COVID-19 Update.  Läs mer

Vagnparks­han­tering för elfordon

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Många vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer utvärderar om elfordon är ett lämpligt alternativ för deras vagnpark. Eller så har de redan elfordon och funderar på hur de ska imple­mentera vagnparks­han­tering för elfordon på bästa sätt.

Kostnaderna för bränsle och påtryck­ningar från myndigheter om att bli grönare gör att många vagnparker börjar titta på elfordon och vagnparks­han­tering för elfordon för att minska drift­kost­na­derna och koldi­ox­id­ut­släppen. Den här artikeln går igenom de olika typerna av elfordon, hur de fungerar och fördelarna med vagnparks­han­tering för elfordon.

Elfordon kontra fordon med förbrän­nings­motor

Webfleet Solutions

Elfordon kontra fordon med förbrän­nings­motor

Det finns tre kategorier av elfordon:

Batte­ri­drivna elfordon

  • 100 % eldrivna med laddningsbart batteri

Laddhy­brid­fordon

  • Batteriet kan laddas på två sätt: med regenerativ bromsning eller genom en extern strömkälla

Elhybrid­fordon

  • Drivs av el och bensin och laddas upp genom regenerativ bromsning

Fordon med förbrän­nings­mo­torer går enbart på fossila bränslen, medan ett litiumjon­batteri används för att driva motorn i elfordon. Därför släpper inte elfordon ut för mycket CO2 och bidrar inte till luftför­ore­ningar på samma sätt som fordon med förbrän­nings­motor.

Faktorer att överväga för hantering av vagnparker med elfordon

Webfleet Solutions

Faktorer att överväga för hantering av vagnparker med elfordon

Vilka saker är viktiga att tänka på när det gäller vagnparks­han­tering för elfordon? Vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer måste överväga total ägande­kostnad, laddnings­in­fra­struktur, batte­ri­kost­nader och -livslängd samt körsträcka. Läs mer om hur du börjar använda elfordon i vår kostnadsfria guide här.

Fördelar med vagnparks­han­tering för elfordon

Webfleet Solutions

Fördelar med vagnparks­han­tering för elfordon

  • Lägre drift­kost­nader än för fordon med förbrän­nings­motor: Om du eliminerar vagnparkens behov av fossila bränslen slipper du utgifterna för bensin. I genomsnitt uppnår resekost­na­derna för ett elfordon till mindre än hälften av ett fordon med förbrän­nings­motor på samma sträcka.
  • Enklare och billigare underhåll: Elfordon har färre rörliga delar, vilket innebär att vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer kan spara många tusenlappar per år på under­hålls­kost­nader, ungefär en tredjedel av kostnaderna för att underhålla fordon med förbrän­nings­motor.
  • Större mängd fordonsdata för att förbättra presta­tionen: Dessa data tillsammans med en lösning för vagnparks­han­tering för elfordon hjälper vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att övervaka och beräkna hur kostnads­ef­fektivt det har varit att införa elfordon.
  • Mycket mindre koldi­ox­i­dav­tryck: Eftersom du inte släpper ut koldioxid kan du bidra till renare luft.
  • Visar vägen: Elfordon ger dig möjlighet att vara en ledare på marknaden eftersom du kan anpassa dig snabbt till teknik­skiftet.

Webfleet Solutions

Imple­mentera vagnparks­han­tering för elfordon

Webfleet Solutions

Vill du veta mer om att imple­mentera och hantera elfordon i vagnparken?

Läs hela guiden

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu