Økonomisk kørsel: Kør grønt og sikkert på vejene

Økonomisk kørsel betyder, at man praktiserer grøn og sikker kørsel. Det er en fordel for flådechefer – ikke bare for hele flåden, men også på grund af potentialet for omkost­nings­be­spa­relser. Uansvarlig kørsel kan påvirke chauf­før­sik­ker­heden og virksom­hedens omdømme.

Denne artikel diskuterer fordelene ved økonomisk og sikker kørsel for flåder, og hvordan en flådesty­rings­løsning kan hjælpe dig med at opnå en grøn og sikker kørsel.

Hvad er økonomisk kørsel?

Hvad er økonomisk kørsel?

Idéen om økonomisk kørsel opstod først i Schweiz og Finland i begyndelsen af det 21. århundrede og begyndte også at vinde frem i andre europæiske lande. Økonomisk kørsel er en måde at betjene et køretøj på for at kontrollere og reducere unødvendigt brænd­stof­forbrug, forbedre køre- og vejsik­ker­heden og minimere risici. Der er tre niveauer af økonomisk kørsel.

1. Økonomisk kørsel – strategisk niveau

Som flådechef er din tilgang til hvert enkelt køretøj vigtig – overvej køretøjets model, dets standard­brænd­stof­forbrug og de generelle vedli­ge­hol­del­ses­om­kost­ninger. Du skal sikre, at dækkene har det rette tryk, at olien skiftes regel­mæssigt, og at vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver planlægges optimalt. Det strategiske niveau for økonomisk kørsel er en flådepo­litik, hvori vi definerer arbejds­kul­turen for både flåden og de personer, der håndterer den.

Gå til indhold

2. Økonomisk kørsel – drifts­niveau

Det er her, du undersøger, hvordan du kan komme fra punkt A til punkt B så effektivt og sikkert som muligt. Du skal overveje følgende: rutens længde, trafik­tæt­heden, terræn- og asfalttype samt antallet af sving og vejkryds. Hvilken vej er bedst til det pågældende køretøj? Indeholder ruten smalle veje, eller går den gennem byen? Det er ikke nemt at vælge den optimale rute – det er her, flådesty­rings­software bliver nyttigt.

3. Økonomisk kørsel – taktisk niveau

Når du har en strategi og kender den bedste rute, kan du træffe effektive foran­stalt­ninger for at forbedre chauf­fø­rernes præstation og imple­mentere økonomisk kørsel. Tilskynd korrekt køreadfærd som f.eks. at undgå accele­ration, hårde opbrems­ninger eller tomgang. Det indebærer også at sikre regel­mæssige vedli­ge­hol­del­ses­kon­troller, så køretøjet altid er i perfekt stand. Flådesty­rings­software kan hjælpe dig med at opnå alt dette.

Software til økonomisk kørsel

Software til økonomisk kørsel

Webfleet giver både flådechefer og chauffører klare og detaljerede adfærds­rap­porter. Alle får mulighed for at handle før, under og efter hver køretur, hvilket tilskynder til en grønnere og mere sikker kørsel. Få realtids- og historisk viden om flådens brænd­stof­forbrug og udledning. Med Webfleet køretøjs­ved­li­ge­hol­delse får du besked, hvis der er diagno­stiske problemer med et køretøj. Og du kan planlægge vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver baseret på realtidsdata om antal kørte kilometer. OptiDrive 360 hjælper dig med at overvåge dine chauffører og levere feedback og rådgivning i realtid.

Du kan få mere at vide om økonomisk kørsel ved at besøge vores side om grøn og sikker kørsel.

Fordele ved økonomisk kørsel

Reducer udgifter

Økonomisk kørsel er en af de smarteste metoder til at reducere brænd­sto­fom­kost­ninger.

Styrk effek­ti­vi­teten og bæredyg­tig­heden

God vedli­ge­hol­delse af køretøjer forbedrer deres effek­ti­vitet og reducerer CO2-udled­ninger. Skrid til handling for at blive mere miljø­mæssigt ansvarlig.

Chauf­før­sik­kerhed

En forbedring af køread­færden kan bidrage til at mindske antallet af uheld.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.