Jak zlepšit využití vozidel

Každý správce vozového parku by chtěl dosáhnout 100% využití majetku a vozidel. Průměr v odvětví je ale jen kolem 50 %.

To ale neznamená, že nemůžete zavést strategické postupy, se kterými se dostanete co nejblíže 100 %. Níže je několik technik, upozor­ňujeme ale, že kvalitní softwarové řešení pro správu vozového parku vám pomůže maxima­li­zovat využití vozidel. Abyste totiž získali maximum z majetku a vozidel, je vhodné je propojit prostřed­nictvím posky­to­vatele telema­tických služeb.


Jak zjistit aktuální využití vozidel

Jak zjistit aktuální využití vozidel

Pokud se chcete zlepšit, musíte pravidelně měřit aktuální využití vozidel, například každý den, týden nebo měsíc. Pozna­me­nejte si, kolik dní, směn nebo hodin jsou vaše vozidla v provozu. (Poznámka: Tento údaj může být v hodinách denně, dnech v týdnu nebo týdnech za měsíc.)

Poté zvažte tři základní faktory využití vozidel:

  • Dostupná pracovní doba řidičů
  • Požadavky na služby zákazníkům
  • Povolená celková hmotnost vozidla

Můžete ale vzít v úvahu také následující:

  • Jsou nákladní vozy v provozu jen částečně naložené? Pokud ano, jak často?
  • Dělají vaše nákladní vozy zbytečné zastávky, nebo se drží plánovaných tras?
  • Jak dlouho trvají jednotlivé zastávky?
  • Kolik řidičů zaměst­náváte, abyste splnili požadavky na dodání?

Nároky na využití vozidel

Nároky na využití vozidel

Spokojenost zákazníků

Může být náročné, když zákazník přijímá zakázky jen v určitou dobu, tento čas ale můžete chytře využít. Máte další jízdy nebo úkoly, např. náklad na cestu zpět nebo jiné zákazníky s flexi­bil­nější provozní dobou? Tady je možné zvýšit využití vozidel.

Částečně naložené nákladní vozy

Pozor, vaše nákladní vozy nemusí být v provozu nonstop, aby se jejich využití maxima­li­zovalo. Pokud je nákladní vůz s kapacitou 1000 balíků celý den v provozu a musí udělat 20 zastávek, ale každý zákazník si bere 300 balíků, není využití vozidla maximální, protože nákladní vůz vyráží zaplněný jen částečně. Možná máte menší přívěs s kapacitou na 315 balíků, který můžete využít místo toho.

Statické trasy

Řada vozových parků využívá statické trasy, což znamená stejnou trasu každý den, i když na některých zastávkách nejsou zakázky. To znamená vyšší dobu a délku trasy, která není geograficky efektivní ani šetrná ke spotřebě paliva. Optima­lizace tras nebo dynamické plánování tras vám může pomoci vyhnout se tomuto problému a zlepšit využití vozidel.

Řešení na optima­lizaci využití vozidel

Řešení na optima­lizaci využití vozidel

Optima­lizace tras každý den znamená zvážit všechny zastávky a vytvořit takové pořadí, které maxima­lizuje využití vozidel, majetku a řidičů. To může na první pohled vypadat náročně, ale jak jsme zmínili výše, posky­to­vatel telema­tických služeb vám může pomoci s automa­tizací využití vozidel.

Řešení pro správu vozového parku, jako je služba Webfleet, vám může pomoci maxima­li­zovat využití vozidel díky spoleh­li­vějším odhadům času příjezdu, snížit doby řízení, maxima­li­zovat počet zastávek řidiče a zvýšit spokojenost zákazníků. Další informace najdete na naší stránce o systému řízení pracovních postupů služby Webfleet.