HVAD ER CAN-BUS (Controller Area Network)

CAN-bus er et bus-stan­dardsystem til køretøjer. Systemet giver mulighed for kommu­ni­kation mellem flere elektro­niske styre­en­heder i køretøjerne. CAN står for Controller Area Network. Elektro­niske styre­en­heder (ECU'er) er en del af et køretøj. Det indeholder oplysninger og kan opfange og dele disse oplysninger fra andre dele af køretøjet.

Controller Area Network-bus er standard i alle køre- og fartøjer, herunder biler, lastbiler, busser, skibe, EV-bat­terier, maskiner og meget andet.

CAN-Bus : Hvordan det virker ?

CAN-Bus : Hvordan det virker ?

CAN-Bus : Hvordan det virker ?

CAN-bus-sy­stemer fungerer på samme måde som nerve­sy­stemet i menne­ske­kroppen. ECU'er kan sammen­lignes med kropsdele og er forbundet til hinanden i køretøjet. De forskellige ECU'er kan indeholde oplysninger, som skal deles med andre dele i netværket. Det gør, at den enkelte ECU, såsom motoren, det bloke­ringsfri bremse­system/ABS, airbags, fartpilot, elektronisk brænd­sto­find­sprøjtning, automatgear og batte­ri­sy­stemer kan kommunikere med de andre uden at bruge en central computer.

Det bruges fortrinsvis til at forberede og udsende oplysninger såsom bevægel­ses­fø­lerdata via CAN-bus-net­værket. Disse data accepteres derefter af alle ECU'er – og ECU'erne beslutter efter­føl­gende, om data skal modtages eller ignoreres.

Hvad en CAN-ramme?

Hvad en CAN-ramme?

Hvad en CAN-ramme?

Kommu­ni­ka­tionen mellem ECU'erne via Controller Area Networ­k-net­værket sker via CAN-rammer. Der er fire typer af CAN-rammer:

  • Dataramme – den eneste ramme til faktisk datatrans­mission
  • Fejlramme – indeholder knude­punkter til påvisning af fejl
  • Overbe­last­nings­ramme – indskyder, når der er en forsinkelse mellem data og Remote Frame
  • Remote Frame – en ramme, der anmoder om oplysninger fra en specifik identi­fi­kator

Typiske appli­ka­tioner til CAN-data

Typiske appli­ka­tioner til CAN-data

Typiske appli­ka­tioner til CAN-data

CAN-bus-da­ta­rammer kan anvendes til mange forskellige ting. Det er for eksempel vigtigt for flådechefer, at de kan registrere køretøjsdata og dermed træffe informerede beslut­ninger, der reducerer brænd­sto­fom­kost­nin­gerne og forbedrer chauf­fø­rernes køreadfærd. For bygge- og entre­pre­nør­virk­som­heder, der skal håndtere krævende flåde­t­e­le­matik, kan data fra traktorer eller lastbiler blive analyseret og dermed være med til at forbedre sikkerheden og reducere omkost­nin­gerne. Når det gælder profes­sio­nelle servi­ce­virk­som­heder, der har mange leveringer hver dag, kan systemet bidrage til at forudsige og forhindre nedbrud ved at registrere CAN-data i skyen. Dette er blot et par eksempler på registrering af CAN-data.

Hvad er fordelene ved CAN-bus?

Lave omkost­ninger og bruger­ven­lighed

ECU'er kan kommunikere på et enkelt CAN-system i stedet for et komplekst dedikeret lednings­kredsløb og reducerer dermed vægt, fejl og omkost­ninger.

Centra­li­seret

Det muliggør centra­li­seret diagnostik, konfi­gu­ration og datare­gi­strering på ét indgangssted via CAN-net­værket.

Robust

Påvirkes sjældent af elektrisk støj eller elektro­mag­netisk interferens. CAN-bus-stan­darden er ideel til sikker­heds­kri­tiske appli­ka­tioner (for eksempel chauffører, der udfører transport).

Effek­ti­vitet

Data prioriteres uden at forårsage afbrydelser i andre rammer.

Webfleet og CAN-bus

Webfleet og CAN-bus

Hos Webfleet forstår vi vigtigheden af at bruge data til optimering af ydeevnen. Derfor tilbyder vi løsninger, der er udstyret med CAN-bus-opkobling og hjælper dig med at tage flydestyring til det næste niveau.

Inter­es­seret i, hvordan du kan forblive tilkoblet til din virksomhed gennem værdifuld indsigt, der hjælper dig med at booste produk­ti­vi­teten og øge effek­ti­vi­teten? Kontakt en af vores eksperter i dag, eller tjek vores Webfle­et-flå­desty­rings­software ud.

wfs guide to vehicle telematics

Gratis download: Vejledning til køretøj­st­e­le­matik

wfs guide to vehicle telematics

Køretøj­st­e­le­matik hjælper firmaer som dit med at reducere omkost­ninger, øge sikkerheden og booste produk­ti­vi­teten.

Download hvidbog

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.