Webfleet Tachograph Manager

Alles wat u nodig heeft om probleemloos te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving

De Webfleet Tachograph Manager is de betrouwbare alles-in-éé­n-op­lossing waarmee u uw digitale tacho­graaf­ge­gevens kunt downloaden, analyseren en archiveren. Met deze tachograaf software wordt elke stap van naleving vereen­voudigd.

Tachograph Manager helpt u

Maxima­liseer de produc­ti­viteit met geauto­ma­ti­seerde downloads

Blijf uw deadlines voor het naleven van regelgeving halen

Verminder de stress van inspecties

Analyseer hoe goed u de naleving bijhoudt

Bescherm uw gegevens op alle punten

Houd u aan de regels voor de rijtijden van bestuurders1

De belang­rijkste functies van tachograaf software

Een geauto­ma­ti­seerd end-to-end proces

Vergeet dure, tijdrovende handmatige downloads.De tachograaf software van Tachograph Manager automa­ti­seert het proces, van het downloaden van gegevens op afstand tot het archiveren en analyseren van gegevens. Er worden minder proces­kosten en tijd besteed aan het ophalen van de gegevens, zodat u zich kunt concen­treren op uw kernac­ti­vi­teiten.

Tachograph Manager dashboard
Voertuigen op de snelweg

Blijf flexibel met downloads op afstand

Wanneer de tacho­graaf­ge­gevens van een voertuig worden gedownload, hoeft de bestuurder zich niet op een specifieke locatie te bevinden. Dit houdt uw planning flexibel en uw vracht­wagens op de weg. Als uw tachografen geen externe downloads onder­steunen, kunt u gedownloade gegevens nog steeds handmatig importeren voor archivering en analyses in Tachograph Manager.

Een betrouwbare IT-op­lossing

Wij beheren uw bedrijfs­kaart voor u en bewaren deze in een beveiligd datacenter. Er is geen lokale infra­structuur vereist om gegevens te hosten. Gegevens worden opgeslagen in overeen­stemming met de AVG, zodat u uw plicht kunt vervullen om de privacy van uw werknemers te beschermen.

Medewerker in een datacenter
Overtre­dings­rapport in het tachograaf software dashboard

Duidelijke analyse om u te helpen naleving aan te tonen

Met behulp van tachograaf software krijgt u het inzicht dat u nodig heeft met een verschei­denheid aan gedetail­leerde rapporten. Zo geven rapporten over overtre­dingen u een duidelijk overzicht van verwachte boetes en advies over corri­ge­rende maatregelen, terwijl TachoGrade meet hoe goed uw bestuurder voldoet aan de Europese regels voor rijtijden van bestuurders ((EG) nr. 561/2006).

Met Deadline Manager blijft u op schema

Met Tachograph Manager kunt u een groot aantal deadlines in de gaten houden. Met duidelijke categorieën, een overzicht van vervaldata van bestuur­ders­kaarten, downlo­ad­dead­lines voor tacho­graaf­ge­gevens, aanpasbare herin­ne­ringen en nog veel meer, kunt u het risico op boetes en straffen beperken.

Overzicht van deadlines in tachograaf software dashboard
Overzicht van resterende rijtijden in Tachograph Manager

Resterende rijtijden

Ontvang met Tachograph Manager Plus dagelijks en wekelijks de resterende rijtijden voor ad-hoc-ver­zending en -planning en realtime meldingen van sociale overtre­dingen. Dit helpt u bij het optima­li­seren van uw planning, het maxima­li­seren van de rijtijden, het voldoen aan de regels voor rijtijden en het beperken van de kans op boetes.

Dagelijkse downloads voor snelle toegang

Wilt u direct toegang tot gegevens voor een maande­lijkse salaris­be­re­kening of omdat een bestuurder het bedrijf verlaat? Tachograph Manager Plus downloadt de gegevens van de bestuur­ders­kaart eenmaal per dag. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat u actuele informatie ontvangt.

Downloads van bestuur­ders­kaarten in Tachograph Manager

Alles wat u moeten weten over tacho­graaf­software

Wat is tachograaf software?

0
Naar content gaan

Tachograaf software is een cloud­ge­ba­seerde tool die het voor wagen­park­be­drijven eenvoudig maakt om aan de regelgeving te blijven voldoen. Met tachograaf beheer­software wordt al het papierwerk digitaal en automatisch verwerkt en heeft u geen gedoe meer met het halen van deadlines voor naleving van de regelgeving. Hierdoor zijn inspecties veel minder stressvol.

Hoe kan ik tachograaf software gebruiken?

0
Naar content gaan

Dankzij tachograaf software houdt u de controle over deadlines voor naleving van de regelgeving, zodat u dure boetes vermijdt. Met dagelijkse en wekelijkse inzichten in resterende rijtijden kunt u de produc­ti­viteit verhogen met geopti­ma­li­seerde planning. Door de rijtijden te monitoren zorgt u ervoor dat uw bestuurders genoeg rusten. Dit draagt bij aan een verbeterde verkeers­vei­ligheid.

Wat zijn de voordelen van tachograaf software?

0
Naar content gaan

Met tachograaf software zijn handmatige downloads verleden tijd. Geauto­ma­ti­seerd downloaden op afstand, archiveren en analyseren bespaart u tijd en geld. Met uitgebreide rapporten hoeft u nooit meer te gissen bij sociale overtre­dingen. Uw gegevens bevatten overzichten van boetes en de naleving van rijtijden door bestuurders.

driver management for transport companies

Mijn bestuurders gezond, tevreden en productief houden

driver management for transport companies

Verkrijg inzicht in hoe u bestuurders kunt werven en behouden, de produc­ti­viteit van bestuurders kunt verhogen en fysiek en mentaal welzijn kunt bevorderen.

Download de gratis gids

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Wilt u uw bestaande aanbieder van analy­se­diensten behouden?

Digitale tachograaf

Wilt u uw bestaande aanbieder van analy­se­diensten behouden?

Webfleet TachoShare downloadt en archiveert tacho­graaf­ge­gevens op afstand. Vervolgens kunnen deze gegevens worden geïmpor­teerd in uw analy­se­software van derden.

Bekijk Webfleet TachoShare
1Deze functie is beschikbaar in de Tachograph Manager Plus-service

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.