Milieu­bewust rijden: groen en veilig op weg

Milieu­bewust rijden betekent veilig en groen rijden. Dat heeft voordelen voor fleet managers. Niet alleen voor het complete wagenpark maar ook vanwege de kosten­be­spa­rende mogelijk­heden. Onver­ant­woord rijgedrag kan de veiligheid van de bestuurder en de reputatie van een bedrijf schade aanrichten.

Dit artikel bespreekt de voordelen van milieu­bewust en veilig rijden voor wagenparken. Ook leest u hoe een fleet manage­ment-op­lossing u kan helpen groen en veilig rijgedrag te bereiken.

Wat is milieu­bewust rijden?

Wat is milieu­bewust rijden?

Wat is milieu­bewust rijden?

Het idee van milieu­bewust rijden in Europa ontstond voor het eerst in Zwitserland en Finland in het begin van de 21e eeuw. Daarna werd het ook populair in andere Europese landen. Milieu­bewust rijden is een voertuig op zo'n manier besturen dat onnodig brand­stof­ver­bruik wordt beperkt, de rij- en verkeers­vei­ligheid worden verbeterd en risico's worden beperkt. Er zijn drie niveaus van milieu­bewust rijden.

1. Milieu­bewust rijden - strategisch niveau

Als fleet manager is uw aanpak voor elk voertuig belangrijk. U houdt rekening met het model van het voertuig, het standaard brand­stof­ver­bruik en algemene onder­houds­kosten. U moet ervoor zorgen dat de banden de juiste spanning hebben, dat de olie regelmatig wordt ververst en dat onder­houds­taken goed worden gepland. Het strate­gische niveau van milieu­bewust rijden is een wagen­park­beleid waarin we de werkcultuur van zowel het wagenpark als de mensen die ermee werken definiëren.

Naar content gaan

2. Milieu­bewust rijden - opera­ti­oneel niveau

Op dit niveau kijkt u hoe u zo efficiënt en veilig mogelijk van punt A naar punt B kunt komen. U moet rekening houden met de volgende zaken: lengte van de route, verkeers­volume, soort terrein en asfalt, aantal bochten en kruispunten. Wat is de beste route voor dat voertuig? Heeft de route smalle wegen of gaat deze door de stad? Het kiezen van de juiste route is niet gemakkelijk. Fleet manage­ment-software komt daarbij goed van pas.

3. Milieu­bewust rijden - tactisch niveau

Wanneer u een strategie heeft en de beste route weet, kunt u effectieve acties ondernemen om de prestaties van de bestuurder te verbeteren en milieu­bewust rijden te imple­men­teren. Denk aan het stimuleren van het juiste rijgedrag, zoals het vermijden van acceleratie, abrupt remmen of stationair draaien. Het betekent ook dat u zorgt voor regelmatige onder­houds­con­troles om uw voertuig in uitstekende staat te houden. Fleet manage­ment-software kan u hierbij helpen.

Software voor milieu­bewust rijden

Software voor milieu­bewust rijden

Software voor milieu­bewust rijden

Webfleet geeft zowel fleet managers als bestuurders duidelijke en gedetail­leerde rapporten over het rijgedrag. Iedereen krijgt de mogelijkheid om voor, tijdens en na elke rit te handelen, wat aanzet tot veiliger en groener rijden. Verkrijg realtime inzichten en de geschie­denis van het brand­stof­ver­bruik en de uitstoot van uw wagenpark. Met Webfleet-voer­tuig­on­derhoud krijgt u een melding als er problemen in een voertuig worden gedetec­teerd. Zo kunt u onder­houds­taken plannen op basis van realtime kilome­ter­ge­gevens. Met OptiDrive 360 kunt u uw bestuurders monitoren en realtime feedback en coaching leveren.

Meer informatie over milieu­bewust rijden vindt u op onze pagina over groen en veilig rijden.

Voordelen van milieu­bewust rijden

Lagere kosten

Milieu­bewust rijden is een van de slimste manieren om brand­stof­kosten te verlagen.

Meer efficiëntie en duurzaamheid

Door voertuigen goed te onderhouden, worden ze efficiënter en stoten ze minder CO2 uit. Onderneem actie om milieu­vrien­de­lijker te worden.

De veiligheid van bestuurders

Het verbeteren van het rijgedrag kan helpen het aantal ongelukken te verlagen.

fuel saving strategies

Brandstof besparen: de beste manieren voor uw bedrijf om te besparen op brand­stof­kosten

fuel saving strategies

Brandstof is een onzekere en onver­mij­de­lijke kostenpost. Lees ons eBook voor praktische strategieën om brandstof te besparen.

Lees de complete gids

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.