derhoud en de naleving van rijtijden door bestuurders. Dankzij een beter inzicht in rijpres­taties kunnen fleet managers ook vaststellen of bepaalde bestuurders baat zouden hebben bij begeleiding of training op het gebied van veiligheid. Bekijk onze oplossingen voor een veilig wagenpark.

Welke oplossingen biedt Webfleet voor het monitoren van de veiligheid van wagenparken?

0

De monitor­op­los­singen van Webfleet kunnen helpen om de veiligheid van wagenparken te verbeteren. Wagenparken gebruiken onze profes­si­onele naviga­tie­toe­stellen om ervoor te zorgen dat bestuurders op de veiligste wegen rijden. Onze Vehicle Check-app stroomlijnt dagelijkse voertui­gin­specties voor fleet managers en bestuurders. Risico's die verband houden met banden worden voorkomen dankzij het Webfleetbanden­span­ning­con­tro­le­systeem van TPMS.

Welke bedrijven profiteren van de veiligheid van wagenparken?

0

Elk bedrijf dat een wagenpark beheert kan profiteren van het beheer van wagen­park­vei­ligheid. Een paar voorbeelden zijn trans­port­be­drijven en logistieke bedrijven, wagenparken die last-mile bezorg­diensten leveren en leveran­ciers van diensten op uurbasis, zoals bouw- en loodgie­ters­be­drijven.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.