Co je konektivita vozidel?

Konektivita znamená propojení informační a komunikační technologie (ICT) mezi lidmi, stroji a internetem věcí (IoT). Připojené vozidlo se právě takto spojuje s dalšími systémy mimo ně. Konektivita vozidel poskytuje vozidlu přístup k internetu a umožňuje sdílet data s jinými zařízeními nebo je přijímat.

Technologie konektivity vozidel umožňuje ovládat vozidlo na dálku. Můžete je nastartovat, odemknout, zkont­ro­lovat hladinu paliva a provádět další úkony, to vše na mobilním zařízení.

Typy konektivity

Typy konektivity

Vozidla mohou být připojená a komunikovat s okolím pěti různými způsoby.

1. Vozidlo–infrastruktura

Tato konektivita zachycuje data generovaná vozidlem a odesílá informace o infrastruktuře řidiči. Hlavním cílem je předat údaje o bezpečnosti, mobilitě nebo prostředí.

Přejít na obsah

2. Vozidlo–vozidlo

Mezi údaje získané pomocí tohoto typu konektivity patří rychlost a poloha jiných vozidel v blízkosti, a to pomocí bezdrátové komunikace. Hlavním cílem je zlepšování bezpečnosti na silnicích, omezení dopravních zácp a snížení dopadu na životní prostředí.

3. Vozidlo–cloud

Toto připojení předává informace o aplikacích ve vozidle do cloudového systému. Hlavním cílem je sdílet data mezi cloudem a vozidlem, a využít tak internet věcí. Správce vozového parku může analyzovat údaje o vozidle, aby zlepšil výkon vozidel, snížil náklady na palivo a zjistil, kdy bude potřeba údržba.

4. Vozidlo–chodec

Tato data zachycují informace o okolí vozu a předávají je dalším připojeným zařízením včetně osobních smartphonů. Hlavním cílem je vyhnout se nehodám a zlepšit mobilitu na základě komunikace s chodci.

5. Vozidlo–vše

Tento typ konektivity se může propojit se všemi zařízeními ICT v okolním prostředí, například dalšími vozidly nebo systémy infrastruktury. Tato technologie zahrnuje dálnice, lodě, vlaky, osobní vozidla a letadla.

Jak funguje technologie konektivity vozidel?

Jak funguje technologie konektivity vozidel?

Rámec zákaz­nického prostředí připojeného automobilu (C3X)1 od společnosti McKinsey popisuje techno­lo­gické úrovně konektivity automobilů od základního monito­rování vozidla až po umělou inteligenci, chytré rozhodování a hladké propojení s prostředím.

Přejít na obsah

Úroveň 1 představuje základní hardwarovou konektivitu, která umožňuje řidičům sledovat základní využití vozidla a jeho technický stav. Úroveň 2 je indivi­duální konektivita, což znamená, že vozidlo má přístup k digitálním službám z profilu řidiče připojeného k externí digitální platformě (např. Alexa nebo Apple CarPlay).

Na úrovni 3 může probíhat přizpů­sobení a perso­na­lizace, například u infor­mačního a zábavního obsahu a přizpů­so­beného ovládání. Čtvrtá úroveň značí interakci s řidiči a cestujícími v živém vícevrstvém dialogu (tj. hlas a gesta) a s „přirozeným rozhovorem“ o doporu­čených službách a funkcích. A úroveň 5 znamená dokonalého virtuálního řidiče. Umělá inteligence zajišťuje složité kognitivní funkce a komunikaci, koordinuje a provádí úkoly a předpokládá potřeby.

Webfleet: připojený automobil

Webfleet: připojený automobil

Společnost Webfleet propojuje vozidla komerčních vozových parků s řidiči a podniky, aby jim pomohla s jejich každodenní prací. Připojení k vozidlům pomáhá s optima­lizací výkonu správy vozového parku a maxima­lizuje spokojenost zákazníků.

prepare to plug in

untranslated

prepare to plug in

untranslated

untranslated

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.