COVID-19 Update.  Další informace

Jak zlepšit využití vozidel

Větší akceschopnostVětší akceschopnostVětší akceschopnostVětší akceschopnostVětší akceschopnostVětší akceschopnost

Každý správce vozového parku by chtěl dosáhnout 100% využití majetku a vozidel. Průměr v odvětví je ale jen kolem 50 %.

To ale neznamená, že nemůžete zavést strategické postupy, se kterými se dostanete co nejblíže 100 %. Níže je několik technik, upozor­ňujeme ale, že kvalitní softwarové řešení pro správu vozového parku vám pomůže maxima­li­zovat využití vozidel. Abyste totiž získali maximum z majetku a vozidel, je vhodné je propojit prostřed­nictvím posky­to­vatele telema­tických služeb.


Jak zjistit aktuální využití vozidel

Webfleet Solutions

Jak zjistit aktuální využití vozidel

Pokud se chcete zlepšit, musíte pravidelně měřit aktuální využití vozidel, například každý den, týden nebo měsíc. Pozna­me­nejte si, kolik dní, směn nebo hodin jsou vaše vozidla v provozu. (Poznámka: Tento údaj může být v hodinách denně, dnech v týdnu nebo týdnech za měsíc.)

Poté zvažte tři základní faktory využití vozidel:

  • Dostupná pracovní doba řidičů
  • Požadavky na služby zákazníkům
  • Povolená celková hmotnost vozidla

Můžete ale vzít v úvahu také následující:

  • Jsou nákladní vozy v provozu jen částečně naložené? Pokud ano, jak často?
  • Dělají vaše nákladní vozy zbytečné zastávky, nebo se drží plánovaných tras?
  • Jak dlouho trvají jednotlivé zastávky?
  • Kolik řidičů zaměst­náváte, abyste splnili požadavky na dodání?

Nároky na využití vozidel

Webfleet Solutions

Nároky na využití vozidel

Spokojenost zákazníků

Může být náročné, když zákazník přijímá zakázky jen v určitou dobu, tento čas ale můžete chytře využít. Máte další jízdy nebo úkoly, např. náklad na cestu zpět nebo jiné zákazníky s flexi­bil­nější provozní dobou? Tady je možné zvýšit využití vozidel.

Částečně naložené nákladní vozy

Pozor, vaše nákladní vozy nemusí být v provozu nonstop, aby se jejich využití maxima­li­zovalo. Pokud je nákladní vůz s kapacitou 1000 balíků celý den v provozu a musí udělat 20 zastávek, ale každý zákazník si bere 300 balíků, není využití vozidla maximální, protože nákladní vůz vyráží zaplněný jen částečně. Možná máte menší přívěs s kapacitou na 315 balíků, který můžete využít místo toho.

Statické trasy

Řada vozových parků využívá statické trasy, což znamená stejnou trasu každý den, i když na některých zastávkách nejsou zakázky. To znamená vyšší dobu a délku trasy, která není geograficky efektivní ani šetrná ke spotřebě paliva. Optima­lizace tras nebo dynamické plánování tras vám může pomoci vyhnout se tomuto problému a zlepšit využití vozidel.

Řešení na optima­lizaci využití vozidel

Webfleet Solutions

Řešení na optima­lizaci využití vozidel

Optima­lizace tras každý den znamená zvážit všechny zastávky a vytvořit takové pořadí, které maxima­lizuje využití vozidel, majetku a řidičů. To může na první pohled vypadat náročně, ale jak jsme zmínili výše, posky­to­vatel telema­tických služeb vám může pomoci s automa­tizací využití vozidel.

Řešení pro správu vozového parku, jako je služba WEBFLEET, vám může pomoci maxima­li­zovat využití vozidel díky spoleh­li­vějším odhadům času příjezdu, snížit doby řízení, maxima­li­zovat počet zastávek řidiče a zvýšit spokojenost zákazníků. Další informace najdete na naší stránce o systému řízení pracovních postupů služby WEBFLEET.

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní