Hvad er bilfor­bin­delse?

Opkobling er sammen­kædning af infor­ma­tions- og kommu­ni­ka­tions­tek­nologi (ICT) mellem mennesker, maskiner og Internet of Things (IoT). En forbundet bil gør netop det med andre systemer uden for bilens nøglesystem. Bilfor­bin­delse gør det muligt for køretøjerne at dele og modtage inter­ne­t­adgang og data med andre enheder.

Bilfor­bin­del­ses­tek­nologi gør det muligt at fjernstyre en bil. Du kan starte den, låse den op, tjekke brændstof og andre ting fra din mobilenhed.

Forbin­del­ses­typer

Forbin­del­ses­typer

Forbin­del­ses­typer

Køretøjer kan forbindes og kommu­ni­kerer med deres omgivelser på fem forskellige måder:

1. Køretøj til infra­struktur

Denne forbindelse indsamler data, der er genereret af køretøjet, og sender oplysninger om infra­struk­turen videre til chaufføren. Hoved­for­målet er at videregive data om sikkerhed, mobilitet og miljø­re­la­terede forhold.

Gå til indhold

2. Køretøj til køretøj

De data, der bliver indsamlet af denne forbin­del­sestype, omfatter andre køretøjers hastighed og position i nærheden gennem trådløs udveksling af oplysninger. Hoved­for­målet er at forbedre færds­els­sik­ker­heden, afhjælpe trafikpropper og prøve at mindske belast­ningen af miljøet.

3. Køretøj til cloud

Denne forbindelse udveksler oplysninger om køretøjets appli­ka­tioner til et system i skyen. Hoved­for­målet er at dele data mellem skyen og køretøjet og gøre brug af IoT. En flådechef har således mulighed for at analysere køretøjsdata for at forbedre køreadfærd, reducere omkost­nin­gerne til brændstof og forudsige vedli­ge­hol­delse.

4. Køretøj til fodgænger

Disse data indsamler oplysninger om omgivel­serne og videregiver dem til andre forbundne enheder, herunder personlige smartphones. Hoved­for­målet er at undgå ulykker og forbedre mobiliteten ved at kommunikere med fodgængere.

5. Køretøj til alt

Denne type af forbindelse kan oprette forbindelse til alle typer af ICT-enheder i nærområdet såsom andre køretøjer og infra­struk­tur­sy­stemer. Denne teknologi omfatter hovedveje, skibe, tog, biler og fly.

Hvordan fungerer bilfor­bin­del­ses­tek­nologi?

Hvordan fungerer bilfor­bin­del­ses­tek­nologi?

Hvordan fungerer bilfor­bin­del­ses­tek­nologi?

McKinseys Connected Car Customer Experi­en­ce-struktur (C3X)1 beskriver tekno­lo­gi­ni­veauerne i bilfor­bin­delse, fra grund­læg­gende overvågning af biler og hele vejen til AI, intel­li­gente beslut­ninger og problemfri forbindelse til miljøet.

Gå til indhold

Niveau et er den under­lig­gende hardwa­re­for­bin­delse, der sætter chauffører i stand til at spore basal brug af køretøj og overvåge teknisk status. Niveau to er individuel forbindelse, hvilket betyder, at køretøjet kan få adgang til digitale tjenester fra chaufførens profil, der er forbundet til digitale platforme (f.eks. Alexa og Apple CarPlay).

Niveau tre er der, hvor tilpassede og personlige præferencer finder anvendelse, for eksempel under­hold­nings­indhold og perso­na­li­serede styringer. Niveau fire interagerer med chauf­fø­rerne og passagerne via multimodal livedialog (det vil sige stemme og håndbe­væ­gelser) og kan føre en 'normal samtale' på anbefalede tjenester og funktioner. Og slutteligt niveau fem, som er den ultimative virtuelle chauffør. AI udfører komplekse kognitive funktioner og kommu­ni­kerer for at koordinere og færdiggøre opgaver og forudsige behov.

Webfleet: en forbundet bil

Webfleet: en forbundet bil

Webfleet: en forbundet bil

Webfleet forbinder køretøjer i erhvervs­vogn­parker til chauffører og virksom­heder for at gøre deres daglige arbejde mere håndterbart. Forbin­delsen til køretøjer kan hjælpe med at optimere flådesty­ringen og øge kunde­til­freds­heden.

prepare to plug in

Elbiler og erhvervs­flåder

prepare to plug in

Er du nysgerrig efter, hvad elbiler betyder for erhvervs­flåder, og hvordan telematik kan hjælpe?

Få den komplette vejledning

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.