OptiDrive 360

Rapporten over wisselingen in de snelheid

ttt optidrive360
ttt optidrive360

OptiDrive 360 is een totaal­op­lossing die bestuurders helpt een verant­woor­de­lijke rijstijl aan te nemen. De oplossing biedt belangrijke inzichten aan zowel de fleet manager als de bestuurder, met directe feedback aan bestuurders voor, tijdens en na hun rit. Door verantwoord te rijden kunt u brand­stof­ver­bruik, onder­houds­kosten en verze­ke­rings­premies verlagen, zodat ook de totale eigen­doms­kosten van uw voertuigen lager worden. Fleet management inzich­telijk gemaakt voor uw bestuurders.

Download whitepaper

Inzicht in rijpres­taties

Snelheids­over­schrij­dingen

Informatie over de snelheids­limiet en of bestuurders zich aan deze snelheid houden

Ritge­beur­te­nissen

Rapporten over scherp sturen en abrupt remmen

Stationair lopen

Informatie over hoe lang de motor stationair heeft gedraaid en hoeveel brandstof daarmee is verspild

Brandstof

Realtime en gemiddeld brand­stof­ver­bruik

Constante snelheid

Rapporten over wisselingen in de snelheid

Uitrollen*

Advies om het gaspedaal los te laten wanneer bestuurders een uitrolzone naderen

Groene snelheid

Een advies­snelheid op basis van het brand­stof­ver­bruik en de snelheids­limiet

Schakelen

Advies over goed schakelen kan het brand­stof­ver­bruik van het voertuig optima­li­seren

Voordelen van OptiDrive 360

Verlaag kosten

Verlaag de brandstof-, onderhouds- en verze­ke­rings­kosten en daarmee de totale eigen­doms­kosten van uw voertuigen.

Wees milieu­bewust

Toon verant­woor­de­lijkheid voor het milieu door brand­stof­ver­bruik en CO2-uitstoot te verlagen.

Verbeter de efficiëntie van uw wagenpark

Realtime feedback en advies voor veiliger rijden leiden tot minder incidenten en inactieve tijd wegens onderhoud.

Wees ontspannen

Met een betere rijstijl zijn bestuurders meer ontspannen als ze bij de klant aankomen.


Wat hebt u nodig?

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

* Uitrollen betekent dat u het gaspedaal loslaat en de auto in dezelfde versnelling laat voort­be­wegen. Zorg hierbij dat de auto niet in neutraal zit en dat de koppeling niet is ingetrapt. Anders heeft de bestuurder minder controle en dat kan gevaar opleveren.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.