Co je to řízení rizik vozového parku?

Minima­lizace rizik vozového parku nejenže zajišťuje jeho bezpečnost a efektivitu při provozu, ale také pomáhá vyhnout se vysokým pokutám. Každý běžný plán řízení rizik vozového parku by měl brát v potaz dodržování předpisů a fyzická a regulační rizika pro vozové parky.

V tomto článku popisujeme problémy řízení rizik, se kterými se setkávají vozové parky, dodržování předpisů ohledně vozových parků a roli technologie při řízení rizik vozového parku.

Problémy řízení rizik u vozových parků

Problémy řízení rizik u vozových parků

Bezpečnost řidičů

Rizikem, který musí řešit všichni správci vozových parků, je rozptýlená pozornost řidičů, což je bohužel stále jedna z hlavních příčin nehod. Díky techno­lo­gickým pokrokům je možné rozpoznat styl jízdy nepozorného řidiče přímo ve voze a upozornit řidiče, že neřídí bezpečně. Zavedení palubních kamer navíc umožňuje správcům vozového parku efektivněji sledovat a instruovat řidiče ohledně bezpečné jízdy, což ve výsledku snižuje riziko nehod.

Přejít na obsah

Údržba vozového parku

Zásadním aspektem bezpečnosti řidičů a efektivity vozového parku je také údržba. Technologie pomáhají správcům vozových parků provádět efektivní údržbu vozidel díky monito­rování údajů, jako jsou data o motoru, tlak v pneuma­tikách a funkčnost brzd. Systémy pro správu vozového parku upozorňují na problémy, ještě než začnou být závažné, takže můžete efektivně plánovat údržbu vozového parku, získávat informace o chybových kódech a snižovat náklady a také bezpeč­nostní rizika pro vozový park.

Dodržování předpisů

Správce vozového parku zodpovídá za provoz vozového parku, který dodržuje předpisy, bez ohledu na adminis­tra­tivní zátěž, kterou to představuje. Systémy pro správu vozového parku však mohou pomoci usnadnit dodržování předpisů díky automa­tickému zazna­me­návání pracovní doby a doby řízení.

Vozový park dodržující předpisy

Vozový park dodržující předpisy

Existují čtyři hlavní oblasti, které musíte sledovat, pokud chcete mít vozový park dodržující předpisy:

Vozidla musí být:

 • provo­zu­schopná,
 • pravidelně kontro­lovaná a udržovaná,
 • vybavená bezpeč­nostními systémy.
Přejít na obsah

Řidiči musí být:

 • plně proškolení ohledně používání třídy vozidla, které jim je přiděleno,
 • plně obeznámeni s bezpeč­nostními zásadami společnosti a požadavky na dodržování předpisů,
 • při řízení zdraví a mít platné doklady.

Provoz musí nabízet:

 • realistické a rozumné pracovní rozvrhy s náležitými přestávkami,
 • struk­tu­rované, dobře plánované osobní a pracovní jízdy v zájmu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik,
 • nouzový plán pro neočekávané situace (např. nepříznivé počasí).

Vedení musí zajistit:

 • aby byla všechna vozidla používaná firmou a v jejích službách správně dokumen­tována,
 • dokumenty popisující povinnosti, úkoly, procesy a rutiny,
 • aby záznamy probíhaly s efektivními možnostmi sledování a analýzy.

Řešení pro řízení rizik vozového parku

Řešení pro řízení rizik vozového parku

Nezapomeňte vždy kontrolovat místní předpisy, abyste zajistili jejich dodržování a měli přehled. Zajímá vás řešení pro správu vozového parku, které vám pomůže zmírnit riziko a optima­li­zovat vozový park? Služba Webfleet nabízí přístup k údajům o vašem vozovém parku, se kterými se budete moci informovaně rozhodovat a efektivně tak řídit související rizika, dodržovat předpisy a zlepšit bezpečí řidičů.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

 • Cílená reklama
 • Analytické
 • Perso­na­lizace
 • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.