Objaśnienie systemu GIS (system informacji geogra­ficznej)

Technologia GIS służy do przeglą­dania informacji topogra­ficznych i zarządzania nimi. Przeczytaj wszystko o jej znaczeniu w światowym transporcie.

Co to jest GIS (system informacji geogra­ficznej)?

Co to jest GIS (system informacji geogra­ficznej)?

Technologia GIS (system informacji geogra­ficznej) służy do przeglą­dania informacji topogra­ficznych i zarządzania nimi. Najczęściej system GIS jest wykorzy­stywany do zarządzania mapami. Koreluje on niepo­wiązane w żaden inny sposób dane, wykorzy­stując lokalizację jako zmienną warunkującą. Na ogół technologia GIS jest wykorzy­stywana do badań i wykrywania problemów związanych z transportem.

Jedną z kluczowych zalet systemu GIS jest to, że pozwala on użytkow­nikom na przeglą­danie różnych typów informacji na jednej mapie. Na przykład mapa z użyciem systemu GIS może obejmować ulice, budynki oraz roślinność — wszystko na jednej mapie.

Jak system GIS może zapewnić korzyści?

Jak system GIS może zapewnić korzyści?

W branży trans­por­towej użytkownicy czerpią ogromne korzyści z elementu składowego systemu GIS, który dotyczy informacji w czasie rzeczy­wistym. Zmiana kursu może być bardzo trudna podczas dalszych etapów trasy, która jest już w trakcie realizacji. Okolicz­ności jednak czasami to uzasadniają, a szczegółowe dane dostarczane przez system informacji geogra­ficznej znacznie ułatwiają zmianę decyzji.

Technologia GIS daje menedżerom flot pojazdów możliwość zobaczenia w czasie rzeczy­wistym, gdzie znajdują się ich pojazdy, obser­wo­wania nie tylko linii na mapie, ale także uwarunkowań geogra­ficznych, które mogą przyczynić się do opłacal­ności danej trasy. W konse­kwencji technologia ta sprawia, że zauto­ma­ty­zowane, przyjazne dla samochodów ciężarowych zmiany tras są znacznie bardziej dostępne.

GIS i nawigacja dla dużych pojazdów

GIS i nawigacja dla dużych pojazdów

Technologia GIS jest szczególnie przydatna w przypadku większych pojazdów. Istnieje szereg uwarunkowań geogra­ficznych, które są zupełnie nieistotne dla mniejszych samochodów, ale mogą być niebez­pieczne dla samochodów ciężarowych.

Na przykład trasy dla ciężarówek muszą uwzględniać nisko wiszące gałęzie lub niewy­star­czająco wysokie wiadukty. Takie przeciw­ności mogą nie tylko znacznie opóźnić podróż, ale także okazać się niebez­pieczne dla zdrowia kierowcy. Dostosowana do indywi­du­alnych potrzeb technologia GIS uwzględnia wagę, prędkość oraz trans­por­towany ładunek, dzięki czemu pozwala planować trasy, które sprzyjają bezpiecznemu trans­portowi.

Webfleet i GIS

Webfleet i GIS

W firmie Webfleet wykorzy­stujemy technologię GIS w sposób, który uwzględnia wszystkie potrzeby floty firmy. Nasza technologia nawigacyjna uwzględnia przewożony ładunek, a także prędkość i wielkość pojazdów.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się wszystkiego na temat systemu informacji geogra­ficznej i technologii, które mogą przenieść planowanie tras na zupełnie nowy poziom.

ttt workflow management 2019

Dlaczego firmy korzystają z cyfrowego zarządzania flotą

ttt workflow management 2019

Dowiedz się więcej o automa­ty­zacji i cyfrowym zarządzaniu procesami biznesowymi flot wykorzy­sty­wanymi w firmach podobnych do Twojej.

Chcę pobrać e-booka

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.