Co je systém řízení paliva?

Systém řízení paliva představuje proces správy a zlepšování spotřeby paliva a souvi­se­jících nákladů. Sestává z hardwa­rových a softwa­rových produktů, zpravidla označo­vaných jako telematika, které sledují spotřebu paliva v reálném čase a zlepšují efektivitu a produk­tivitu vozového parku. Systémy řízení paliva mohou také pomoci ušetřit náklady za pohonné hmoty díky monito­rování emisí uhlíku, zlepšování stylu jízdy a udržování vozidel v dobrém stavu.

Jak fungují systémy řízení paliva?

Jak fungují systémy řízení paliva?

Tradičně si správce vozového parku zazna­me­nával spotřebu paliva ručně pomocí pera a papíru, to je ale časově náročné a ne příliš ekologické. Software pro řízení paliva umožňuje správcům automaticky sledovat a ukládat data o palivu a informovaně se rozhodovat, aby mohli zlepšit úsporu paliva.

Přejít na obsah

Různá softwarová řešení nabízí různé funkce, obecně ale systémy řízení paliva pomáhají sledovat spotřebu paliva v celém vozovém parku. Některé systémy využívají data o vozidlech i řidičích ke zvýšení úspory paliva, snížení emisí CO2 a snížení nákladů. Je tak možné nastavit si cíle spotřeby a KPI na základě dat o palivu, například o počtu doplnění paliva na vozidlo.

Dále poskytují systémy řízení paliva kontrolu nad nákupy paliva. Software poskytuje informace o všech nákupech paliva a informuje o tom, co mělo vliv na transakce, a na základě toho nákupy třídí. Také oznamuje, kolikrát potřebuje každé vozidlo doplnit palivo. To znamená, že pokud některé vozidlo čerpá palivo třikrát častěji než ostatní, můžete problém okamžitě řešit.

Software na řízení paliva

Software na řízení paliva

Software na řízení paliva pomáhá správcům vozového parku zlepšit úsporu paliva a snížit náklady na pohonné hmoty. Máte přístup k datum o vozidlech a řidičích, se kterými můžete aktivně řídit spotřebu paliva. Díky tomu můžete analyzovat data a porovnávat výkon v čase a následně se informovaně rozhodovat, jak optima­li­zovat využití paliva a náklady.

Díky datům o řidičích vidíte styl jízdy, který má zásadní vliv na spotřebu paliva. Zvyky jako je překra­čování rychlosti, chod naprázdno nebo prudké zatáčení, mají dopad na spotřebu paliva. Můžete analyzovat trendy řízení u řidičů, kteří spotře­bo­vávají více paliva, a rozhodnout, kdo potřebuje další školení a instrukce, aby dosáhl ideálního stylu jízdy.

Webfleet: řešení pro řízení paliva

Webfleet: řešení pro řízení paliva

Služba Webfleet poskytuje přehled o využití paliva a stylu jízdy v reálném čase a upozorňuje, když je čas na údržbu. Monitorujte řidiče a omezte chování, která zvyšují spotřebu paliva. Služba vás také upozorní, pokud má vozidlo diagnos­tické potíže. Správné plánování údržby snižuje prostoje a zajišťuje, aby byla vaše vozidla v ideálním stavu. Dobře udržovaná vozidla zároveň šetří palivo.

Přejít na obsah

Systém řízení paliva, jako je služba Webfleet, poskytuje řidičům i správcům vozového parku cenné informace o tom, jak zlepšit spotřebu paliva. Pomáhá omezit náklady na palivo, zvýšit úsporu paliva, zlepšit bezpečnost na silnicích a styl jízdy díky instruování řidičů a snížit emise uhlíku díky optima­lizaci tras.

Podívejte se na další informace o tom, jak vám služba Webfleet může pomoci lépe řídit spotřebu paliva.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.