Flådestyring af elkøretøjer

Mange flådechefer er i færd med at evaluere, om elkøretøjer er en holdbar mulighed for deres flåder. Eller de er allerede gået over til el og overvejer, hvordan elbils­flå­destyring bedst kan imple­men­teres for at få mest muligt ud af dette.

På grund af udgifterne til brændstof og politisk pres for at blive grønnere undersøger mange flåde­virk­som­heder elbiler og elbils­flå­destyring for at mindske driftsom­kost­nin­gerne og CO2-udled­ningen. Denne artikel diskuterer elbilstyper, hvordan elektriske køretøjer fungerer og fordelene ved elbils­flå­destyring.

Elkøretøjer sammen­lignet med køretøjer med forbræn­dings­motor

Elkøretøjer sammen­lignet med køretøjer med forbræn­dings­motor

Der er tre kategorier af elkøretøjer:

Batte­ri­drevne elkøretøjer

 • 100 % elektriske med genop­la­delige batterier
Gå til indhold

Plug-in-hy­bri­del­kø­re­tøjer

 • To muligheder for at oplade batterier: regenerativ bremsning eller tilslutning til en ekstern strømkilde

Hybri­del­kø­re­tøjer

 • Kører på el og benzin og bruger regenerativ bremsning til at strøm­forsyne motoren

Køretøjer med en intern forbræn­dings­motor kører udelukkende på benzin, hvorimod elbils­mo­torer strøm­for­synes af et litium-ion-batteri. Derfor udleder elbiler ikke store mængder CO2 og medvirker ikke til luftforu­rening, som biler med forbræn­dings­motor derimod gør.

Faktorer til overvejelse ved elbils­flå­destyring

Faktorer til overvejelse ved elbils­flå­destyring

Hvad er vigtigt at tage i betragtning, når du overvejer elbils­flå­destyring? Flådechefer skal overveje de samlede ejerom­kost­ninger (TCO), oplad­nings­in­fra­struktur, batte­ri­ud­gifter og -levetid samt kørsels­ræk­ke­vidde. Få mere at vide om, hvordan du imple­men­terer elbiler, med vores gratis guide her.

Fordele ved flådestyring af elbiler

Fordele ved flådestyring af elbiler

 • Lavere løbende udgifter end med køretøjer med forbræn­dings­motor: Eliminering af flådens behov for fossile brænd­stoffer fjerner behovet for dyr benzin. Kørselsom­kost­nin­gerne for et elkøretøj beløber sig gennem­snitligt til mindre end halvdelen af kørselsom­kost­nin­gerne for et køretøj med forbræn­dings­motor for den samme afstand.
 • Enklere og billigere vedli­ge­hol­delse: Elbiler har færre bevægelige dele, hvilket betyder, at flådechefer kan spare tusindvis årligt i vedli­ge­hol­del­ses­om­kost­ninger, cirka en tredjedel af omkost­nin­gerne til vedli­ge­hol­delse af køretøjer med forbræn­dings­motor.
Gå til indhold
 • En større mængde køretøjsdata for at forbedre ydeevnen: Kombineret med en løsning til elbils­flå­destyring vil disse data hjælpe flådechefer med at overvåge og beregne, hvor omkost­nings­ef­fektiv tilføjelsen af elbiler til deres flåde har været.
 • Dramatisk reducering af miljøpå­virk­ningen: Da der ikke udledes CO2, kan du være med til at forbedre luftkva­li­teten.
 • Gå forrest: Elbiler giver dig chancen for at blive førende på markedet takket være en hurtig omstilling til den tekno­lo­giske forandring.

prepare to plug in

Imple­men­tering af elbils­flå­destyring

prepare to plug in

Er du inter­es­seret i at få mere at vide om at imple­mentere og admini­strere elbiler i hele din flåde?

Læs hele guiden

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.