Vad är stille­ståndstid för fordon?

När ett fordon inte kan användas av någon anledning kallas den tiden för stille­ståndstid. Stille­ståndstid kan ha många orsaker, men ofta beror det på någon form av fel eller skada på fordonet som kräver reparation eller byte av delar.

Stille­stånds­tiden påverkar olika aspekter av din verksamhet. Den kan ha inverkan på total ägande­kostnad, intäkter och till och med ditt rykte. Stille­stånds­tiden kan bli utdragen av olika anledningar. Det kan till exempel bero på att orsakerna är oförut­sägbara (dvs. du vet inte när/om förarna är med om en olycka eller när fordonet börjar visa tecken på fel) eller att det saknas en förebyg­gande strategi för vagnparks­han­tering.


Hur kan stille­stånds­tiden minskas?

Hur kan stille­stånds­tiden minskas?

Här kommer fyra tips på hur du kan minska stille­stånds­tiden och förbättra effek­ti­vi­teten i vagnparken:

1. Rutin­mässiga fordonsin­spek­tioner
Dagliga fordonsin­spek­tioner säker­ställer att du följer reglerna och bibehåller säkerheten för dina förare innan de ger sig ut på vägarna. Att använda pappers­for­mulär för att kontrollera fordonens skick är tidskrä­vande, ökar risken för mänskliga fel, medför en risk för att formuläret kommer bort eller blir skadat, och det går även ut över viktigare uppgifter. Digita­li­serade fordonsin­spek­tioner förbättrar vagnparkens effek­ti­vitet och ger korrekt rappor­tering.

2. Spåra och analysera fordons­hälsa
Som vagnpark­sad­mi­nist­ratör är det bra att ha inblick i tidigare och nuvarande skick på fordonen i din vagnpark. Hur får du den värdefulla insikten? Genom att spåra och övervaka tidigare inspek­tioner. Programvara för vagnparks­han­tering är praktisk i det avseendet. Många system erbjuder fullständig översikt över hela vagnparken i ett enda gränssnitt, med anpassade rapporter och analys.

3. Övervaka körstil
En av de aspekter som har störst påverkan på stille­stånds­tiden är hur dina förare beter sig på vägen. Exempelvis fortkörning ökar olycks­risken, påverkar bildelar och ger sämre bräns­le­ek­onomi. Se till att dina förare är utbildade i lämplig körstil, som att använda farthållare och motor­bromsning när det är tillämpligt och undvika hårda inbroms­ningar. Viss programvara för vagnparks­han­tering gör att du kan övervaka körstilen och tillhan­da­håller aktiv coachning för att bryta dåliga körvanor.

4. Planera underhållet
Det bästa sättet att förhindra stille­ståndstid är att förebygga det med schemalagda under­hålls­upp­gifter. Rutinun­derhåll, även kallat planerat förebyg­gande underhåll (PPM, Planned Preventive Maintenance), gör att du kan fördela kostnaderna på lämpligt sätt och hålla fordonen i toppskick.

Programvara för stille­ståndstid

Programvara för stille­ståndstid

En lösning för vagnparks­han­tering som Webfleet ger dig verktyg för att övervaka servicekraven i vagnparken och hålla dig informerad om dess skick.

Med smartare planering får du insikt i varje fordons skick så att du kan minimera risken för haveri och minimera stille­ståndstid vid fordons­un­derhåll. Webfleet registrerar mätar­ställning så att du kan ange datum för planering av förebyg­gande underhåll på ett effektivt sätt.

Väl underhållna fordon är säkrare och ökar därmed förar­sä­ker­heten. Webfleets funktion för miljövänlig och säker körning, OptiDrive 360, kan hjälpa ditt team att lära sig, få coachning, utvärdera och jämföra indikatorer på körpre­sta­tioner. Förbättra körstilen med direkt feedback och förutseende råd om körning.

Webfleet har även avancerad fordons­di­a­gnostik, och motor­fel­koder skickas omedelbart till vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören. Underhåll schemaläggs automatiskt så fort ett fordon rapporterar en felkod. Agera snabbt innan något går fel.

wfs how to select an fms whitepaper

Kostnadsfri guide: så väljer du rätt lösning för vagnparks­han­tering

wfs how to select an fms whitepaper

Nu vet du hur effektiv fordon­ste­le­matik är för företag med vagnparker och du vill få några av de fördelarna till ditt företag. Toppen! Men hur hittar du rätt lösning för dig? Guiden förklarar på klarspråk hur du bäst förbereder sig för sökandet, vilka frågor du ska ställa till leveran­tö­rerna och hur du på enklast och effektivast sätt räknar ut vilken lösning som passar dina behov.

Ladda ned dokumentet