Społeczna odpowie­dzialność firmy

Dokonaj zmiany na lepsze – zmiany branży trans­por­towej na bardziej ekologiczną

Chcesz dokonać pozytywnej zmiany, realizując misję zrówno­wa­żonego rozwoju swojej floty? Ogranicz emisję CO2, popraw dobrostan kierowców i zelek­try­fikuj flotę za pomocą Webfleet – wiodącego w Europie rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów.

Na czym powinna się skupiać społeczna odpowie­dzialność firmy?

Faktyczny wpływ

Udowod­nienie, że Twoja organizacja czyni postępy w zakresie ekologii i poprawy dobrostanu kierowców może być nie lada wyzwaniem. Postęp należy mierzyć za pomocą odpowied­niego zestawu wskaźników, a przed­stawiać za pomocą wiary­godnych raportów. Webfleet ułatwia pomiar postępów w realizacji celów dzięki przej­rzystym i dokładnym raportom.

dashboard 01
ev van driver pro8475 cam50 01

Bezpie­czeństwo i dobrostan

Bezpie­czeństwo i dobrostan pracowników to rdzeń społecznej odpowie­dzial­ności firm korzy­sta­jących z flot pojazdów. Ludzie chcą pracować w firmach postę­pu­jących w sposób etyczny, a sukces floty zależy od zaanga­żo­wania jej pracowników w realizację celów zrówno­wa­żonego rozwoju. Zdigi­ta­lizuj dokumen­tację dzięki Webfleet – ułatw pracę admini­stra­cyjną sobie i kierowcom. Zabezpiecz flotę dzięki funkcji wykrywania rozpro­szenia uwagi kierowcy w kabinie obsłu­gi­wanej przez Webfleet Video.

Zmniejsz emisję CO2

Aby ograniczyć emisję CO2 floty pojazdów, musisz wiedzieć, jakie działania przyniosą najlepsze rezultaty. Uzyskaj wgląd w wartościowe dane o zużyciu paliwa i emisjach spalin we flocie w Webfleet i zobacz, jakie działania warto podjąć. Funkcje ekolo­gicznej i bezpiecznej jazdy obejmują narzędzia, które pomogą Ci wykrywać elementy stylu jazdy, które wpływają na zużycie paliwa.

green and safe eu
charging stats

Oszczę­dzanie energii

Oszczę­dzanie energii jest ważnym aspektem społecznej odpowie­dzial­ności floty pojazdów. Niezależnie od tego, czy już wdrażasz pojazdy elektryczne (EV) do floty czy po prostu rozważasz wprowa­dzenie takich rozwiązań jak paliwa alter­na­tywne lub pojazdy hybrydowe, zawsze starasz się obniżyć zużycie energii w organizacji. Pokaż swoje zaanga­żo­wanie w kwestię zrówno­wa­żonego rozwoju, monitorując zużycie paliwa i poziom emisji spalin za pomocą OptiDrive 360. Raport gotowości do elektry­fi­kacji Webfleet pomoże Ci maksymalnie wykorzystać możliwości elektry­fi­kacji.

Obniż koszty eksplo­atacji

Zużycie paliwa jest zawsze ważną kwestią. Wypróbuj nasz Kalkulator oszczęd­ności i zobacz, ile możesz zaosz­czędzić na paliwie dzięki Webfleet. Na pewno będziesz też rozważać plusy i minusy elektry­fi­kacji. Zapoznaj się z naszymi poradami w zakresie ekono­micznego zarządzania flotą pojazdów elektrycznych, aby upewnić się, że dokonujesz odpowiednich wyborów.

devices tablet 01 dashboard

Jak możemy Ci pomóc w kwestii społecznej odpowie­dzial­ności firmy?

Kontroluj zużycie energii i ładowanie pojazdów

Obniż emisję CO2 i dotrzymaj ekolo­gicznych obietnic firmy

Rozwijaj kulturę bezpiecznej i zdrowej pracy

Na podstawie danych podejmuj trafniejsze decyzje bizne­so­we­Po­możemy Ci podejmować trafniejsze decyzje dotyczące elektry­fi­kacji floty

Pomożemy Ci podejmować trafniejsze decyzje dotyczące elektry­fi­kacji floty

Obniż koszty operacyjne i zużycie surowców w ramach floty

Poznaj szczegółowe informacje o naszych funkcjach wzmac­nia­jących społeczną odpowie­dzialność firmy

prepare to plug in

Jak floty pojazdów – takie jak Twoja – korzystają na elektry­fi­kacji?

prepare to plug in

Pobierz nasz e-book dotyczący maksy­malnego wykorzy­stania możliwości pojazdów elektrycznych przez floty komercyjne.

Pobierz

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.