Vad är stille­ståndstid för fordon?

När ett fordon inte kan användas av någon anledning kallas den tiden för stille­ståndstid. Stille­ståndstid kan ha många orsaker, men ofta beror det på någon form av fel eller skada på fordonet som kräver reparation eller byte av delar.

Stille­stånds­tiden påverkar olika aspekter av din verksamhet. Den kan ha inverkan på total ägande­kostnad, intäkter och till och med ditt rykte. Stille­stånds­tiden kan bli utdragen av olika anledningar. Det kan till exempel bero på att orsakerna är oförut­sägbara (dvs. du vet inte när/om förarna är med om en olycka eller när fordonet börjar visa tecken på fel) eller att det saknas en förebyg­gande strategi för vagnparks­han­tering.


Hur kan stille­stånds­tiden minskas?

Hur kan stille­stånds­tiden minskas?

Här kommer fyra tips på hur du kan minska stille­stånds­tiden och förbättra effek­ti­vi­teten i vagnparken:

1. Rutin­mässiga fordonsin­spek­tioner
Dagliga fordonsin­spek­tioner säker­ställer att du följer reglerna och bibehåller säkerheten för dina förare innan de ger sig ut på vägarna. Att använda pappers­for­mulär för att kontrollera fordonens skick är tidskrä­vande, ökar risken för mänskliga fel, medför en risk för att formuläret kommer bort eller blir skadat, och det går även ut över viktigare uppgifter. Digita­li­serade fordonsin­spek­tioner förbättrar vagnparkens effek­ti­vitet och ger korrekt rappor­tering.

Hoppa till innehåll

2. Spåra och analysera fordons­hälsa
Som vagnpark­sad­mi­nist­ratör är det bra att ha inblick i tidigare och nuvarande skick på fordonen i din vagnpark. Hur får du den värdefulla insikten? Genom att spåra och övervaka tidigare inspek­tioner. Programvara för vagnparks­han­tering är praktisk i det avseendet. Många system erbjuder fullständig översikt över hela vagnparken i ett enda gränssnitt, med anpassade rapporter och analys.

3. Övervaka körstil
En av de aspekter som har störst påverkan på stille­stånds­tiden är hur dina förare beter sig på vägen. Exempelvis fortkörning ökar olycks­risken, påverkar bildelar och ger sämre bräns­le­ek­onomi. Se till att dina förare är utbildade i lämplig körstil, som att använda farthållare och motor­bromsning när det är tillämpligt och undvika hårda inbroms­ningar. Viss programvara för vagnparks­han­tering gör att du kan övervaka körstilen och tillhan­da­håller aktiv coachning för att bryta dåliga körvanor.

4. Planera underhållet
Det bästa sättet att förhindra stille­ståndstid är att förebygga det med schemalagda under­hålls­upp­gifter. Rutinun­derhåll, även kallat planerat förebyg­gande underhåll (PPM, Planned Preventive Maintenance), gör att du kan fördela kostnaderna på lämpligt sätt och hålla fordonen i toppskick.

Programvara för stille­ståndstid

Programvara för stille­ståndstid

En lösning för vagnparks­han­tering som Webfleet ger dig verktyg för att övervaka servicekraven i vagnparken och hålla dig informerad om dess skick.

Med smartare planering får du insikt i varje fordons skick så att du kan minimera risken för haveri och minimera stille­ståndstid vid fordons­un­derhåll. Webfleet registrerar mätar­ställning så att du kan ange datum för planering av förebyg­gande underhåll på ett effektivt sätt.

Hoppa till innehåll

Väl underhållna fordon är säkrare och ökar därmed förar­sä­ker­heten. Webfleets funktion för miljövänlig och säker körning, OptiDrive 360, kan hjälpa ditt team att lära sig, få coachning, utvärdera och jämföra indikatorer på körpre­sta­tioner. Förbättra körstilen med direkt feedback och förutseende råd om körning.

Webfleet har även avancerad fordons­di­a­gnostik, och motor­fel­koder skickas omedelbart till vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören. Underhåll schemaläggs automatiskt så fort ett fordon rapporterar en felkod. Agera snabbt innan något går fel.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.