Co jsou celkové náklady na vlastnictví?

Celkovými náklady na vlastnictví (TCO) se rozumí komplexní finanční analýza celého životního cyklu zakoupeného produktu. Jde o rozbor nákladů na vlastnictví majetku na základě vyhodnocení krátkodobé ceny nákupu i dlouho­dobých nákladů na provoz.

Náklady jsou ve finančních výpisech zpravidla uváděny samostatně, ale analýza celkových nákladů na vlastnictví je ve fungování firem běžnou praxí. Společnosti i jednotlivci by měli zvážit celkové náklady na vlastnictví během rozhodování mezi alter­na­tivními možnostmi nákupu, kde chtějí investovat kapitál.


Kdy začaly společnosti analyzovat celkové náklady na vlastnictví?

Kdy začaly společnosti analyzovat celkové náklady na vlastnictví?

Analýza celkových nákladů na vlastnictví se v podnikání provádí během posledních desetiletí. V polovině 80. let začalo více společností nakupovat hardwarová a softwarová IT řešení.

K odůvodnění těchto akvizicí začali manažeři analyzovat celkové náklady na vlastnictví, protože zjistili, že dlouhodobě může podpora vybavení a softwaru stát pěti- až osminásobek původní nákupní ceny. Bylo proto evidentní, že je třeba věnovat více času pochopení a kontrole těchto nákladů.

Jak analyzovat celkové náklady na vlastnictví?

Jak analyzovat celkové náklady na vlastnictví?

Analýza TCO má několik složek. Tento finanční odhad zahrnuje všechny fáze vlastnictví: nákup, provoz, správu a podporu, komunikaci, školení, zkušenost koncového zákazníka, náklady na prostoje a další ztráty produk­tivity. Složky analýzy TCO budou záviset na povaze nakoupeného produktu.

Přejít na obsah

Podíváme se například na různé náklady při nákupu nového počíta­čového systému. Výdaje zahrnují cenu vybavení (tj. hardwaru) i software, instalaci, náklady na zabezpečení, průběžnou podporu a budoucí upgrade.

Používání nového počíta­čového systému pak může být spojeno i s předplatným nebo servisními náklady. Dále může být nutné počáteční školení zaměstnanců, přímá práce obsluhy a náklady na technické sítě.

Vedle nákladů na akvizici a provoz mohou další výdaje zahrnovat náklady na personál. To znamená adminis­tra­tivní zaměstnance, pracovníky zajišťující podporu vybavení a skladování vybavení v provozních prostorech. Navíc může být potřeba průběžné školení nebo práce na řešení problémů v rámci údržby.

Software k celkovým nákladům na vlastnictví

Software k celkovým nákladům na vlastnictví

K dispozici jsou různé nástroje, například softwarové aplikace, které pomáhají snížit celkové náklady na vlastnictví. Například řešení pro správu vozového parku, jako je služba Webfleet, vám může pomoci snížit náklady na pohonné hmoty díky sledování stylu jízdy a spotřeby paliva. Dále pomáhá snížit náklady na údržbu a omezit prostoje díky upozornění ohledně celkového stavu vozidla a plánované údržby. A to je jen několik příkladů, jak vám řešení pro správu vozového parku může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.