Beräknad ankomsttid

Den beräknade ankomst­tiden är det datum och den tid som ett fordon eller en leverans beräknas och förväntas ankomma till en viss plats. Vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer måste känna till den beräknade ankomst­tiden för att minska förseningar som kan kosta tid och pengar.

Då går det även att erbjuda bra kundservice. När du känner till beräknad ankomsttid eller förseningar kan du underrätta kunderna så att de kan planera utifrån det. Men det kan vara en utmaning att beräkna ankomst­tiden manuellt, oavsett vagnparkens storlek.

Så här kan en lösning för vagnparks­han­tering hjälpa dig att beräkna ankomst­tider mer effektivt.

Hur får man fram den beräknade ankomst­tiden?

Hur får man fram den beräknade ankomst­tiden?

För att förstå varför beräknad ankomsttid är så viktigt behöver man även förstå hur den beräknas. Vanligtvis beräknas den efter hastigheten på sträckan som avverkats hittills. Återstående avstånd delas sedan med den tidigare uppmätta hastigheten för att beräkna ankomst­tiden.

Det finns olika faktorer för varje bransch som påverkar den beräknade ankomst­tiden. För exempelvis flyg måste man även ta hänsyn till vinden och dess riktning. Sjötransport måste ta hänsyn till havsström­marnas fart och riktning. Två viktiga faktorer för transport är trafik och navigering.

Undvika trafik för att optimera den beräknade ankomst­tiden

Undvika trafik för att optimera den beräknade ankomst­tiden

Trafik är en av de oförut­sägbara sakerna här i livet. Att sitta fast i trafiken påverkar produk­ti­vi­teten och har en stor inverkan på dina tjänster och din planering. Genom att välja ett program­va­ru­system med profes­sionell navigering kan du hantera trafiken, eller rättare sagt undvika den.

Vissa lösningar för vagnparks­han­tering har mycket exakt trafikinfo. På Webfleet ger vi till exempel kunderna tillför­litlig navigering genom att samla in biljontals datapunkter från hundratals miljoner anslutna enheter. De används för att ge trafi­kin­for­mation i realtid och meddela föraren om trafik­stock­ningar. Med den här infor­ma­tionen kan program­varan beräkna ankomst­tiden bättre.

Lösning: exakt navigering för vagnparker

Lösning: exakt navigering för vagnparker

Profes­sionell navigering är också viktigt för att undvika trafik och göra vagnparken mer effektiv. Dina förare ser vilken rutt som är bäst så att de kan tillbringa mindre tid på vägen och mer med kunderna och ge realistiska ankomst­tider.

Det gör förarna mer tillför­litliga, vilket ger kunderna en bra upplevelse. De sparar även tid och bränsle på varje resa. Förarnas ökade produk­ti­vitet har dessutom en direkt påverkan på dina intäkter.

Med en lösning för vagnparks­han­tering som Webfleet kan du ange den mest exakta beräknade ankomst­tiden. Vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer kan se till att förarna håller sig till de bästa rutterna och att kunderna är nöjda.

Du kan läsa mer om beräknade ankomst­tider med Webfleet på vår sida om profes­sionell navigering och trafi­kin­for­mation.

wfs service putting customer first whitepaper

Så optimerar du kundupp­le­velsen och får ditt företag att växa

wfs service putting customer first whitepaper

Dagens kunder har högre krav än någonsin tidigare. Vill du att de ska fortsätta komma tillbaka till ditt företag?

Ladda ned dokumentet

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.