Vagnparks­han­tering för elfordon

Många vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer utvärderar om elfordon är ett lämpligt alternativ för deras vagnpark. Eller så har de redan elfordon och funderar på hur de ska imple­mentera vagnparks­han­tering för elfordon på bästa sätt.

Kostnaderna för bränsle och påtryck­ningar från myndigheter om att bli grönare gör att många vagnparker börjar titta på elfordon och vagnparks­han­tering för elfordon för att minska drift­kost­na­derna och koldi­ox­id­ut­släppen. Den här artikeln går igenom de olika typerna av elfordon, hur de fungerar och fördelarna med vagnparks­han­tering för elfordon.

Elfordon kontra fordon med förbrän­nings­motor

Elfordon kontra fordon med förbrän­nings­motor

Det finns tre kategorier av elfordon:

Batte­ri­drivna elfordon

 • 100 % eldrivna med laddningsbart batteri
Hoppa till innehåll

Laddhy­brid­fordon

 • Batteriet kan laddas på två sätt: med regenerativ bromsning eller genom en extern strömkälla

Elhybrid­fordon

 • Drivs av el och bensin och laddas upp genom regenerativ bromsning

Fordon med förbrän­nings­mo­torer går enbart på fossila bränslen, medan ett litiumjon­batteri används för att driva motorn i elfordon. Därför släpper inte elfordon ut för mycket CO2 och bidrar inte till luftför­ore­ningar på samma sätt som fordon med förbrän­nings­motor.

Faktorer att överväga för hantering av vagnparker med elfordon

Faktorer att överväga för hantering av vagnparker med elfordon

Vilka saker är viktiga att tänka på när det gäller vagnparks­han­tering för elfordon? Vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer måste överväga total ägande­kostnad, laddnings­in­fra­struktur, batte­ri­kost­nader och -livslängd samt körsträcka. Läs mer om hur du börjar använda elfordon i vår kostnadsfria guide här.

Fördelar med vagnparks­han­tering för elfordon

Fördelar med vagnparks­han­tering för elfordon

 • Lägre drift­kost­nader än för fordon med förbrän­nings­motor: Om du eliminerar vagnparkens behov av fossila bränslen slipper du utgifterna för bensin. I genomsnitt uppnår resekost­na­derna för ett elfordon till mindre än hälften av ett fordon med förbrän­nings­motor på samma sträcka.
 • Enklare och billigare underhåll: Elfordon har färre rörliga delar, vilket innebär att vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer kan spara många tusenlappar per år på under­hålls­kost­nader, ungefär en tredjedel av kostnaderna för att underhålla fordon med förbrän­nings­motor.
Hoppa till innehåll
 • Större mängd fordonsdata för att förbättra presta­tionen: Dessa data tillsammans med en lösning för vagnparks­han­tering för elfordon hjälper vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att övervaka och beräkna hur kostnads­ef­fektivt det har varit att införa elfordon.
 • Mycket mindre koldi­ox­i­dav­tryck: Eftersom du inte släpper ut koldioxid kan du bidra till renare luft.
 • Visar vägen: Elfordon ger dig möjlighet att vara en ledare på marknaden eftersom du kan anpassa dig snabbt till teknik­skiftet.

prepare to plug in

Imple­mentera vagnparks­han­tering för elfordon

prepare to plug in

Vill du veta mer om att imple­mentera och hantera elfordon i vagnparken?

Läs hela guiden

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.