COVID-19 Update.  Další informace

Co je prostoj vozidla?

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Když není vozidlo z nějakého důvodu možné používat, označuje se tento čas jako prostoj vozidla. Prostoj vozidla může vzniknout z různých důvodů, často je ale příčinou nějaká forma závady nebo poškození vozidla, která vyžaduje opravu nebo výměnu dílů.

Prostoje vozidel ovlivňují různé aspekty vašeho podnikání. Může se také promítnout do celkových nákladů na vlastnictví, tržeb nebo i vaší reputace. Prostoje vozidel se mohou z některých důvodů prodloužit. Může přitom jít jak o nepřed­ví­da­telnou povahu příčin (tj. nevíte, kdy a jestli se řidičům přihodí nehoda nebo kdy se na vozidle projeví závada), tak o absenci aktivní strategie správy vozového parku.


Jak omezit prostoje vozidel?

Webfleet Solutions

Jak omezit prostoje vozidel?

Zde jsou čtyři tipy na snížení prostojů vozidel a zvýšení efektivity vozového parku:

1. Pravidelné kontroly vozidel
Každodenní kontroly vozidel zajišťují stabilní dodržování předpisů, ale také bezpečnost řidičů, když vyrazí na silnici. Manuální kontrola stavu vozidla na základě papírové dokumentace je časově náročná, zvyšuje možnost lidské chyby, nese s sebou riziko ztráty nebo poškození dokumentů a odvádí pozornost a čas od důleži­tějších úkolů. Digita­lizace kontroly vozidel zvýší efektivitu vozového parku a zajistí přesné hlášení.

2. Sledování a analýza stavu vozidla
Pro správce vozového parku je dobré znát aktuální a dřívější stav všech vozidel. Jak získáte tuto cennou informaci? Na základě sledování a monito­rování dřívějších kontrol. Tady se hodí software pro správu vozového parku. Řada systémů nabízí kompletní přehled celého vozového parku z jednoho rozhraní, přizpů­sobená hlášení a analýzy.

3. Sledování stylu jízdy
Jedním z nejvý­znam­nějších faktorů, co se prostojů vozidel týká, je chování řidičů na cestách. Například překra­čování rychlosti zvyšuje riziko nehod, projevuje se na dílech vozidla a zvyšuje spotřebu paliva. Zajistěte, aby byli řidiči plně proškolení ohledně vhodného stylu jízdy, například aktivaci tempomatu a využití volného dojezdu ve vhodných situací a omezování prudkého brzdění. Některý software pro správu vozového parku umožňuje sledovat styl jízdy a také poskytuje aktivně rady, které pomáhají zbavit se nesprávných řidičských návyků.

4. Plánování údržby
Nejlepší způsob, jak předcházet prostojům vozidel, je aktivně plánovat úlohy údržby. Pravidelný servis čili plánovaná preventivní údržba (PPM) umožňuje rozdělovat správně výdaje a udržovat vozidla v prvotřídním stavu.

Software na správu prostojů vozidel

Webfleet Solutions

Software na správu prostojů vozidel

Řešení pro správu vozového parku, jako je služba WEBFLEET, poskytuje všechny nástroje umožňující monito­rování servisních požadavků celého vozového parku a průběžné informování o jeho stavu.

Díky inteli­gent­nějšímu plánování získáte přehled o stavu jednot­livých vozů, takže budete moci minima­li­zovat riziko poruch a prostoje způsobené údržbou vozidel. Služba WEBFLEET zaznamenává informace z počitadla kilometrů, takže si můžete efektivně naplánovat preventivní údržbu na vybrané datum.

Dobře udržovaná vozidla jsou bezpečnější a zvyšují také bezpečnost řidičů. Funkce služby WEBFLEET pro ekologickou a bezpečnou jízdu, OptiDrive 360, pomůže vašemu týmu vzdělávat se, využívat školení, hodnotit a porovnávat ukazatele stylu jízdy. Zlepšete styl řízení díky přímé zpětné vazbě a predik­tivním radám za jízdy.

Navíc služba WEBFLEET nabízí pokročilou diagnostiku vozidla a okamžitě odesílá správci vozového parku kódy poruch. Můžete automaticky plánovat údržbu okamžitě poté, co vozidlo odešle kód poruchy. Jednejte rychle, než se projeví problémy.

Webfleet Solutions

Stáhnout příručku k řešením správy vozového parku

Webfleet Solutions

Co je správa vozového parku a jaké jsou její výhody?

Stáhnout bílou knihu

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní