Optima­li­satie van werkpro­cessen

Lever op tijd

Bel mij terug

Maak via Webfleet verbinding met een PRO-systeem voor navigatie en fleet management, zodat u alle gewenste informatie heeft over uw opdrachten en chauffeurs. Communiceer eenvoudig met uw team op de weg voor betere werkpro­cessen en tijdige leveringen.

Met optima­li­satie van werkpro­cessen via Webfleet kunt u het volgende doen:

Bied de beste ETA's

Optima­liseer rijtijden en voltooi meer taken

Houd contact met uw chauffeurs en reageer op onverwachte gebeur­te­nissen

Verminder stress voor chauffeurs

Integreer met andere bedrijfs­ap­pli­caties om het ideale systeem voor uw werkproces te verkrijgen

Besteed minder tijd aan admini­stratie

Functies voor werkpro­cesop­ti­ma­li­satie

Vereen­voudig het werk van de chauffeur

De PRO 8375 TRUCK Driver Terminal biedt vracht­wa­gen­spe­ci­fieke navigatie, speciale nuttige plaatsen voor vracht­wagens en TomTom Traffic voor optimale routes en aankomst­tijden. Het ondersteunt bovendien werktijd­re­gi­stratie, digitaal orderbeheer en rijstijladvies.

Meer informatie over PRO 8475 TRUCK
pro 8475 truck front
van incar driver package 01

De allerbeste ETA's

Webfleet helpt u preciezere ETA's te geven op basis van de bekroonde verkeers­in­for­matie van TomTom. Het eindre­sultaat van nauwkeurige ETA's? Uw vracht­wagens arriveren volgens planning en u kunt met meer vertrouwen schema's maken en opdrachten voltooien.

Profes­si­onele vracht­wa­gen­na­vi­gatie

Vracht­wa­gen­na­vi­gatie geeft de voorkeur aan hoofdwegen boven binnenwegen en vermijdt scherpe bochten. Hierbij wordt uitgegaan van de specifieke rijsnelheid van de vrachtwagen en worden toegangs­be­per­kingen zoals hoogte, breedte, lengte en belading met gevaarlijke stoffen in acht genomen. Dat draagt er allemaal aan bij dat u consistent uw ETA's haalt.

Meer informatie over profes­si­onele navigatie en verkeer
truck driver tunnel
wfdesktop pro8475 link710

Feilloze commu­ni­catie

Vereen­voudig uw order­werk­proces en bespaar tijd door opdrachten en order­in­structies recht­streeks van uw kantoor naar de PRO Driver Terminal van uw chauffeur te sturen. De terminal leest de mededeling hardop voor om afleiding van de bestuurder te voorkomen. U houdt contact met uw chauffeur, zodat u flexibel kunt reageren op onverwachte gebeur­te­nissen.

Optima­liseer tijd onderweg

De resterende rijafstand laat u zien welke locaties bereikbaar zijn binnen een ingestelde periode, op basis van wegom­stan­dig­heden en de resterende rijtijd van uw chauffeurs. Zo stelt u geen onrea­lis­tische doelen en blijft u binnen uw tijdbudget.

rdt 02
order optimisation

Eenvoudige order­planning

Webfleet optima­li­seert uw opeen­vol­gende bezoek- of lever­adressen met één klik op basis van route­planning, voertuig­profiel, tijdven­sters van klanten en verkeer. Zo vermindert u de tijd op de weg, plant u beter vooruit en verbetert u uw diensten op locatie.

Bedrijfs­ac­ti­vi­teiten in één oogopslag

Webfleet levert voortdurend gegevens om u te helpen uw bedrijfs­pro­cessen te verbeteren. Met nauwkeurige informatie over de tijd die wordt besteed op de locatie, orderstatus, ritin­for­matie, werktijden en prestaties van de chauffeur en nog veel meer andere feiten en cijfers, kunt u duidelijk beoordelen welke onderdelen van uw werkzaam­heden moeten worden ontwikkeld.

dashboard 01
ev van delivery pro8475 digital signature 01

Aanpasbare Driver Terminal

Met de PRO 8 Driver Terminal kunt u het werkpro­ces­beheer nog verder aanpassen. Dit systeem verwerkt activi­teiten zoals voertuig­con­troles, het vastleggen van leverings­ge­gevens via het scannen van barcodes en onder­steuning voor achter­uit­kijk­camera's in combinatie met applicaties van derden.

Integreer met andere applicaties

U kunt eenvoudig andere bedrijfs­ap­pli­caties integreren met Webfleet, zodat u precies de oplossing krijgt die u nodig heeft. Synchro­niseer bijvoor­beeld met CRM en factu­re­rings­sys­temen om een completer beeld te krijgen van essentiële gegevens en om admini­stra­tieve taken te verminderen.

Meer informatie
wf integrate
ttt workflow management 2019

Waarom bedrijven hun werkproces digita­li­seren

ttt workflow management 2019

Kom meer te weten over hoe automa­ti­sering en digita­li­sering worden gebruikt om het werkproces van bedrijven zoals dat van u te verbeteren.

Download whitepaper

Bekijk onze andere oplossingen

Voertuig­beheer

Voertuig­beheer met Webfleet
Voertuig­beheer
  • GPS-tracking, wagen­parkstatus controleren en onder­houds­taken beter inplannen.

Chauf­feur­beheer

Chauf­feur­beheer met Webfleet
Chauf­feur­beheer
  • Bestuur­der­si­den­ti­fi­catie, werkuren en onder­steuning voor prestaties, verbeterde rijstijlen en verbeterde veiligheid.

Onder­steuning bij het naleven van transport regelgeving

Onder­steuning bij het naleven van transport regelgeving
Onder­steuning bij het naleven van transport regelgeving
  • Een uitgebreid pakket hulpmid­delen voor naleving van vereisten betreffende tachografen en rijtijden van chauffeurs.

Brand­stofef­fi­ci­ëntie

Brand­stofef­fi­ci­ëntie
Brand­stofef­fi­ci­ëntie
  • Realtime brand­stof­ge­gevens en inzicht in rijgedrag om kosten en CO2-uitstoot te verlagen.

Gemiddelde terug­ver­dientijd van 6 tot 9 maanden

Wilt u uw planning optima­li­seren en meer kunnen leveren? Ga in gesprek met een van onze experts.

Op de hoogte blijven van optimaal wagen­park­beheer?

Abonneer u op onze nieuwsbrief voor wagen­par­kin­zichten en ontvang gratis onze checklist voor dagelijkse voertui­gin­specties

Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.