Ekologiczna jazda: ekologia i bezpie­czeństwo na drodze

Ekologiczna jazda to sposób prowadzenia pojazdu w sposób ekologiczny i bezpieczny. Jest ona korzystna dla osób zarzą­dza­jących flotą – nie tylko w kontekście całej floty, ale również jej potencjału wypra­co­wania oszczęd­ności. Nieod­po­wie­dzialna jazda może mieć wpływ na bezpie­czeństwo kierowców i reputację firmy.

W tym artykule omówione zostaną korzyści płynące z ekolo­gicznej i bezpiecznej jazdy dla flot oraz to, jak rozwiązanie do zarządzania flotą może pomóc w osiągnięciu ekolo­gicznej i bezpiecznej jazdy.

Czym jest ekologiczna jazda?

Ekologiczna jazda - co to?

Czym jest ekologiczna jazda?

Koncepcja ekolo­gicznej jazdy w Europie pojawiła się po raz pierwszy w Szwajcarii i Finlandii na początku XXI wieku i zaczęła zyskiwać popularność także w innych europej­skich krajach. Ekologiczna lub ekonomiczna jazda to sposób eksplo­atacji pojazdu pozwalający na kontrolę i zmniej­szenie niepo­trzebnego zużycia paliwa, poprawę stylu jazdy i bezpie­czeństwa na drodze oraz minima­li­zację ryzyka. Istnieją trzy poziomy ekolo­gicznej jazdy.

1. Ekologiczna jazda – poziom strate­giczny

Ponieważ jesteś osobą zarzą­dzającą flotą pojazdów, Twoje podejście do każdego pojazdu ma duże znaczenie – weź pod uwagę model pojazdu, jego standardowe zużycie paliwa i ogólne koszty utrzymania. Musisz zadbać o właściwe napom­po­wanie opon, regularną wymianę oleju i odpowiednie zapla­no­wanie zadań konser­wa­cyjnych. Strate­giczny poziom ekolo­gicznej jazdy to polityka dotycząca floty, w której definiujemy kulturę pracy zarówno floty, jak i obsłu­gu­jących ją ludzi.

Przejdź do zawartości

2. Ekologiczna jazda – poziom operacyjny

Na tym etapie dowiesz się, jak najsku­teczniej i najbez­pieczniej dostać się z punktu A do punktu B. Musisz wziąć pod uwagę następujące czynniki: długość trasy, natężenie ruchu, rodzaj terenu i asfaltu, liczbę zakrętów i skrzyżowań. Która droga jest najlepsza dla tego pojazdu? Czy trasa prowadzi wąskimi drogami lub przez miasto? Wybór optymalnej trasy nie jest łatwy – właśnie tutaj przydaje się oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą.

3. Ekologiczna jazda – poziom taktyczny

Jeśli masz strategię i znasz najlepszą trasę, możesz podjąć skuteczne działania w celu poprawy stylu jazdy kierowców i wdrożenia ekolo­gicznej jazdy. Zachęcaj do właściwego zachowania podczas jazdy, np. unikania przyspie­szania, ostrego hamowania i pracy na biegu jałowym. Oznacza to również zapewnienie regularnych przeglądów serwisowych w celu utrzymania pojazdów w doskonałym stanie. Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pomoże Ci to wszystko osiągnąć.

Oprogra­mo­wanie wspoma­gające ekologiczną jazdę

Aplikacja do ekono­micznej jazdy

Oprogra­mo­wanie wspoma­gające ekologiczną jazdę

Webfleet dostarcza zarówno menedżerom floty, jak i kierowcom przejrzyste, szczegółowe raporty dotyczące stylu jazdy. Każdy może podejmować działania przed, w trakcie i po każdej podróży, co zachęca do bardziej ekolo­gicznej i bezpiecznej jazdy. Uzyskuj aktualne i historyczne dane dotyczące zużycia paliwa oraz emisji dwutlenku węgla Twojej floty. Dzięki funkcjom usługi Webfleet dotyczącym serwi­so­wania pojazdów otrzymasz powia­do­mienie, jeśli wystąpią problemy z jakimś pojazdem. Przeglądy można również planować w oparciu o bieżące informacje o przebiegu. OptiDrive 360 pomaga monitorować kierowców i w czasie rzeczy­wistym przekazuje porady i informacje zwrotne.

Aby dowiedzieć się więcej o ekolo­gicznej jeździe, odwiedź naszą stronę dotyczącą ekolo­gicznej i bezpiecznej jazdy.

Korzyści płynące z ekolo­gicznej jazdy

Niższe koszty

Ekologiczna jazda to jeden z najlepszych sposobów na obniżenie kosztów paliwa.

Większa wydajność i zrówno­ważony rozwój

Utrzy­my­wanie pojazdów w dobrym stanie technicznym zwiększa ich wydajność i zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Podejmij działania mające na celu zwiększenie odpowie­dzial­ności za środowisko naturalne.

Bezpie­czeństwo kierowców

Poprawa stylu jazdy może przyczynić się do zmniej­szenia liczby wypadków.

fuel saving strategies

Jak oszczędzać paliwo: najlepsze sposoby na obniżenie kosztów paliwa dla Twojej firmy

fuel saving strategies

Kosztów paliwa nie da się uniknąć. Przeczytaj nasz e-book i poznaj praktyczne strategie oszczę­dzania paliwa.

Przeczytaj pełny przewodnik

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.