Očekávaný čas příjezdu (ETA)

Očekávaný čas příjezdu nebo zkráceně ETA (estimated time of arrival) je předpo­kládaný čas a datum, kdy vozidlo nebo zásilka dorazí na dané místo. Správci vozového parku musí vědět, jaký je očekávaný čas příjezdu, aby mohli minima­li­zovat zpoždění, která stojí čas a peníze.

Zajišťuje také kvalitní služby zákazníkům. Když klientům sdělíte očekávaný čas příjezdu nebo zpoždění, budou se moct i oni předem přizpůsobit. Ruční výpočet času ETA ale může být při plánování pro vozový park libovolné velikosti náročné.

Řešení pro správu vozového parku vám může pomoci zlepšit efektivitu vozového parku díky očekávaným časům příjezdu.

Jak se očekávaný čas příjezdu vypočítává?

Jak se očekávaný čas příjezdu vypočítává?

Abyste pochopili, proč je údaj ETA zásadní, je důležité vědět, jak se vypočítává. Zpravidla se počítá podle rychlosti, kterou byla ujeta dosavadní vzdálenost. Poté se zbývající vzdálenost vydělí dříve naměřenou rychlostí a provede se odhad času příjezdu.

U každého odvětví existují různé faktory, které očekávaný čas příjezdu ovlivňují. Například u letů je nutné zvážit sílu a směr větru. U námořní dopravy je nutné zahrnout pohyb oceánu. U silniční přepravy jsou zásadní dva faktory, provoz a navigace.

Vyhýbání se provozu ke zlepšení času příjezdu

Vyhýbání se provozu ke zlepšení času příjezdu

Provoz patří mezi věci, které se nedají předvídat. Uvíznutí v dopravní zácpě ovlivňuje produk­tivitu pracovníků a má velký dopad na vaše služby a plánování. Když budete využívat softwarový systém, který má profe­si­o­nální navigaci, můžete provoz zvládnout nebo, přesněji řečeno, se mu vyhnout.

Některá řešení pro správu vozového parku mají mimořádně přesné aktuální dopravní informace. Například společnost Webfleet poskytuje zákazníkům spolehlivou navigaci, která shromažďuje biliony datových bodů od stovek milionů připojených zařízení. To pomáhá při zobrazování živých dopravních informací a upozorňuje řidiče na dopravní zácpy. Díky těmto informacím může software lépe vypočítávat očekávaný čas příjezdu.

Řešení: přesná navigace pro vozové parky

Řešení: přesná navigace pro vozové parky

Profe­si­o­nální navigace také nabízí klíčovou pomoc při vyhýbání se provozu a zvyšování efektivity vozového parku. Ukáže vašim řidičům tu nejlepší trasu, takže budou moci trávit méně času na cestách a více se zákazníky a poskytovat realistické doby dojezdu do cíle.

Dále mohou řidiči poskytovat zákazníkům kvalitní služby díky vyšší spoleh­li­vosti. Nemluvě o úspoře času a paliva na každé cestě. Jejich zvýšená produk­tivita bude mít navíc přímý dopad na vaše příjmy.

Řešení pro správu vozového parku, jako je služba Webfleet, pomáhá uvádět co nejpřes­nější odhadovaný čas příjezdu. Správci vozového parku dostanou potřebnou podporu, která zajistí spokojenost zákazníků a díky které budou řidiči využívat nejlepší trasy.

Pokud chcete vědět více o odhadovaném času příjezdu od společnosti Webfleet, podívejte se na naši stránku o profe­si­o­nální navigaci a vyhýbání se provozu.

wfs service putting customer first whitepaper

Jak optima­li­zovat služby zákazníkům a rozvíjet své podnikání

wfs service putting customer first whitepaper

Dnešní zákazníci mají vyšší standardy než kdy dříve. Chcete, aby vám zachovali věrnost?

Stáhnout bílou knihu

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.