Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych

Wielu managerów flot zastanawia się, czy pojazdy elektryczne mogą być kolejnym krokiem ku jeszcze lepszej optyma­li­zacji kosztów floty ze względu na ich ekono­miczność. Lub też ich floty są już zelek­try­fi­kowane i zasta­na­wiają się, jak właściwie wdrożyć zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych, aby w pełni je wykorzystać.

Z uwagi na wysokie koszty paliwa i rządowe naciski, aby działać w bardziej ekologiczny sposób, wiele firm flotowych rozważa wprowa­dzenie pojazdów elektrycznych i efektywnych narzędzi do zarządzania flotą, aby obniżyć koszty operacyjne i zredukować emisję dwutlenku węgla. W tym artykule zostaną omówione rodzaje pojazdów elektrycznych, sposób ich działania oraz korzyści płynące z zarządzania flotą pojazdów elektrycznych.

Pojazdy elektryczne a pojazdy z silnikami spalinowymi

Pojazdy elektryczne we flocie

Pojazdy elektryczne a pojazdy z silnikami spalinowymi

Istnieją trzy kategorie pojazdów elektrycznych:

Pojazdy akumu­la­torowe z napędem elektrycznym (BEV)

 • W 100% wykorzy­stuje energię elektryczną zmaga­zy­nowaną w bateriach
Przejdź do zawartości

Samochody hybrydowe typu plug-in (PHEV)

 • Dwie opcje ładowania baterii: hamowanie odzyskowe lub podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania

Hybrydowe pojazdy elektryczne (HEV)

 • Elektryczne i benzynowe, wykorzy­stujące hamowanie odzyskowe do zasilania silników

Pojazdy z silnikiem spalinowym zasilane są w całości benzyną, natomiast do zasilania silników elektrycznych wykorzy­stywana jest bateria litowo­-jonowa. Dlatego też pojazdy elektryczne nie emitują nadmiernej ilości CO2 i nie przyczy­niają się do zanie­czysz­czenia powietrza w taki sam sposób, jak pojazdy z silnikami spalinowymi.

Czynniki, które należy uwzględnić podczas użytkowania pojazdów elektrycznych

Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych

Czynniki, które należy uwzględnić podczas użytkowania pojazdów elektrycznych

Jakie istotne kwestie należy rozważyć w przypadku zarządzania flotą pojazdów elektrycznych? Osoby zarzą­dzające flotą muszą wziąć pod uwagę całkowity koszt posiadania, infra­strukturę do ładowania, koszty baterii i ich żywotność oraz zasięg pojazdów. Więcej informacji na temat wdrożenia pojazdów elektrycznych można znaleźć w naszym bezpłatnym przewodniku, który jest dostępny tutaj.

Korzyści płynące z posiadania pojazdów elektrycznych

Samochody elektryczne we flocie firmowe

Korzyści płynące z posiadania pojazdów elektrycznych

 • Niższe koszty eksplo­atacji niż w przypadku pojazdów z silnikami spalinowymi (ICE): eliminacja zapotrze­bo­wania floty na paliwa kopalne oznacza, że nie trzeba ponosić wydatków na benzynę. Średnio na pojazd elektryczny przypada mniej niż połowa kosztów podróży pojazdu spalinowego na tej samej odległości.
 • Prostsza i tańsza konserwacja: pojazdy elektryczne mają mniej ruchomych części, co oznacza, że zarzą­dzający flotą pojazdów mogą każdego roku zaosz­czędzić tysiące euro na kosztach utrzymania, czyli około jednej trzeciej kosztów utrzymania pojazdów spalinowych.
Przejdź do zawartości
 • Większa ilość danych o pojazdach sprzyja poprawie wydajności: w połączeniu z rozwią­zaniem do zarządzania flotą pojazdów dane te pomagają kierownikom floty w monito­ro­waniu i obliczaniu opłacal­ności dodawania pojazdów elektrycznych do floty.
 • Znacznie ograniczona emisja CO2: dzięki zerowej emisji dwutlenku węgla można przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
 • Wyznaczanie trendów: pojazdy elektryczne dają szansę na bycie liderem na rynku poprzez szybkie dosto­so­wanie się do zmian techno­lo­gicznych.

prepare to plug in

Wdrożenie zarządzania flotą pojazdów elektrycznych

prepare to plug in

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrażania pojazdów elektrycznych i zarządzania nimi w swojej flocie?

Przeczytaj pełny przewodnik

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.