Společenská odpovědnost firem

Dosáhněte změny – zvyšte ekolo­gičnost vozových parků

Chcete jít příkladem díky cílům udrži­tel­nosti svého vozového parku? Snižte emise CO2, zlepšete duševní pohodu zaměstnanců a elektri­fi­kujte svůj vozový park pomocí služby Webfleet, předního evropského řešení pro správu vozového parku.

Co je pro vozové parky důležité z hlediska společenské odpověd­nosti?

Měřitelný dopad

Může být obtížné prokázat, že vaše organizace dosahuje pokroku v oblasti odpověd­nosti k životnímu prostředí a duševní pohody zaměstnanců. Pokrok musíte měřit pomocí správných ukazatelů a podložit jej spoleh­livými výkazy. Služba Webfleet podporuje měření pokroku k cílům pomocí přehledných a podrobných hlášení.

dashboard 01
ev van driver pro8475 cam50 01

Bezpečnost a duševní pohoda

Bezpečnost a duševní pohoda zaměstnanců jsou základem společenské odpověd­nosti vozových parků. Lidé chtějí pracovat pro etické organizace a vozové parky jsou závislé na tom, že jejich týmy budou plnit cíle udrži­tel­nosti. Digita­li­zujte svou dokumentaci pomocí služby Webfleet a usnadněte adminis­trativu sobě a svým řidičům. Pomozte ochránit svůj vozový park díky výstrahám na nepozornost během řízení pomocí řešení Webfleet Video.

Nižší emise uhlíku

Abyste mohli snížit emise CO2 svého vozového parku, potřebujete vědět, které kroky přinesou nejlepší výsledky. Ve službě Webfleet najdete podrobné údaje o spotřebě paliva a emisích vozového parku a zjistíte, kde můžete dosáhnout zlepšení. Funkce pro ekologickou a bezpečnou jízdu zahrnují nástroje, které vám pomohou odhalit jízdní návyky ovlivňující spotřebu paliva.

green and safe eu
charging stats

Důraz na udržitelnou energii

Udržitelná energie je důležitou součástí společenské odpověd­nosti vozových parků. Ať už rozšiřujete svůj vozový park o elektro­mobily nebo jen zvažujete řešení jako alter­na­tivní paliva a hybridy, neustále přehod­no­cujete energe­tickou spotřebu své organizace. Prokažte svůj závazek v oblasti udrži­tel­nosti sledováním spotřeby paliva a emisí pomocí funkce OptiDrive 360. Zpráva o elektri­fikaci vozového parku služby Webfleet může pomoci naplno využít příle­ži­tosti přechodu na elektřinu.

Nižší provozní náklady

Úspora paliva má vždy vysokou prioritu. Vyzkoušejte náš kalkulátor úspor a zjistěte, kolik můžete ušetřit za palivo se službou Webfleet. Nejspíš budete také zvažovat výhody a nevýhody přechodu na elektřinu. Podívejte se na naše tipy pro nákladově efektivní správu elektrického vozového parku, se kterými budete jen správná rozhodnutí.

devices tablet 01 dashboard

Jak můžeme přispět ke společenské odpověd­nosti vašeho vozového parku?

Mějte přehled o spotřebě energie a nabíjení

Snižte emise CO2 a dosáhněte ekolo­gických cílů své společnosti

Rozvíjejte bezpečnou a zdravou kulturu na pracovišti

Využijte údaje k chytřejším obchodním rozhodnutím

Poradíme vám, zda máte elektri­fi­kovat svůj vozový park

Snižte provozní náklady a plýtvání ve svém vozovém parku

Prohlédněte si naše funkce pro spole­čenskou odpovědnost firem podrobněji

prepare to plug in

Jakým přínosem je elektri­fikace pro vozové parky, jako je ten váš?

prepare to plug in

Stáhněte si naši e-knihu, kde zjistíte, jak maximálně využít elektro­mobily ve firemních vozových parcích.

Získat kopii

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.