Společenská odpovědnost firem

Dosáhněte změny – zvyšte ekolo­gičnost vozových parků

Společenská odpovědnost firem

Dosáhněte změny – zvyšte ekolo­gičnost vozových parků

Chcete jít příkladem díky cílům udrži­tel­nosti svého vozového parku? Snižte emise CO2, zlepšete duševní pohodu zaměstnanců a elektri­fi­kujte svůj vozový park pomocí služby Webfleet, předního evropského řešení pro správu vozového parku.

Co je pro vozové parky důležité z hlediska společenské odpověd­nosti?

Měřitelný dopad

Může být obtížné prokázat, že vaše organizace dosahuje pokroku v oblasti odpověd­nosti k životnímu prostředí a duševní pohody zaměstnanců. Pokrok musíte měřit pomocí správných ukazatelů a podložit jej spoleh­livými výkazy. Služba Webfleet podporuje měření pokroku k cílům pomocí přehledných a podrobných hlášení.

dashboard 01
ev van driver pro8475 cam50 01

Bezpečnost a duševní pohoda

Bezpečnost a duševní pohoda zaměstnanců jsou základem společenské odpověd­nosti vozových parků. Lidé chtějí pracovat pro etické organizace a vozové parky jsou závislé na tom, že jejich týmy budou plnit cíle udrži­tel­nosti. Digita­li­zujte svou dokumentaci pomocí služby Webfleet a usnadněte adminis­trativu sobě a svým řidičům. Pomozte ochránit svůj vozový park díky výstrahám na nepozornost během řízení pomocí řešení Webfleet Video.

Nižší emise uhlíku

Abyste mohli snížit emise CO2 svého vozového parku, potřebujete vědět, které kroky přinesou nejlepší výsledky. Ve službě Webfleet najdete podrobné údaje o spotřebě paliva a emisích vozového parku a zjistíte, kde můžete dosáhnout zlepšení. Funkce pro ekologickou a bezpečnou jízdu zahrnují nástroje, které vám pomohou odhalit jízdní návyky ovlivňující spotřebu paliva.

green and safe eu
charging stats

Důraz na udržitelnou energii

Udržitelná energie je důležitou součástí společenské odpověd­nosti vozových parků. Ať už rozšiřujete svůj vozový park o elektro­mobily nebo jen zvažujete řešení jako alter­na­tivní paliva a hybridy, neustále přehod­no­cujete energe­tickou spotřebu své organizace. Prokažte svůj závazek v oblasti udrži­tel­nosti sledováním spotřeby paliva a emisí pomocí funkce OptiDrive 360. Zpráva o elektri­fikaci vozového parku služby Webfleet může pomoci naplno využít příle­ži­tosti přechodu na elektřinu.

Nižší provozní náklady

Úspora paliva má vždy vysokou prioritu. Vyzkoušejte náš kalkulátor úspor a zjistěte, kolik můžete ušetřit za palivo se službou Webfleet. Nejspíš budete také zvažovat výhody a nevýhody přechodu na elektřinu. Podívejte se na naše tipy pro nákladově efektivní správu elektrického vozového parku, se kterými budete jen správná rozhodnutí.

devices tablet 01 dashboard

Jak můžeme přispět ke společenské odpověd­nosti vašeho vozového parku?

Mějte přehled o spotřebě energie a nabíjení

Snižte emise CO2 a dosáhněte ekolo­gických cílů své společnosti

Rozvíjejte bezpečnou a zdravou kulturu na pracovišti

Využijte údaje k chytřejším obchodním rozhodnutím

Poradíme vám, zda máte elektri­fi­kovat svůj vozový park

Snižte provozní náklady a plýtvání ve svém vozovém parku

Prohlédněte si naše funkce pro spole­čenskou odpovědnost firem podrobněji

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Jakým přínosem je elektri­fikace pro vozové parky, jako je ten váš?

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Stáhněte si naši e-knihu, kde zjistíte, jak maximálně využít elektro­mobily ve firemních vozových parcích.

Získat kopii

Vše, co potřebujete vědět o společenské odpověd­nosti firem

Co je to společenská odpovědnost firem?

0
Přejít na obsah

Společenská odpovědnost firem neboli CSR je aktivní závazek dodržovat etické obchodní postupy. Když se společnosti zaváží ke společenské odpověd­nosti, zavazují se, že budou pracovat ve prospěch zaměstnanců, životního prostředí a širší společnosti. Společnosti, které vykazují spole­čenskou odpovědnost, berou vážně transpa­rentnost a pracovní podmínky a důsledně usilují o snižování emisí CO2.

Proč je společenská odpovědnost firem důležitá pro vozové parky?

0
Přejít na obsah

Odvětví dopravy je jedním z největších producentů emisí CO2. Je všeobecně známo, že svět musí rychle přejít k odstranění emisí uhlíku. Společenská odpovědnost firem pomáhá vozovým parkům stanovit konkrétní cíle v oblasti snižování emisí CO2 a dosáhnout jich. Postupy společenské odpověd­nosti jsou stavebními kameny pro zajištění vašeho vozového parku do budoucna. Společenská odpovědnost pomůže vašemu vozovému parku s přípravou na legislativu o nulových emisích a také může ukázat zákazníkům, zaměst­nancům, poten­ci­álním zaměst­nancům a veřejnosti, že odpovědnost k životnímu prostředí a spokojenost pracovníků mají pro vaši firmu velký význam.

Co dělá manažer pro spole­čenskou odpovědnost?

0
Přejít na obsah

Manažer pro spole­čenskou odpovědnost vozových parků se zabývá klíčovou otázkou: jak může náš podnik omezit svou uhlíkovou stopu? Jedním z hlavních cílů manažera pro spole­čenskou odpovědnost je úspora paliva, protože čím méně paliva vozový park spotřebuje, tím menší množství uhlíku vyprodukuje. Manažeři pro spole­čenskou odpovědnost také hledají způsoby, jak zlepšit bezpečnost vozového parku, z čehož mají prospěch všichni řidiči a taktéž celá společnost. Manažer pro spole­čenskou odpovědnost v podstatě pomáhá vozovým parkům fungovat efektivněji a udrži­telněji.

Jaké dovednosti potřebujete pro práci v oblasti společenské odpověd­nosti?

0
Přejít na obsah

Manažeři pro spole­čenskou odpovědnost bývají zapálení pro pozitivní změny. Z hlediska dovedností jsou manažeři pro spole­čenskou odpovědnost vysoce strategičtí. Neustále analyzují data, identi­fikují oblasti, které je třeba zlepšit, a následně vymýšlí způsoby, jak tyto oblasti efektivně řešit. Důležité jsou také silné mezilidské dovednosti – manažer pro spole­čenskou odpovědnost je zodpovědný za komunikaci cílů a iniciativ společnosti v oblasti společenské odpověd­nosti.

Jaké nástroje potřebujete k řízení společenské odpověd­nosti firemních vozových parků?

0
Přejít na obsah

Digitální nástroje jsou nepostra­da­telné pro manažery pro spole­čenskou odpovědnost vozových parků. Komplexní systém správy vozového parku usnadňuje práci manažera pro spole­čenskou odpovědnost. Například pomocí služby Webfleet mohou manažeři pro spole­čenskou odpovědnost sledovat a získávat přehledy o spotřebě paliva, emisích CO2 a bezpečnosti řidičů. Ať už jejich vozové parky zahrnují vozidla se spalovacími motory, elektro­mobily nebo jejich kombinaci, manažeři pro spole­čenskou odpovědnost potřebují nástroje, které jim poskytnou informace a přehled o pokroku na cestě k mobilitě s nulovými emisemi.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.