Hospodárná jízda: Ekologie a bezpečnost na silnicích

Hospodárná jízda je ekologická a bezpečná jízda. Je výhodná pro správce vozového parku, a to nejen kvůli bezpečnosti celého vozového parku, ale také kvůli potenciálu úspory nákladů. Nezod­po­vědná jízda může mít dopad na bezpečnost řidičů a pověst společnosti.

Tento článek se věnuje výhodám, které přináší ekologická a bezpečná jízda, a popisuje, jak ji může řešení pro správu vozového parku zajistit.

Co je hospodárná jízda?

Co je hospodárná jízda?

Myšlenka hospodárné jízdy se v Evropě nejdříve objevila ve Finsku a Švýcarsku na začátku 21. století a začala si získávat oblibu i v dalších evropských zemích. Hospodárná jízda – eco driving – znamená používání vozidla způsobem, který omezí nadbytečnou spotřebu paliva, zlepší řízení a bezpečnost na silniních a minima­lizuje rizika. Hospodárná jízda má tři úrovně.

1. Hospodárná jízda – strategická úroveň

Pro správce vozového parku je důležité zamyslet se nad každým vozidlem – jeho modelem, běžnou spotřebou paliva a náklady na obecnou údržbu. Je nutné zajistit správné nahuštění pneumatik, pravidelné výměny oleje a správné plánování údržby. Ve strategické úrovni představuje hospodárná jízda zásady vozového parku, které stanovují pracovní kulturu ve vozovém parku i u lidí, kteří jej obsluhují.

Přejít na obsah

2. Hospodárná jízda– provozní úroveň

Tady je nutné zvážit, jak se dostat z bodu a do bodu B co nejefek­tivněji a nejbez­pečněji. Je potřeba vzít v potaz následující: délka trasy, provoz, typ terénu a asfaltu, počet zatáček a křižovatek. Jaká trasa je pro dané vozidlo nejlepší? Jsou na cestě úzké silnice nebo obce? Výběr ideální trasy není jednoduchý, ale právě tady se ukáže přínos softwaru pro správu vozového parku.

3. Hospodárná jízda– taktická úroveň

Když máte vytvořenou strategii a vybranou nejlepší trasu, můžete podniknout účinné kroky ke zlepšení výkonu řidiče a zajištění hospodárné jízdy. Podporujte vhodný styl jízdy, jako je eliminace zrychlení, prudkého brzdění nebo chodu naprázdno. Součástí této úrovně jsou také pravidelné kontroly údržby, aby vozidlo zůstávalo v prvotřídním stavu. Software pro správu vozového parku vám v tom všem může pomoci.

Software pro hospodárnou jízdu

Software pro hospodárnou jízdu

Služba Webfleet poskytuje správcům vozového parku a řidičům přehledná a podrobná hlášení o stylu jízdy. Všichni mohou před každou cestou, během ní a po ní dodržovat a podporovat ekolo­gič­tější a bezpečnější jízdu. Získáte přehled o spotřebě paliva a emisích svého vozového parku v reálném čase i v minulosti. Údržba vozidel ve službě Webfleet vás upozorní na potíže s diagnos­tikou vozidel. Úkoly údržby můžete plánovat na základě informací o ujetých kilometrech v reálném čase. Systém OptiDrive 360 pomáhá monitorovat řidiče a poskytovat zpětnou vazbu a rady v reálném čase.

Další informace o hospodárné jízdě najdete na naší stránce Ekologická a bezpečná jízda.

Výhody hospodárné jízdy

Snížení nákladů

Hospodárná jízda je jedním z nejlepších způsobů, jak ušetřit za palivo.

Zvýšení efektivity a udrži­tel­nosti

Když zajistíte dobrou údržbu vozidel, zvýší se jejich efektivita a sníží se emise uhlíku. Snažte se o větší zodpo­vědnost k životnímu prostředí.

Bezpečnost řidičů

Zlepšení stylu jízdy může pomoci snížit počet dopravních nehod.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.