Monitoring zużycia paliwa we flocie

Obniż koszty dzięki danym dotyczącym zużycia paliwa, stylu jazdy oraz wykorzy­stania pojazdu.

Webfleet zapewnia wgląd w zużycie paliwa i styl jazdy kierowców — z uwzględ­nieniem informacji o pracy na biegu jałowym i danych z tempomatu — na bieżąco. Te wartościowe informacje umożliwiają podjęcie działań mających na celu obniżenie całkowitych kosztów posiadania pojazdów, kosztów paliwa, wypra­co­wania nawyków ekono­micznej jazdy wypra­co­wania nawyków ekono­micznej jazdy i obniżenia emisji dwutlenku węgla.

Rozwiązanie Webfleet do zarządzania zużyciem paliwa pomoże Ci:

obniżyć koszty eksplo­atacji pojazdów,

obniżyć zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla,

sprawić, że Twoja firma będzie bardziej dbała o środowisko.

Kluczowe funkcje monitoringu zużycia paliwa we flocie

Monito­ro­wanie zużycia paliwa w czasie rzeczy­wistym

Po podłączeniu do magistrali CAN lub FMS1 możesz uzyskać przejrzysty wgląd we wzorce zużycia paliwa podczas każdej podróży. Powia­do­mienia o niskim poziomie paliwa pomagają wykryć niespo­dziewane wycieki czy kradzież.

Jak jeździć ekono­micznie
Jak oszczędzać paliwo

Możesz monitorować zużycie paliwa w czasie.

Aktualne i historyczne dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO₂ umożliwiają obserwację trendów i anomalii. Porównuj zużycie paliwa w czasie korzystając z automa­tycznych raportów, identyfikuj nietypowe zdarzenia i wykorzystuj te informacje do optyma­li­zacji kosztów opera­cyjnych.

Dowiedz się więcej o raportach Webfleet

Profe­sjo­nalna nawigacja dla samochodów ciężarowych

Terminale z serii PRO zapewniają nawigację dedykowaną dla samochodów ciężarowych i aktualne informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczy­wistym. Dzięki napro­wa­dzaniu kierowców na najbardziej odpowiednie trasy mogą oni uniknąć jazdy na biegu jałowym podczas stania w korkach oraz przejeż­dżania zbędnych kilometrów.

Dowiedz się więcej o profe­sjo­nalnych urządze­niach nawiga­cyjnych z infor­ma­cjami o ruchu drogowym
Monito­ro­wanie zużycia paliwa
Obniż koszty paliwa

Porady dotyczące stylu jazdy

Kierowcy prowadzący pojazd otrzymują aktywne informacje zwrotne i porady przez terminal kierowcy PRO, dzięki czemu mogą na bieżąco pracować nad swoimi nawykami oraz doskonalić styl jazdy pod kątem zmniej­szenia zużycia paliwa i emisji CO2.

Dowiedz się więcej o PRO 8475 TRUCK

Częściej korzystaj z tempomatu

Podczas korzystania z tempomatu ślad na mapie w platformie Webfleet jest zaznaczony na zielono. Możesz również sprawdzić wykorzy­stanie tempomatu w raportach z podróży. Pomaga to określić, którzy kierowcy wymagają dodatkowych szkoleń i dosko­na­lenia stylu jazdy.

Koszty paliwa we flocie

Wszystko, co musisz wiedzieć o zużyciu paliwa przez pojazdy ciężarowe

Jakie jest średnie zużycie paliwa przez pojazdy ciężarowe?

0
Przejdź do zawartości

Zależy to od kilku czynników: 1. rozmiar pojazdu ciężarowego i 2. w jakim środowisku porusza się pojazd ciężarowy (np. w miejskim czy między­mia­stowym). Średnie zużycie paliwa przez pojazdy ciężarowe wynosi ok. 30–40 l paliwa na każde 100 km. Większe pojazdy ciężarowe przewożące ładunki o wadze 23,5 tony mogą zużywać nawet do 38 l na każde 100 km. Mniejsze pojazdy i pojazdy przewożące lżejsze ładunki będą oczywiście zużywać mniej paliwa. Na przykład – mały pojazd ciężarowy przewożący ładunek o wadze 16 ton zużywa ok. 25 l paliwa na 100 km. Więcej w temacie zużycia paliwa przez samochody ciężarowe.

Ile paliwa na godzinę zużywa ciężarówka?

0
Przejdź do zawartości

Czynniki takie jak prędkość i warunki pogodowe mają wpływ na zużycie paliwa przez ciężarówkę na godzinę. Jak wynika z danych liczbowych wydziału transportu, pojazd ciężarowy zużywa 1,9 l paliwa na godzinę przy samej pracy na biegu jałowym. Przy prędkości 60 km/h pojazd ciężarowy zużywa 4,1 litra. Przy prędkości 90 km/h ciężarówka zużyje 8,4 l paliwa.

Co ma największy wpływ na zużycie paliwa przez pojazd ciężarowy?

0
Przejdź do zawartości

Styl jazdy i stan pojazdu to dwa najważ­niejsze czynniki wpływające na zużycie paliwa. Czas pracy na biegu jałowym, przyspie­szanie i utrzymanie stałej prędkości to czynniki, na które kierowca ma wpływ. Terminale kierowcy firmy Webfleet zapewniają aktywne informacje zwrotne, pomagając kierowcom wyrobić nawyki składające się na bardziej ekonomiczną jazdę, a dzięki temu obniżają koszty zużycia paliwa. Sprawny pojazd ciężarowy jest bardziej ekonomiczny. Regularne przeglądy pomagają utrzymać opony, hamulce i silnik w dobrym stanie.

Dlaczego oszczę­dzanie paliwa jest ważne?

0
Przejdź do zawartości

Paliwo stanowi istotną część całkowitego kosztu posiadania – nawet do 38% w skali floty. Jeśli chcesz obniżyć koszty (jak każdy kierownik floty), musisz skupić się na oszczę­dzaniu paliwa. Obniżenie poziomu emisji CO2 jest bardzo ważne. Pojazdy ciężarowe prowadzone w sposób zużywający mniej paliwa emitują również mniej CO2.

Jak zarządzać paliwem w przypadku pojazdów ciężarowych?

0
Przejdź do zawartości

Cyfrowe narzędzia, które pomogą Ci zopty­ma­li­zować wydajność floty i kierowców, są niezbędne. System do zarządzania flotą pojazdów, taki jak Webfleet, ułatwia monito­ro­wanie zużycia paliwa w czasie rzeczy­wistym. Na zużycie paliwa mają wpływ warunki na drodze i styl jazdy. Dzięki cyfrowemu systemowi do zarządzania flotą pojazdów możesz kierować swoje pojazdy ciężarowe na najlepsze trasy i zyskać wgląd w styl jazdy kierowców.

Stan opon w pojeździe ma duży wpływ na zużycie paliwa

Wdrożenie platformy Webfleet pozwoliło nam podnieść standard świad­czonych usług i zwiększyć naszą wiary­godność jako przewoźnika, a równo­cześnie znacząco poprawiło wydajność i bezpie­czeństwo kierowców.

Hubert Sośnicki, właściciel firmy Transhut

Zobacz wszystkie z naszych innych rozwiązań

System do zarządzania pojazdami ciężarowymi

System do zarządzania pojazdami ciężarowymi
  • Śledzenie przez GPS, monito­ro­wanie stanu technicznego pojazdów we flocie i lepsze planowanie zadań serwisowych.

Zarządzanie kierowcami

Zarządzanie kierowcami
Zarządzanie kierowcami
  • Identy­fi­kacja kierowców, obsługa czasu pracy i produk­tyw­ności, poprawa stylu jazdy i większe bezpie­czeństwo.

Obsługa zgodności

Obsługa zgodności
  • Pełen zestaw narzędzi umożli­wia­jących zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi danych z tachografu i czasu pracy kierowców.

Optyma­li­zacja procesów biznesowych

Optyma­li­zacja procesów biznesowych
  • Zapewnij sobie płynną komunikację z zespołem kierowców w trasie, aby wydajniej zarządzać procesami biznesowymi i zapewnić punktualną realizację dostaw.
wfs saving fuel

Jak oszczędzać paliwo: najlepsze sposoby na obniżenie kosztów paliwa w Twojej flocie

wfs saving fuel

Kosztów paliwa nie da się uniknąć. Przeczytaj nasz e-book i poznaj praktyczne strategie oszczę­dzania paliwa.

Pobierz

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Chcesz obniżyć koszty operacyjne i koszty paliwa? Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów już dziś.

Chcesz zwiększyć możliwości swojej firmy?

Zasub­skrybuj nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o flocie i – dodatkowo – listę kontrolną pojazdu do codziennych inspekcji

Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

1 CAN (Controller Area Network) to najważ­niejszy system magistrali w pojeździe. Działa on jak centralny system sieci. FMS (Fleet Management System Interface) to ujedno­licony interfejs, który zapewnia dostęp do informacji o pojeździe.