Ekokörning: Kör miljö­vänligt och säkert

Ekokörning innebär miljövänlig och säker körning. Det är fördel­aktigt för vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer – inte bara för alla fordon, utan också för att det kan spara kostnader. Oansvarig körning kan påverka förar­sä­ker­heten och företagets rykte.

Den här artikeln diskuterar fördelarna med miljövänlig och säker körning för vagnparker och hur en lösning för vagnparks­han­tering kan hjälpa dig att uppnå det.

Vad är ekokörning?

Vad är ekokörning?

Idén om ekokörning dök först upp i Schweiz och Finland i början av 2000-talet och spred sig vidare till andra länder i Europa. Ekokörning, eller ekonomisk körning, är ett sätt att köra som innebär att kontrollera och minska onödig bräns­le­för­brukning, förbättra säkerheten och minimera riskerna. Det finns tre nivåer av ekokörning.

1. Ekokörning – strategisk nivå

Som vagnpark­sad­mi­nist­ratör är det viktigt att ta hänsyn till varje fordon – fordonets modell, dess normala bräns­le­för­brukning och allmänna under­hålls­kost­nader. Du måste se till att däcken har rätt tryck, att oljan byts regelbundet och att underhållet planeras på lämpligt sätt. Den strategiska nivån av ekokörning är en vagnparkspolicy som definierar arbetskul­turen för såväl vagnparken som under­hålls­per­so­nalen.

Hoppa till innehåll

2. Ekokörning – praktisk nivå

Här tittar du på hur du tar dig från punkt A till punkt B så effektivt och säkert som möjligt. Du måste ta hänsyn till följande: ruttens längd, trafik­mängden, typ av terräng och vägbe­läggning, antal svängar och korsningar. Vilken väg är bäst för ett visst fordon? Finns det smala vägar på rutten eller går den genom centrum? Det är inte lätt att välja den optimala rutten – men där kan programvara för vagnparks­han­tering komma väl till pass.

3. Ekokörning – taktisk nivå

När du har en strategi och känner till den bästa rutten kan du vidta effektiva åtgärder för att förbättra förar­pre­sta­tio­nerna och imple­mentera ekokörning. Uppmuntra lämplig körstil som att undvika onödig accele­ration, hårda inbroms­ningar och tomgångs­körning. Det innebär också att säkerställa regelbundet underhåll för att hålla fordonet i toppskick. Programvara för vagnparks­han­tering kan hjälpa dig med allt det.

Programvara för ekokörning

Programvara för ekokörning

Webfleet ger både vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer och förare tydliga, detaljerade rapporter om körstil. Alla har möjlighet att agera före, under och efter varje resa, vilket uppmuntrar till mer miljövänlig och säker körning. Få både historisk och realtids­in­for­mation om vagnparkens bräns­le­för­brukning och utsläpp. Med fordons­un­derhåll i Webfleet får du en notis när ett fordon har diagnos­tiska problem. Och du kan planera under­hålls­upp­gifter baserat på information om körsträcka i realtid. OptiDrive 360 hjälper dig att övervaka förarna och ge återkoppling och coachning i realtid.

Du kan läsa mer om ekokörning på vår sida om miljövänlig och säker körning.

Fördelar med ekokörning

Minska kostnaderna

Ekokörning är ett av de smartaste sätten att sänka bräns­le­kost­na­derna på.

Öka effek­ti­vi­teten och hållbar­heten

Om du underhåller fordonen ordentligt håller de sig effektiva och släpper ut mindre koldioxid. Vidta åtgärder för att ta mer ansvar för miljön.

Förarens säkerhet

Förbättrad körstil kan bidra till att färre olyckor inträffar.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.