Chauf­feur­beheer

Geef uw chauffeurs de onder­steuning die ze nodig hebben

Bel mij terug

Met de oplossing voor chauf­feur­beheer van Webfleet verhoogt u de produc­ti­viteit van uw chauffeurs aangezien afleidende tijdrovende handmatige taken tot het verleden behoren. U moedigt zo ook een veiligere en meer efficiënte rijstijl aan. Geef uw chauffeurs de onder­steuning die ze nodig hebben om hun prestaties te optima­li­seren.

Met chauf­feur­beheer van Webfleet kunt u het volgende doen:

Krijg inzicht in de prestaties van uw chauffeurs

Communiceer eenvoudig met uw chauffeurs

Zorg voor naleving van regelgeving omtrent de rij- en werktijden van uw chauffeurs

Verbeter het rijgedrag

Verhoog de verkeers­vei­ligheid

Beperk admini­stra­tietijd en -kosten

Belang­rijkste functies van chauf­feur­beheer

Weet altijd wie er rijdt

Identi­ficeer uw chauffeurs om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel uw vracht­wagens bestuurt. Markeer eenvoudig vracht­wagens buiten werkuren en volg individuele rijstijlen en prestaties in gedeelde voertuigen.

Meer informatie over bestuur­der­si­den­ti­fi­catie
driver identification
pro 8475 truck front

Vereen­voudig het werk van de chauffeur

De PRO 8475 TRUCK Driver Terminal biedt vracht­wa­gen­spe­ci­fieke navigatie, speciale nuttige plaatsen voor vracht­wagens en TomTom Traffic voor optimale routes en aankomst­tijden. Het ondersteunt bovendien chauf­feur­beheer met werktijd­re­gi­stratie, digitaal orderbeheer en Active Driver Feedback en advies.

Meer informatie over PRO 8475 TRUCK

Optima­liseer prestaties

Uw chauffeurs ontvangen actieve feedback en advies over het rijden via de Driver Terminal, om gewoontes tegen te gaan waarmee ze brandstof verspillen en uitstoot verhogen. Bovendien behoudt uw bedrijf een goede reputatie als uw team zich veilig gedraagt op de weg.

pro 8375 front adf idling en
rdt 01

Chauf­feur­beheer en rusttijden

Webfleet biedt actuele informatie over de resterende rij- en rusttijden van uw chauffeurs. Zo kunt u effectief plannen op basis van nauwkeurige informatie. Daarnaast optima­li­seert u hiermee uw processen voor beheer en inzet van chauffeurs, terwijl u blijft voldoen aan de regelgeving met realtime meldingen over sociale overtre­dingen.

Meer informatie over Resterende rijtijden

Analyse van dagelijkse activi­teiten

Onze Tachograph Manager geeft duidelijk al uw chauffeurs weer en markeert eventuele sociale overtre­dingen die zich hebben voorgedaan. U beschikt snel over meer details over de overtreding, zodat u volgende stappen kunt zetten.

Meer informatie over Webfleet Tachograph Manager
analysis employees activities 02
truck driver tunnel

Verbeter de verkeers­vei­ligheid van uw chauffeurs

Onze Driver Terminals uit de PRO serie bieden specifieke navigatie voor vracht­wagens zodat uw chauffeurs altijd de meest geschikte routes gebruiken. Daarnaast zorgt het eenvoudige overzicht voor voertuig­on­derhoud in Webfleet ervoor dat u uw vracht­wagens gemakkelijk in optimale status houdt, voor nog meer veiligheid.

Bekijk onze andere oplossingen

Voertuig­beheer

Voertuig­beheer met Webfleet
Voertuig­beheer
  • GPS-tracking, wagen­parkstatus controleren en onder­houds­taken beter inplannen.

Onder­steuning bij het naleven van transport regelgeving

Onder­steuning bij het naleven van transport regelgeving
Onder­steuning bij het naleven van transport regelgeving
  • Een uitgebreid pakket hulpmid­delen voor naleving van vereisten betreffende tachografen en rijtijden van chauffeurs.

Brand­stofef­fi­ci­ëntie

Brand­stofef­fi­ci­ëntie
Brand­stofef­fi­ci­ëntie
  • Realtime brand­stof­ge­gevens en inzicht in rijgedrag om kosten en CO2-uitstoot te verlagen.

Optima­li­satie van werkpro­cessen

Werkpro­cesop­ti­ma­li­satie voor wagenpark
Optima­li­satie van werkpro­cessen
  • Communiceer eenvoudig met uw team op de weg voor betere werkpro­cessen en tijdige leveringen.
transport security

Hoe veilig zijn uw vracht­wagens onderweg?

transport security

Download vandaag nog ons eBook en krijg praktische inzichten om de veiligheid in uw wagenpark te behouden.

Uw exemplaar downloaden

Gemiddelde terug­ver­dientijd van 6 tot 9 maanden

Wilt u rijstijl en verkeers­vei­ligheid verbeteren terwijl u minder tijd besteedt aan uw taken voor chauf­feur­beheer? Ga in gesprek met een van onze experts.

Op de hoogte blijven van optimaal wagen­park­beheer?

Abonneer u op onze nieuwsbrief voor wagen­par­kin­zichten en ontvang gratis onze checklist voor dagelijkse voertui­gin­specties

Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.