Sådan forbedrer du køretøjs­ud­nyt­telsen

Alle flådechefer vil gerne opnå 100 % udnyttelse af aktiver og køretøjer. Men branchens gennemsnit er kun på omkring 50 %.

Det betyder dog ikke, at du ikke kan imple­mentere strategiske teknikker for at komme så tæt på 100 % som muligt. Nedenfor er der nogle teknikker, men husk, at en god flådesty­rings­løsning vil hjælpe dig med at maksimere din køretøjs­ud­nyt­telse. Dine aktiver og køretøjer bør nemlig være forbundet via en telema­tik­ser­vi­ceud­byder, hvis du vil have mest muligt ud af dem.


Sådan finder du din nuværende køretøjs­ud­nyt­telse.

Sådan finder du din nuværende køretøjs­ud­nyt­telse.

For at kunne blive bedre, skal du måle din nuværende køretøjs­ud­nyt­telse regel­mæssigt – det kan være dagligt, ugeligt eller månedligt. Skriv ned, hvor mange dage, vagter eller timer dine køretøjer er i drift. (Bemærk: målingerne kan være pr. dag, pr. dage i ugen eller pr. uger i en måned)

Kig derefter på de tre grund­ele­menter for køretøjs­ud­nyt­telse:

 • Chaufførens ledige arbejds­timer
 • Kunde­ser­vi­cekrav
 • Den tilladte samlede totalvægt
Gå til indhold

Men du kan også overveje:

 • Er dine lastbiler fyldt helt op? Hvis ja, hvor ofte?
 • Foretager dine lastbiler unødvendige stop eller holder de sig til deres planlagte ruter?
 • Hvor lang tid varer hvert stop?
 • Hvor mange chauffører har du ansat for at overholde leverings­kravene?

Udfor­dringer ved køretøjs­ud­nyt­telse

Udfor­dringer ved køretøjs­ud­nyt­telse

Kunde­til­fredshed

Det kan være en udfordring, når din kunde kun tager imod leveringer inden for et bestemt tidsrum, men du kan bruge tiden fornuftigt. Har du andre ture eller opgaver, f.eks. backhauls eller andre kunder med mere fleksible driftstimer? Nu har du mulighed for at øge køretøjs­ud­nyt­telsen.

Gå til indhold

Delvist tomme lastbiler

Tænk over dette: Dine lastbiler behøver ikke være i brug 24/7 for at maksimere brugen af køretøjet. Hvis din lastbil er ude hele dagen og skal foretage 20 stop med en kapacitet på 1.000 kasser, men hver af dine kunder har 300 kasser, så vil køretøjs­ud­nyt­telsen ikke være maksimeret, da din lastbil kører ud delvist tom. Måske har du en mindre trailer med en kapacitet på 315 kasser, som du kunne sende ud i stedet.

Statiske ruter

Mange flåder bruger statiske ruter, hvilket betyder, at de kører den samme rute hver dag, også selvom nogle af stoppene ikke skal have en levering. Dette betyder, at der bliver kørt flere kilometer og timer på ruten, hvilket ikke er geografisk effektivt eller brænd­sto­fø­ko­nomisk. Ruteo­p­ti­mering eller dynamiske ruter kan hjælpe dig med at undgå dette og forbedre din køretøjs­ud­nyt­telse.

Løsninger til optime­ringen af køretøjs­ud­nyt­telse

Løsninger til optime­ringen af køretøjs­ud­nyt­telse

Daglig optimering af dine ruter betyder, at der bliver kigget på alle stoppene, og at de bliver formateret i rækkefølge, hvilket maksimerer udnyttelsen af dine køretøjer, aktiver og chauffører. Dette lyder måske overvæl­dende i starten, men som vi nævnte tidligere, kan en telema­tik­ser­vi­ceud­byder hjælpe med at automa­tisere køretøjs­ud­nyt­telsen.

En flådesty­rings­løsning som f.eks. Webfleet kan hjælpe dig med at maksimere køretøjs­ud­nyt­telsen med mere pålidelige forventede ankomst­tids­punkter, begrænse kørsels­tiden, maksimere antallet af stop, som chaufføren foretager, og forbedre kunde­til­freds­heden. Se vores side om styring af arbejds­gange med Webfleet for yderligere oplysninger.

ttt guide to vehicle telematics

Download vores vejledning til køretøj­st­e­le­matik

ttt guide to vehicle telematics

Køretøj­st­e­le­matik hjælper firmaer som dit med at reducere omkost­ninger, øge sikkerheden og booste produk­ti­vi­teten.

Download den gratis e-bog

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.