Społeczna odpowie­dzialność floty (csr)

Dokonaj zmiany na lepsze – uczyń swoją flotę społecznie odpowie­dzialną

Społeczna odpowie­dzialność floty (csr)

Dokonaj zmiany na lepsze – uczyń swoją flotę społecznie odpowie­dzialną

Chcesz dokonać pozytywnej zmiany, realizując misję zrówno­wa­żonego rozwoju swojej floty? Ogranicz emisję CO2, popraw dobrostan kierowców i zelek­try­fikuj flotę za pomocą Webfleet – wiodącego w Europie rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów.

Na czym powinna się skupiać społeczna odpowie­dzialność firmy flotowej?

Faktyczny wpływ

Udowod­nienie, że Twoja organizacja czyni postępy w zakresie ekologii i poprawy dobrostanu kierowców może być nie lada wyzwaniem. Postęp należy mierzyć za pomocą odpowied­niego zestawu wskaźników, a przed­stawiać za pomocą wiary­godnych raportów. Webfleet ułatwia pomiar postępów w realizacji celów dzięki przej­rzystym i dokładnym raportom.

CSR dla flot firmowych
Flota odpowie­dzialna społecznie

Bezpie­czeństwo i dobrostan

Bezpie­czeństwo i dobrostan pracowników to rdzeń społecznej odpowie­dzial­ności firm korzy­sta­jących z flot pojazdów. Ludzie chcą pracować w firmach postę­pu­jących w sposób etyczny, a sukces floty zależy od zaanga­żo­wania jej pracowników w realizację celów zrówno­wa­żonego rozwoju. Zdigi­ta­lizuj dokumen­tację dzięki Webfleet – ułatw pracę admini­stra­cyjną sobie i kierowcom. Zabezpiecz flotę dzięki funkcji wykrywania rozpro­szenia uwagi kierowcy w kabinie obsłu­gi­wanej przez Webfleet Video.

Zmniejsz emisję CO2

Aby ograniczyć emisję CO2 floty pojazdów, musisz wiedzieć, jakie działania przyniosą najlepsze rezultaty. Uzyskaj wgląd w wartościowe dane o zużyciu paliwa i emisjach spalin we flocie w Webfleet i zobacz, jakie działania warto podjąć. Funkcje ekolo­gicznej i bezpiecznej jazdy obejmują narzędzia, które pomogą Ci wykrywać elementy stylu jazdy, które wpływają na zużycie paliwa.

Flota społecznie odpowie­dzialna – ekologiczna
Polityka odpowie­dzial­ności społecznej

Oszczę­dzanie energii

Oszczę­dzanie energii jest ważnym aspektem społecznej odpowie­dzial­ności floty pojazdów. Niezależnie od tego, czy już wdrażasz pojazdy elektryczne (EV) do floty czy po prostu rozważasz wprowa­dzenie takich rozwiązań jak paliwa alter­na­tywne lub pojazdy hybrydowe, zawsze starasz się obniżyć zużycie energii w organizacji. Pokaż swoje zaanga­żo­wanie w kwestię zrówno­wa­żonego rozwoju, monitorując zużycie paliwa i poziom emisji spalin za pomocą OptiDrive 360. Raport gotowości do elektry­fi­kacji Webfleet pomoże Ci maksymalnie wykorzystać możliwości elektry­fi­kacji.

Obniż koszty eksplo­atacji

Zużycie paliwa jest zawsze ważną kwestią. Wypróbuj nasz Kalkulator oszczęd­ności i zobacz, ile możesz zaosz­czędzić na paliwie dzięki Webfleet. Na pewno będziesz też rozważać plusy i minusy elektry­fi­kacji. Zapoznaj się z naszymi poradami w zakresie ekono­micznego zarządzania flotą pojazdów elektrycznych, aby upewnić się, że dokonujesz odpowiednich wyborów.

Niższe koszty dzięki CSR we flocie

Jak możemy Ci pomóc w kwestii społecznej odpowie­dzial­ności Twojej floty?

Kontroluj zużycie energii i ładowanie pojazdów

Obniż emisję CO2 i dotrzymaj ekolo­gicznych obietnic firmy

Rozwijaj kulturę bezpiecznej i zdrowej pracy

Na podstawie danych podejmuj trafniejsze decyzje biznesowe

Pomożemy Ci podejmować trafniejsze decyzje dotyczące elektry­fi­kacji floty

Obniż koszty operacyjne i zużycie surowców w ramach floty

Poznaj szczegółowe informacje o naszych funkcjach wzmac­nia­jących społeczną odpowie­dzialność firmy (CSR)

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Jak floty pojazdów – takie jak Twoja – korzystają na elektry­fi­kacji?

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Pobierz nasz e-book dotyczący maksy­malnego wykorzy­stania możliwości pojazdów elektrycznych przez floty komercyjne.

Pobierz

Wszystko, co musisz wiedzieć o społecznej odpowie­dzial­ności firmy

Na czym polega społeczna odpowie­dzialność firmy?

0
Przejdź do zawartości

Społeczna odpowie­dzialność firmy (CSR) to aktywne stosowanie etycznych praktyk biznesowych. Kiedy firmy stosują CSR, zobowiązują się działać na korzyść pracowników, środowiska i społe­czeństwa. Firmy, które stosują CSR podchodzą do kwestii przej­rzy­stości i warunków pracy na poważnie oraz nieustannie starają się spełniać normy emisji spalin Euro oraz obniżyć poziom emisji CO2 w ramach floty.

Dlaczego społeczna odpowie­dzialność firmy jest ważna dla flot?

0
Przejdź do zawartości

Sektor trans­portowy odpowiada za dużą część emisji CO2. A każdy wie, że poziom ten trzeba na całym świecie szybko obniżać. CSR pomaga flotom wyznaczać i osiągać określone cele z zakresu obniżenia poziomu emisji CO2. Praktyki CSR to fundamenty zabez­pie­czenia floty na przyszłość. Praktyki CSR nie tylko pomagają przygotować flotę na przepisy ograni­czające emisję do zera, ale też mogą pokazać klientom, pracownikom, poten­cjalnym wykonawcom i opinii publicznej, że dla Twojej firmy liczy się ekologia i zadowolenie pracowników oraz śledzenie rozwoju paliw alter­na­tywnych.

Czym zajmuje się kierownik CSR?

0
Przejdź do zawartości

Kierownik CSR we flocie musi znaleźć odpowiedź na bardzo ważne pytanie: jak nasza firma może zmniejszyć swój ślad węglowy? Jednym z głównych celów kierownika CSR jest oszczę­dzanie paliwa, ponieważ im mniej paliwa zużywają pojazdy we flocie, tym mniej emitują CO2. Kierownicy CSR szukają również sposobów na zwiększenie bezpie­czeństwa floty, co przynosi korzyści kierowcom, jak i całemu społe­czeństwu. Kierownik CSR pomaga więc flocie działać w bardziej wydajny i ekologiczny sposób.

Jakich umiejęt­ności oczekuje się od osób zajmujących się CSR?

0
Przejdź do zawartości

Kierownik CSR powinien być faktycznie zaanga­żowany we wprowa­dzanie zmian na lepsze. Jeśli chodzi o umiejęt­ności, to kierownik CSR musi mieć umiejęt­ności strate­giczne. Nieustannie analizuje on dane, określa obszary wymagające zmian, a następnie opracowuje sposoby, w jakie firma może te zmiany wprowadzić. Dobre umiejęt­ności inter­per­so­nalne również są tutaj ważne – kierownik CSR odpowiada za przeka­zy­wanie firmie informacji o inicja­tywach i celach CSR.

Jakich narzędzi potrze­bujesz, aby zarządzać społeczną odpowie­dzial­nością firmy korzy­sta­jącej z floty?

0
Przejdź do zawartości

Kierownicy CSR we flotach muszą korzystać z cyfrowych narzędzi. Kompleksowy system zarządzania flotą ułatwia kierow­nikowi CSR pracę. W przypadku Webfleet kierownicy CSR mogą monitorować i pobierać raporty dotyczące zużycia paliwa, poziomu emisji CO2 i bezpie­czeństwa kierowców. Niezależnie od tego, czy flota składa się z pojazdów z silnikiem spalinowym, pojazdów elektrycznych czy jednych i drugich, kierownicy CSR potrzebują narzędzi, które zapewniają wgląd w postęp dążenia do zerowej emisji CO2.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.