Vysvětlení systému GIS (geografický informační systém)

Technologie GIS je určená k zobrazování a upravování topogra­fických informací. Přečtěte si více o jejím významu ve světové dopravě.

Co je systém GIS (geografický informační systém)?

Co je systém GIS (geografický informační systém)?

Technologie GIS (geografický informační systém) je určená k zobrazování a upravování topogra­fických informací. Tento systém se zpravidla používá k manipulaci s mapou. Propojuje jinak nesou­vi­sející data za využití polohy jako hlavní proměnné. Technologie GIS se zpravidla využívá k výzkumu a zjišťování problémů v dopravě.

Jednou z hlavních výhod systému GIS je to, že umožňuje uživatelům zobrazovat řadu různých typů informací v jedné zmapované poloze. Například mapa vykreslená technologií GIS může obsahovat ulice, budovy a vegetaci v jednom obrázku.

Možné přínosy systému GIS

Možné přínosy systému GIS

Ve světě dopravy přináší uživatelům funkce systému GIS v reálném čase značné výhody. Změnit již probíhající trasu v pozdějších fázích cesty může být velmi složité. Situace si to však někdy vyžaduje a podrobná data poskytovaná geogra­fickým informačním systémem velmi usnadňuje její zvládnutí.

Technologie GIS dává správcům vozového parku možnost podívat se, kde se jejich vozidla v dané chvíli nacházejí, a zobrazit si nejen zakřivené čáry na mapy, ale rovnou geografické prvky, podle kterých se mohou rozhodnout o vhodnosti trasy. Tato technologie tak zjedno­dušuje automatické změny trasy nákladních vozů.

Systém GIS a navigace pro velká vozidla

Systém GIS a navigace pro velká vozidla

Technologie GIS je zvláště užitečná pro velká vozidla. Řada geogra­fických prvků může být pro nákladní vozy riziková, ale zcela bezpro­blémová pro menší automobily.

Nákladní vozy například musí věnovat pozornost nízkým větvím nebo nedosta­tečné výšce nadjezdů. Při setkání s těmito riziky může dojít nejen k výraznému zpoždění, ale také k ohrožení zdraví řidiče. Přizpů­sobená technologie GIS bere v potaz hmotnost, rychlost a náklad zásilky a plánuje trasy umožňující bezpečnou dopravu.

Webfleet a systém GIS

Webfleet a systém GIS

Ve společnosti Webfleet využíváme technologii GIS s přihléd­nutím ke všem potřebám vašeho vozového parku. Naše navigační technologie počítá s převáženým nákladem, rychlostí a rozměry vozidla.

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás a dozvíte se vše potřebné o geogra­fickém informačním systému a technologii, se kterou můžete pozvednout plánování trasy na novou úroveň.

ttt workflow management 2019

Proč společnosti digita­lizují pracovní postupy vozových parků

ttt workflow management 2019

Zjistěte více o tom, jak společnosti, jako je ta vaše, používají automa­tizaci a digita­lizaci pracovních postupů vozových parků.

Můžete stahovat

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.