Vad är ett bräns­le­han­te­rings­system?

Ett bräns­le­han­te­rings­system handlar om att hantera och minska bräns­le­för­bruk­ningen och kostnaderna. Det består av hårdvara och programvara, vilket vanligtvis kallas telematik, som registrerar bräns­le­för­bruk­ningen i realtid för att förbättra din vagnparks effek­ti­vitet och produk­ti­vitet. Bräns­le­han­te­rings­system kan även hjälpa dig att minska bräns­le­kost­na­derna genom att övervaka koldi­ox­id­ut­släppen, förbättra körstilen och hålla dina fordon väl underhållna.

Brændstofsty­rings­system : Hur det fungerar ?

Brændstofsty­rings­system : Hur det fungerar ?

Tradi­tio­nella vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer brukade registrera bräns­le­för­bruk­ningen manuellt med penna och papper, men det är tidskrä­vande och inte särskilt miljö­vänligt. Med programvara för bräns­le­han­tering kan vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer automatiskt följa och lagra bränsledata och fatta välgrundade beslut för att förbättra bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten.

Hoppa till innehåll

Olika program­va­ru­lös­ningar har olika funktioner, men i allmänhet hjälper bräns­le­han­te­rings­system dig att hålla koll på hela vagnparkens bräns­le­för­brukning. Vissa system använder både fordons- och förardata för att öka bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten, minska koldi­ox­id­ut­släppen och sänka kostnaderna. På det sättet kan du sätta förbruk­ningsmål och nyckeltal baserat på bränsledata som antal tankningar per fordon.

Dessutom ger bräns­le­han­te­rings­system dig kontroll över bräns­leköpen. Program­varan ger dig information om alla bränsleköp och en inblick i vad som påverkade trans­ak­tio­nerna och klassi­fi­cerar dem baserat på det. Den meddelar dig även hur många tankningar varje fordon behöver. Detta betyder att om ett fordon behöver tankas tre gånger mer än ett annat fordon kan du omedelbart vidta åtgärder för att lösa problemet.

Programvara för bräns­le­han­tering

Programvara för bräns­le­han­tering

Programvara för bräns­le­han­tering

Programvara för bräns­le­han­tering hjälper vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att förbättra bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten och minska bräns­le­kost­na­derna. Du har tillgång till fordons- och förardata som möjliggör aktiv hantering av bräns­le­för­bruk­ningen. Tack vare detta kan du analysera data och jämföra prestanda över tid och fatta välgrundade beslut om hur du kan optimera bräns­le­för­bruk­ningen och kostnaderna.

Med förardata kan du se körstilen på vägen, vilket är det som har störst påverkan på bräns­le­för­bruk­ningen. Vanor som fortkörning, tomgångs­körning eller skarp kurvtagning påverkar alla bräns­le­för­bruk­ningen. Du kan analysera körtrender som använder mer bränsle än andra och avgöra vilka förare som behöver mer utbildning och uppmuntran för bättre körvanor.

Webfleet: en bräns­le­han­te­rings­lösning

Webfleet: en bräns­le­han­te­rings­lösning

Webfleet: en bräns­le­han­te­rings­lösning

Webfleet ger en inblick i realtid i bräns­le­för­brukning och körstil och meddelar dig när det är dags för underhåll. Övervaka förare och vidta åtgärder när körstilen ökar bräns­le­för­bruk­ningen. Den meddelar dig även när ett fordon har diagnos­tiska fel. Att schemalägga underhåll utifrån detta minskar stille­stånds­tiden och säker­ställer att dina fordon är i bästa skick. Väl underhållna fordon sparar även bränsle.

Hoppa till innehåll

Ett bräns­le­han­te­rings­system som Webfleet ger både förare och vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer en värdefull inblick i hur bräns­le­för­brukning kan hanteras bättre. Det hjälper dig att minska kostnaderna och samtidigt öka bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten, förbättra trafik­sä­ker­heten och körstilen med förar­hand­ledning och minska koldi­ox­id­ut­släppen med ruttop­ti­mering.

Läs mer om hur Webfleet kan hjälpa dig att hantera ditt bränsle bättre.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.