Zarządzanie kierowcami

Zapewnij swoim kierowcom niezbędne wsparcie.

Rozwiązanie Webfleet do zarządzania kierowcami uwalnia kierowców od rozpra­sza­jącej, czaso­chłonnej ręcznej obsługi zadań, podnosząc ich produk­tywność. Pomaga ono również skłonić kierowców do bezpiecz­niejszej i bardziej wydajnej jazdy. Zapewnij swoim kierowcom wsparcie, którego potrzebują, aby osiągnąć najwyższy poziom wydajności.

Rozwiązanie Webfleet do zarządzania kierowcami pomoże Ci:

zyskać przejrzysty wgląd w wydajność kierowców,

zapewnić płynną komunikację z kierowcami,

zachować zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców,

poprawić styl jazdy,

zwiększyć bezpie­czeństwo na drodze,

ograniczyć czas i koszty admini­stracji.

Najważ­niejsze funkcje rozwiązania do zarządzania kierowcami

Zawsze wiesz, kto prowadzi Twój pojazd.

Identy­fi­kacja kierowców sprawia, że tylko autory­zowany personel może korzystać z ciężarówek floty. Możesz łatwo oznaczyć ruch ciężarówek poza godzinami pracy i mieć wgląd w styl jazdy poszcze­gólnych kierowców oraz wydajność kierowców w pojazdach współ­dzie­lonych.

Dowiedz się więcej o identy­fi­kacji kierowców
driver identification
pro 8475 truck front

Ułatw pracę kierowcom.

Terminal kierowcy PRO 8475 TRUCK zapewnia nawigację i użyteczne miejsca specjalnie opracowane pod kątem ciężarówek, a zainsta­lowana na nim aplikacja TomTom Traffic pokazuje optymalne trasy i szacowane czasy przyjazdów. Obsługuje też rejestro­wanie czasu pracy, zarządzanie cyfrowymi zamówie­niami oraz funkcję Active Driver Feedback i porady.

Dowiedz się więcej o PRO 8475 TRUCK

Zopty­ma­lizuj wydajność

Kierowcy otrzymują na bieżąco informacje zwrotne i porady przez terminal kierowcy, co pomaga im popracować nad nawykami, które powodują większe zużycie paliwa i emisję spalin. Oprócz tego zachęcenie swoich kierowców do bezpiecznej jazdy na autostradzie pomaga budować dobrą reputację firmy.

pro 8375 front adf idling en
rdt 01

Zarządzaj czasem odpoczynku i czasem jazdy.

Webfleet zapewnia aktualne informacje o kierowcach, pozostałym czasie jazdy i okresach odpoczynku. W ten sposób możesz wydajnie planować wszelkie działania na podstawie rzetelnych informacji. Funkcja ta pomaga też zopty­ma­li­zować zarządzanie kierowcami i procesem przydzie­lania zamówień, a powia­do­mienia o narusze­niach obowią­zu­jących zasad w czasie rzeczy­wistym pomagają zachować zgodność.

Dowiedz się więcej o funkcji pozostałego czasu jazdy

Analiza dziennej aktywności

Rozwiązanie Tachograph Manager w przejrzysty sposób wyświetla wszystkich kierowców i zaznacza wszelkie naruszenia przepisów, których się dopuścili. Możesz łatwo uzyskać dostęp do szcze­gó­łowych danych, aby sprawdzić, co było przyczyną każdego naruszenia i przemyśleć działania, które należy podjąć w tej sprawie.

Dowiedz się więcej o Webfleet Tachograph Manager
analysis employees activities 02
truck driver tunnel

Zwiększ bezpie­czeństwo kierowców na trasie

Nasze terminale kierowcy z serii PRO zapewniają dostęp do nawigacji dla ciężarówek, która pomaga kierowcom trzymać się najbardziej odpowiednich tras. Natomiast prosty podgląd harmo­no­gramu serwisowego w Webfleet ułatwia utrzymanie ciężarówek w dobrym stanie technicznym, co na dłuższą metę przekłada się na zwiększenie bezpie­czeństwa.

driver management for transport companies

Jak zadbać o zadowolenie, zdrowie i wydajność kierowców

driver management for transport companies

Dowiedz się więcej o rekrutacji i sposobach zatrzymania kierowców w firmie, zwiększenia ich wydajności oraz zadbania o ich zdrowie i zadowolenie.

Pobierz BEZPŁATNY przewodnik

Zobacz wszystkie z naszych innych rozwiązań

System do zarządzania pojazdami

System do zarządzania pojazdami
  • Śledzenie przez GPS, monito­ro­wanie stanu technicznego pojazdów we flocie i lepsze planowanie zadań serwisowych.

Obsługa zgodności

Obsługa zgodności
  • Pełen zestaw narzędzi umożli­wia­jących zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi danych z tachografu i czasu pracy kierowców.

Monitoring zużycia paliwa we flocie

Monitoring zużycia paliwa we flocie
  • Monito­ro­wanie zużycia paliwa w czasie rzeczy­wistym oraz wgląd w styl jazdy kierowców pozwala obniżyć koszty paliwa i emisję dwutlenku węgla.

Optyma­li­zacja procesów biznesowych

Optyma­li­zacja procesów biznesowych
  • Zapewnij sobie płynną komunikację z zespołem kierowców w trasie, aby wydajniej zarządzać procesami biznesowymi i zapewnić punktualną realizację dostaw.
wfs transport 4 pillars whitepaper

Jak przetrwać i prosperować w sektorze transportu

wfs transport 4 pillars whitepaper

Dowiedz się, jak działać zgodnie z przepisami dotyczącymi tachografów i czasu pracy, zwiększyć wydajność i bezpie­czeństwo na drodze oraz obniżyć zużycie paliwa.

Pobierz e-booka

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Chcesz poprawić styl jazdy kierowców i zwiększyć ich bezpie­czeństwo na drodze, a jedno­cześnie spędzać mniej czasu na pracy admini­stra­cyjnej przy zarządzaniu kierowcami? Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów.

Uzyskaj bezpłatne informacje dla branży trans­por­towej co miesiąc

Podaj swój adres e-mail, aby uzyskać dostęp do wyników badań, przewod­ników i analiz w ramach naszego biuletynu Transport Insights udostęp­nianego co miesiąc. W każdej chwili możesz zrezygnować z jego subskrypcji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności.

Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.