Förklaring av GIS (geografiskt infor­ma­tions­system)

GIS-tek­no­login är utformad för att visa och behandla topografisk information. Ta reda på allt om dess innebörd för trans­port­världen.

Vad är GIS (geografiskt infor­ma­tions­system)?

Vad är GIS (geografiskt infor­ma­tions­system)?

GIS-tek­no­login (geografiskt infor­ma­tions­system) är utformad för att visa och behandla topografisk information. Vanligtvis används GIS för att behandla kartor.. Den samman­ställer data som inte har någon annan gemensam nämnare genom att använda platsen som avgörande variabel. Vanligtvis används GIS-tek­no­login för att undersöka och identifiera trans­port­re­la­terade problem.

Ett av GIS-nyc­kel­värdena är att tillåta användare att visa en rad olika typer av information på en enda kartlagd plats. Exempelvis kan en karta som tillhan­da­hålls av GIS innehålla gator, byggnader och landskap i en enda bild.

Hur GIS kan vara fördel­aktigt

Hur GIS kan vara fördel­aktigt

Inom trans­port­världen har användarna stor nytta av GIS realtids­kom­ponent. Det kan vara väldigt svårt att ändra riktning under de senare stegen i en rutt som redan till hälften är genomförd. Ibland kräver dock omstän­dig­he­terna det och de detaljerade data som tillhan­da­hålls av det geografiska infor­ma­tions­sy­stemet gör det enklare att byta riktning.

GIS-tek­no­login ger vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer möjligheten att visa fordonens plats i realtid och inte bara observera linjer på en karta, utan även geografiska delar som kan påverka om en viss rutt är bra. På så vis gör den här teknologin att automatiska lastbils­vänliga omdiri­ge­ringar blir mycket mer tillgängliga.

GIS och navigering av stora fordon

GIS och navigering av stora fordon

GIS-tek­no­login är särskilt fördelaktig för stora fordon. Det finns en rad geografiska element som kan vara farliga för lastbilar men som inte utgör någon risk alls för kompakt­bilar.

Med lastbilar måste du exempelvis vara uppmärksam på lågt hängande grenar eller passager som inte är tillräckligt höga. Sådana risker kan inte bara orsaka betydande förseningar i en rutt, men också utgöra stora risker för förarens hälsa. Anpassad GIS-tek­nologi tar med vikt, hastighet och last i beräkningen och planerar rutter som främjar en säker transport.

Webfleet och GIS

Webfleet och GIS

På Webfleet använder vi GIS-tek­nologi på ett sätt som tar alla din vagnparks behov i beaktande. Vår navige­rings­tek­nologi tar med din last i beräkningen, samt hastighet och fordonets storlek.

Om du vill veta mer kan du kontakta oss redan idag och få reda på allt om det geografiska infor­ma­tions­sy­stemet och den teknologi som kan ta din ruttpla­nering till en helt ny nivå.

ttt workflow management 2019

Varför företag digita­li­serar vagnparkens arbetsflöde

ttt workflow management 2019

Läs mer om hur automation och digita­li­sering av vagnparkens arbetsflöde används i företag som ditt.

Jag är redo att ladda ned

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.