Czym jest poziom emisji CO2?

Poziom emisji CO2 to całkowita ilość gazów cieplar­nianych wygene­rowana pośrednio i bezpo­średnio wskutek ludzkiej działal­ności. Gazy te obejmują dwutlenek węgla (CO2) i inne gazy uwalniane do atmosfery ziemskiej.

Gazy cieplar­niane mogą być emitowane przy spalaniu paliw kopalnych, oczysz­czaniu gruntu, transporcie, budow­nictwie, a także produkcji i konsumpcji żywności i towarów i w wielu innych okolicz­no­ściach.

To bardzo ważne, aby znać i zmierzyć ślad węglowy swojej firmy, by móc podjąć działania mające na celu jego ograni­czenie w Twojej flocie firmowej.

Jak zmierzyć poziom emisji CO2 dla firmy

Poziom emisji CO2 – co to takiego?

Jak zmierzyć poziom emisji CO2 dla firmy

Poziom emisji CO2 jest zwykle mierzony w oparciu o ilość CO2 (CO2e) generowaną w ciągu roku. Jednostka CO2e uwzględnia CO2 i inne gazy cieplar­niane, takie jak metan i tlenek diazotu.

Obliczenie poziomu emisji CO2 obejmuje dodanie ilości gazów emitowanych na każdym etapie cyklu życia produktu lub usługi. Obejmuje to wszystkie etapy – od produkcji półpro­duktów, przez produkcję samego produktu, aż do użytkowania i końca cyklu życia produktu.

Precyzyjne obliczenie poziomu emisji CO2 może być trudne. Większe firmy zwykle korzystają z usług konsul­tantów zewnętrznych w celu obliczenia ich poziomu emisji CO2. Dostępne są bezpłatne narzędzia online, które mogą pomóc mniejszym firmom obliczyć szacowany poziom emisji CO2.

Jak obniżyć poziom emisji CO2 przy zarządzaniu flotą pojazdów

Jak ograniczyć poziom emisji CO2 we flocie firmowej?

Jak obniżyć poziom emisji CO2 przy zarządzaniu flotą pojazdów

Poziom emisji CO2 na drodze można obniżyć na wiele sposobów. Poniższe zachowania kierowców mogą pomóc zwiększyć efektywność zużycia paliwa i obniżyć poziom emisji CO2:

  • obserwacja i przestrze­ganie ograniczeń prędkości;
  • trzymanie się „ekolo­gicznej prędkości": zalecanej prędkości obliczonej w oparciu o wydajność zużycia paliwa i ograni­czenie prędkości;
  • utrzymanie odpowied­niego ciśnienia w oponach;
  • regularne przeglądy serwisowe pojazdów;
  • unikanie pracy na biegu jałowym, wchodzenia w ostre zakręty i gwałtownego hamowania;
  • prawidłowa zmiana biegów.
Przejdź do zawartości

Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów, takie jak OptiDrive 360 może pomóc kierowcom zmienić styl jazdy na bardziej odpowie­dzialny, co w efekcie pomoże obniżyć poziom emisji CO2 w ramach floty. Przed­się­biorstwa mogą również wykorzystać raporty, które zawierają informacje na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i konserwacji.

Fleet Managerowie mogą również pomyśleć o wdrożeniu pojazdów, które zużywają mniej paliwa lub pojazdów elektrycznych. Jeśli wszystkie floty, które według szacunków mogą już teraz zastąpić swoje pojazdy elektrycznymi (EV), przełą­czyłyby się na EVs, ich łączny poziom emisji CO2 spadłby o 31%. Raport o elektry­fi­kacji floty przygo­towany przez Webfleet może ocenić obecny stan Twojej floty i wskazać, które pojazdy warto zastąpić elektrycznymi.

Jeśli nie możesz już bardziej obniżyć poziomu emisji, zawsze możesz wziąć udział w neutra­li­zacji CO2. Oznacza to wzięcie udziału w projektach ekolo­gicznych organi­zo­wanych na całym świecie, które mają na celu zneutra­li­zo­wanie CO2 pocho­dzącego z ludzkiej działal­ności.

prepare to plug in

Jak pojazdy elektryczne mogą zmienić Twoją flotę?

prepare to plug in

Pojazdy elektryczne zmieniają rynek trans­portowy i oblicze mobilności. Jak mogą wspomóc Twoją firmę? Pobierz nasz e-book, aby uzyskać pełne informacje.

Pobierz BEZPŁATNIE