Co je sběrnice CANbus?

CANbus je standardní sběrnicový systém vozidel, který umožňuje komunikaci mezi několika elektro­nickými řídicími jednotkami vozidel. CAN je zkratka pro Controller Area Network. Elektro­nické řídicí jednotky (ECU) jsou části vozidla, které obsahují informace a mohou získávat a sdílet informace ohledně ostatních součástí vozidla.

Sběrnice CANbus je standardem ve všech vozidlech – osobních, nákladních, autobusech, lodích, elektro­mo­bilech, u strojů a v dalších aplikacích.

Jak fungují systémy CANbus?

Jak fungují systémy CANbus?

Systémy CANbus fungují jako nervová soustava v lidském těle. Jednotky ECU slouží jako části těla a v rámci vozidla jsou propojené. Různé jednotky ECU mohou mít informace, které je nutné sdílet s dalšími částmi sítě. To umožňuje každé jednotce ECU, například motoru, proti­blo­ko­vacímu brzdovému systému / ABS, airbagům, tempomatu, elektro­nickému vstřikování paliva, automatické převodovce a systémům akumulátorů, vzájemnou komunikaci bez centrálního počítače.

V zásadě tyto systémy připravují a odesílají informace, například data ze senzorů, pomocí sítě CANbus. Data pak obdrží všechny jednotky ECU, které se potom rozhodnou, jestli je přijmout nebo ignorovat.

Co je rámec CAN?

Co je rámec CAN?

Komunikace mezi jednotkami ECU v síti CAN probíhá prostřed­nictvím rámců CAN. Existují čtyři typy rámců CAN:

  • datový rámec – jediný rámec určený k vlastnímu přenosu dat
  • chybový rámec – obsahuje uzly detekující chyby
  • rámec přetížení – vstupuje v případě prodlevy mezi daty a vzdáleným rámcem
  • vzdálený rámec – rámec, který vyžaduje informace od speci­fického identi­fi­kátoru

Typické použití dat CAN

Typické použití dat CAN

Datové rámce CANbus lze použít v několika případech. Například pro správce vozového parku je proto­ko­lování údajů o vozidle nezbytné k infor­mo­vanému rozhodování nutnému ke snížení nákladů na pohonné hmoty a zlepšení výkonu řidičů. Stavební firmy, které využívají telematiku těžkého vozového parku, mohou na základě analýzy dat z tahačů nebo nákladních vozů zlepšit bezpečnost a snížit náklady. V případě profe­si­o­nálních služeb s mnoha dodávkami za den je možné předvídat poruchy a vyhnout se jim díky nahrávání dat CAN do cloudu. To je jen několik příkladů proto­ko­lování dat CAN.

Jaké jsou výhody sběrnice CANbus?

Nízké náklady a jedno­du­chost

Protože jednotky ECU mohou komunikovat v rámci jednoho systému CAN bez složité speciální kabeláže, snižuje se hmotnost, chybovost a náklady.

Centra­lizace

Umožňuje centrální diagnostiku, konfiguraci a proto­ko­lování dat na jednom vstupním místě ze sítě CAN.

Robustní

Nehrozí snadné narušení elektrickými výkyvy nebo elektro­mag­ne­tickým rušením. Standard CANbus je ideální pro aplikace, kde je bezpečnost zásadní (např. u řidičů v dopravě).

Výkonnost

Data mají prioritu bez narušení ostatních rámců.

Webfleet a sběrnice CANbus

Webfleet a sběrnice CANbus

Ve společnosti Webfleet víme, jaký přínos mohou mít data při optima­lizaci výkonu. Proto nabízíme řešení vybavená připojením CANbus, se kterou se správa vozového parku dostane na vyšší úroveň.

Zajímá vás, jak zůstat ve spojení s firmou díky cenným informacím, které vám pomohou zvýšit produk­tivitu a efektivitu? Kontaktujte ještě dnes jednoho z našich odborníků nebo se podívejte na software Webfleet pro správu vozového parku.

wfs guide to vehicle telematics

untranslated

wfs guide to vehicle telematics

untranslated

Stáhnout bílou knihu