Maatschap­pelijk verantwoord ondernemen

Maak het verschil: maak de wagen­park­sector groen

Wilt u een positieve impact maken met de duurzaam­heids­missie van uw wagenpark? Verlaag uw CO2-uitstoot, vergroot het welzijn van uw werknemers en neem elektrische voertuigen op in uw wagenpark met behulp van Webfleet, de meest succesvolle fleet manage­ment-op­lossing in Europa.

Wat is belangrijk bij maatschap­pelijk verantwoord ondernemen met een wagenpark?

Meetbaar effect

Het kan een uitdaging zijn om aan te tonen dat uw organisatie vooruitgang boekt op het vlak van verant­woor­de­lijkheid voor het milieu en welzijn van de werknemers. Uw voortgang moet worden gemeten aan de hand van de juiste ijkpunten en moet worden onderbouwd met betrouwbare rapportage. Webfleet ondersteunt het meten van uw voortgang met heldere inzichten en gedetail­leerde rapportage.

dashboard 01
ev van driver pro8475 cam50 01

Veiligheid en welzijn

De veiligheid en het welzijn van de werknemers staan centraal bij maatschap­pelijk verantwoord ondernemen met een wagenpark. Mensen willen voor een ethische organisatie werken en een wagen­park­be­drijf is voor het behalen van duurzaam­heids­doelen afhankelijk van het team. Digita­liseer uw documen­tatie met Webfleet en vereen­voudig het admini­stra­tieve werk voor uzelf en uw bestuurders. Vergroot de veiligheid van uw wagenpark met Webfleet Video, dat voor waarschu­wingen in de cabine zorgt wanneer de bestuurder is afgeleid.

Minder CO2-uitstoot

Als u de CO2-uitstoot van uw wagenpark wilt verlagen, moet u weten welke acties het beste resultaat opleveren. Benut de inzich­te­lijke data over het brand­stof­ver­bruik en de uitstoot van uw wagenpark in Webfleet en bepaal op grond daarvan waar u actie kunt ondernemen. Tegelij­kertijd kunt u met de functies voor groen en veilig rijden rijstijlen detecteren die de brand­stofef­fi­ci­ëntie beïnvloeden.

green and safe eu
charging stats

Praktijken voor duurzame energie

Duurzame energie is een belangrijk aspect van maatschap­pelijk verantwoord ondernemen met een wagenpark. Of u nu al elektrische voertuigen (EV's) in uw wagenpark opneemt of oplossingen als alter­na­tieve brand­stoffen en hybride voertuigen overweegt, u denkt constant na over het energie­ver­bruik van uw organisatie. Laat zien dat u zich inzet voor duurzaamheid door uw brand­stof­ver­bruik en uitstoot te monitoren met OptiDrive 360. Het Fleet Electri­fi­ca­ti­on-rapport van Webfleet kan u helpen profiteren van de mogelijk­heden om over te stappen naar elektrisch.

Lagere bedrijfs­kosten

Brand­stofef­fi­ci­ëntie heeft altijd een hoge prioriteit. Probeer onze bespa­rings­cal­cu­lator om te zien hoeveel u op brandstof kunt besparen met Webfleet. Ongetwijfeld bent u ook geïnte­res­seerd in de voor- en nadelen van elektrisch rijden. Bekijk onze tips voor kosten­ef­fectief fleet management voor EV's om u ervan te verzekeren dat u de juiste keuzes maakt.

devices tablet 01 dashboard

Hoe kunnen wij helpen bij maatschap­pelijk verantwoord ondernemen met uw wagenpark?

Energie­ver­bruik en opladen bijhouden

CO2-uitstoot verlagen en de groene beloften van uw bedrijf waarmaken

Blijven werken aan een veilige, gezonde bedrijfs­cultuur

Data benutten voor slimmere besluiten

Onder­steuning bij het besluit of uw wagenpark moet overstappen op elektrisch

Opera­ti­onele kosten en verkwisting van uw wagenpark verminderen

Bekijk onze functies voor maatschap­pelijk verantwoord ondernemen

prepare to plug in

Hoe halen wagenparken zoals die van u meer uit elektri­fi­cering?

prepare to plug in

Download ons e-book over optima­li­satie van EV's in commerciële wagenparken.

Uw exemplaar downloaden

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.