Hvad er et brænd­stof­sty­rings­system?

Et brænd­stof­sty­rings­system er en proces til håndtering og forbedring af brænd­stof­forbrug og -omkost­ninger. Det består af hardware- og softwa­re­pro­dukter, normalt omtalt som telematik, der registrerer anvendelsen af brændstof i realtid med det formål at forbedre en flådes effek­ti­vitet og produk­ti­vitet. Brænd­stof­sty­rings­sy­stemer kan også bidrage til reducerede omkost­ninger til brændstof ved at overvåge kulsto­fe­mission, forbedre køread­færden og vedli­ge­holde køretøjerne.

Brænd­stof­sty­rings­system : Hvordan virker det ?

Brænd­stof­sty­rings­system : Hvordan virker det ?

Brænd­stof­sty­rings­system : Hvordan virker det ?

Tidligere var det normalt, at en flådechef registrerede brænd­stof­for­bruget manuelt ved hjælp af pen og papir, men det var tidskræ­vende og ikke særlig miljø­venligt. Brænd­stof­sty­rings­software gør det muligt for flådechefer automatisk at spore og lagre brænd­stofdata og tage informerede beslut­ninger om bedre udnyttelse af brændstof.

Gå til indhold

Forskellige softwa­re­løs­ninger tilbyder forskellige funktioner, men generelt er brænd­stof­sty­rings­sy­stemer med til at holde styr på hele flådens brænd­stof­forbrug. Nogle systemer anvender data om både køretøjer og køreadfærd for at mindske brænd­stof­for­bruget, nedbringe CO2 og reducere omkost­nin­gerne. På den måde er det muligt at fastlægge mål for forbrug og KPI'er baseret på brænd­stofdata såsom påfyld­ninger pr. køretøj.

Derudover giver brænd­stof­sty­rings­sy­stemer dig kontrol over indkøb af brændstof. Softwaren giver dig oplysninger om al indkøb af brændstof og indsigt i, hvad der påvirkede transak­tio­nerne, og klassi­fi­cerer dem ud fra det. Du får også oplysninger om, hvor mange påfyld­ninger hvert køretøj har brug for. Det betyder, at hvis ét køretøj har brug for påfyldning tre gange så ofte som andre køretøjer, kan du reagerer med det samme og løse problemet.

Software til brænd­stof­styring

Software til brænd­stof­styring

Software til brænd­stof­styring

Software til brænd­stof­styring hjælper flådechefer med at mindske brænd­stof­for­bruget og reducere omkost­nin­gerne til brændstof. Du får adgang til køretøjs- og køredata, der styrer brænd­stof­for­bruget aktivt. Det giver dig mulighed for at analysere data og sammenligne ydeevnen over tid samt foretage informerede beslut­ninger om optimering af brænd­stof­forbrug og -omkost­ninger.

Køredata giver dig overblik over køreadfærd på vejene, hvilket i væsentlig grad påvirker brænd­stof­for­bruget. Vaner som at gasse op, holde i tomgang og hurtig kørsel omkring hjørner er alt sammen noget, der påvirker brænd­stof­for­bruget. Du bliver i stand til at analysere køreadfærd, der forbruger mere brændstof end andre, og derudfra afgøre, hvilke chauffører der har behov for yderligere oplæring og skal tilskyndes til at køre mere optimalt.

Webfleet: en løsning til styring af brændstof

Webfleet: en løsning til styring af brændstof

Webfleet: en løsning til styring af brændstof

Webfleet giver indsigt i brænd­stof­forbrug og køreadfærd i realtid, og du får besked, når det er tid til vedli­ge­hol­delse. Overvåg chauffører, og reager på adfærd, der øger brænd­stof­for­bruget. Systemet giver dig også besked, når et køretøj har tekniske problemer. Planlægning af vedli­ge­hol­delse reducerer dermed nedetid og sikrer, at køretøjerne kører som smurt. Vedli­ge­holdte køretøjer sparer også brændstof.

Gå til indhold

En løsning på et brænd­stof­sty­rings­system som Webfleet giver både chauffører og flådechefer værdifuld indsigt, så de bedre kan styre brænd­stof­for­bruget. Det er med til at reducere omkost­nin­gerne til brændstof, samtidig med at færds­els­sik­ker­heden og køread­færden forbedres gennem køreun­der­visning, mens kulsto­fe­mis­sioner reduceres gennem ruteo­p­ti­mering.

Få mere at vide om, hvordan Webfleet kan hjælpe dig med at styre brænd­stof­for­bruget bedre.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.