Szacowany czas przybycia (Estimated time of arrival, ETA)

Szacowany czas przybycia (Estimated time of arrival, ETA) oznacza przewi­dywaną datę i godzinę przybycia pojazdu, przesyłki lub dostawy do danej lokalizacji. Zarzą­dzający flotą muszą znać szacowany czas przybycia, aby zmini­ma­li­zować opóźnienia, które mogą spowodować stratę czasu i pieniędzy.

Dzięki temu można również zapewniać wysokiej jakości obsługę klienta. Przekazując szacowany czas przybycia lub opóźnienia, można poinfor­mować klientów i mieć na uwadze ich czas, aby mogli odpowiednio planować swoje zadania. Jednak ręczne obliczanie szacowanego czasu przybycia (ETA) może stanowić wyzwanie przy planowaniu floty dowolnej wielkości.

Oto jak rozwiązanie do zarządzania flotą może pomóc w zwiększeniu jej wydajności dzięki szacowanemu czasowi przybycia.

W jaki sposób oblicza się szacowany czas przybycia?

Szacowany czas przybycia - ETA

W jaki sposób oblicza się szacowany czas przybycia?

Aby zrozumieć, dlaczego szacowany czas przybycia (ETA) ma kluczowe znaczenie, trzeba wiedzieć, jak się go oblicza. Zazwyczaj oblicza się go na podstawie prędkości, z jaką przebyto dotych­czasową drogę. Następnie pozostały dystans dzieli się przez zmierzoną wcześniej prędkość, aby przewidzieć czas przybycia.

W każdej branży istnieją różne czynniki, które wpływają na szacowany czas przybycia. Na przykład w przypadku lotu bierze się pod uwagę również wiatr i jego kierunek. W transporcie morskim uwzględnia się falowanie morza. W transporcie lądowym znaczenie mają dwa główne czynniki, czyli ruch drogowy i nawigacja.

Unikanie korków w celu optyma­li­zacji ETA

Estimated time of arrival

Unikanie korków w celu optyma­li­zacji ETA

Korki są jedną z wielu nieprze­wi­dy­walnych rzeczy w życiu. Stanie w korku ma duży wpływ na wydajność pracowników oraz na planowanie i świadczone przez firmę usługi. Decydując się na oprogra­mo­wanie z profe­sjo­nalną nawigacją, możesz radzić sobie z ruchem drogowym lub, co lepsze, unikać go.

Niektóre rozwiązania do zarządzanie flotą zapewniają niezwykle dokładne informacje o ruchu drogowym. Na przykład w Webfleet zapewniamy klientom niezawodną nawigację, ponieważ zbieramy biliony punktów danych z setek milionów podłą­czonych urządzeń. Pozwala to na wyświe­tlanie na żywo informacji o ruchu drogowym i powia­da­mianie kierowcy o korkach. Dzięki tym informacjom oprogra­mo­wanie może lepiej obliczyć szacowany czas przybycia.

Rozwiązanie: precyzyjna nawigacja dla floty

Szacowany czas przybycia we flocie pojazdów

Rozwiązanie: precyzyjna nawigacja dla floty

Profe­sjo­nalna nawigacja to również niezawodne rozwiązanie, które pomaga unikać korków i zwiększa efektywność floty. Wskazuje kierowcom najlepszą trasę, dzięki czemu mogą spędzać mniej czasu na drodze, a więcej z klientami, a także oblicza rzeczywisty szacowany czas przybycia.

Ponadto kierowcy mogą zapewniać wysokiej jakości obsługę klienta poprzez zwiększenie swojej wiary­god­ności. Nie wspominając o oszczęd­ności czasu i paliwa podczas każdej podróży. Większa wydajność będzie miała również bezpośredni wpływ na generowane przychody.

Rozwiązanie do zarządzania flotą, takie jak Webfleet, pomaga ustalić najdo­kład­niejszy szacowany czas przybycia. Zarzą­dzający flotą otrzymują wsparcie, które pozwala prowadzić ich kierowców po najlepszych trasach i sprawia, że klienci są zadowoleni.

Aby dowiedzieć się więcej o szacowanym czasie przybycia (ETA) w Webfleet, odwiedź naszą stronę dotyczącą profe­sjo­nalnej nawigacji i unikania korków.

wfs service putting customer first whitepaper

Dowiedz się, jak polepszyć doznania klienta i rozwinąć firmę.

wfs service putting customer first whitepaper

Obecnie klienci mają wyższe oczekiwania względem standardów niż kiedy­kolwiek wcześniej. Chcesz, aby chętnie wracali do Twojej firmy?

Pobierz dokument

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.