Jaké jsou reálné náklady na provoz vozového parku?

Co se týče nákladů na provoz vozového parku, je třeba zvážit celou řadu faktorů. Správci vozového parku mají velkou zodpo­vědnost – od výběru vhodných vozidel a školení vhodných řidičů po zajištění kompletního dodržování předpisů.

Minima­li­zovat provozní náklady vozového parku však patří mezi hlavní priority správce vozového parku. Pokud jsou náklady příliš vysoké, mají přímý vliv na zisky firmy s nákladními automobily a mohou vést k velké finanční ztrátě.


Tady jsou některé provozní náklady vozového parku.

Tady jsou některé provozní náklady vozového parku.

Náklady na palivo

Co se týče nákladů na palivo, musí správce vozového parku zvážit celou řadu faktorů. Součástí je plánování, vytváření rozpočtu a kontrola paliva i jízdních stylů řidičů. Kromě toho pravidelná údržba ověřuje, zda se palivo využívá efektivně. Špatné plánování trasy by také mohlo vést ke zbytečné spotřebě paliva.

Ceny pohonných hmot jsou zpravidla nepřed­ví­da­telné, a tak může být pro správce vozového parku náročné náklady na palivo kontrolovat. Právě tady hraje důležitou roli software pro správu vozového parku. S výkonným nástrojem na sledování vozidel mohou správci vozového parku sledovat špatný styl jízdy, který vede k plýtvání palivem.

Přejít na obsah

Dodržování předpisů a pokuty za jejich porušení

Nedodržení předpisů ohledně vozových parků může pro firmy s nákladními automobily vést ke katastro­fálním finančním následkům. Společnosti, které poruší více předpisů, mohou platit vysoké pokuty. Navíc se přepravní společnosti často vyhýbají spolupráci s rizikovými společ­nostmi, které v historii dostaly pokuty.

Proto je pro společnosti zásadní nikdy nezanedbat dodržování předpisů. Jen v USA platí průmysl nákladních vozů více než 15 milionů USD měsíčně za porušení pokynů ohledně pracovní doby1. A to nezahrnuje náklady na pojištění a nehody kvůli únavě řidičů nebo jiným důvodům.

Náklady na elektro­nická proto­ko­lovací zařízení

Elektro­nická proto­ko­lovací zařízení (ELD) rovněž patří do provozních nákladů vozového parku. Je důležité si udělat rešerši a analýzu nákladů na různé typy zařízení ELD na trhu. Podle některých jsou ceny vysoké, ale výhody zdaleka převyšují cenu. Správci vozového parku a jejich firmy získají výhody nižší spotřeby paliva a eliminace pokut za nedodržení předpisů.

Snížení nákladů na provoz vozového parku

Snížení nákladů na provoz vozového parku

Nyní jsme si popsali hlavní náklady na provoz vozového parku, a tak se můžeme věnovat důleži­tějšímu tématu: jak je snížit. Ke snížení nákladů na provoz vozového parku můžete podniknout několik kroků. Prvním je instalace řešení pro správu vozového parku, jako je služba Webfleet. Ta vám může pomoci:

Přejít na obsah
  • Optima­li­zovat trasy: Nejlepší trasa znamená úsporu paliva.
  • Sledovat styl jízdy: Zjistíte, jak vaši řidiči jezdí a jak jejich styl zlepšit, abyste se vyhnuli nadměrné spotřebě paliva i dopravním nehodám. Služba Webfleet také odesílá zpětnou vazbu a rady v reálném čase, které pomohou vylepšit styl jízdy.
  • Zjednodušit dodržování předpisů: Dostávejte oznámení, když se řidiči blíží porušení předpisů, a okamžitě jednejte.
  • Automa­ti­zovat plán údržby: Můžete si nastavit oznámení, kdy má proběhnout údržba, aby vozidla zůstala ve špičkovém stavu a abyste se vyhnuli dalším výdajům.

Další informace, jak vám služba Webfleet může pomoci snížit provozní náklady na vozový park, najdete na stránce Webfleet.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.