Hlášení služby Webfleet

Online řešení číslo 1, které propojuje vás, vaše řidiče a vaše vozidla

Hlášení služby Webfleet

Online řešení číslo 1, které propojuje vás, vaše řidiče a vaše vozidla

Můžete spravovat jen to, co lze měřit. Se službou Webfleet můžete naštěstí měřit mnoho veličin.

Na základě ohlasů našich zákazníků víme, které informace jsou při správě řidičů a vozidel důležité. Tuto zpětnou vazbu využíváme k neustálému zlepšování dat a zajištění rychlejšího a snazšího fungování. Díky hlášením služby Webfleet budete mít přehled o oblastech od úspory paliva po dodržování právních předpisů a budete se moci soustředit na poskytování špičkových služeb.

Užitečné funkce hlášení, jako je komplexní přehled, umožňují snadné získání celkového pohledu bez nutnosti procházet jednotlivá hlášení. Pokud se chcete k informacím rychle dostat, doporu­čujeme výběr nejob­lí­be­nějších hlášení o správě vozového parku používaných ostatními zákazníky.

Hlášení sledování vozidel

Přehled o cestě (denní souhrn)

Získejte rychlý a stručný přehled kdy, jak dlouho a jak často jsou vaše vozidla využívána.

 • Graf zobrazuje vzdálenost ujetou za den a průměr ujeté vzdálenosti celého vozového parku.
 • Graf srovnává dobu jízdy za den a celkového času používání vozidla.
 • Komplexní souhrn počtu cest, ujetých kilometrů a doby používání vozidla, včetně doby jízdy a délky prostojů.
 • Přehled najetých kilometrů, vzdálenosti, doby používání a míst začátku a konce cesty.
 • Podrobnosti o spotřebě paliva (pokud je funkce podporována).
trip reports daily summary
ttb trip report logbook

Přehled o cestě (kniha jízd)

Získejte pro své řidiče spolehlivé automatické knihy jízd, které splňují legisla­tivní požadavky.

 • Souhrn pro vybrané vozidlo za definované období.
 • Přehled jednot­livých cest včetně podrobností o všech cestách.
 • Procen­tuální porovnání služebních a soukromých cest vám pomáhá rychle zjistit, zda je vaše kniha jízd vhodná pro daňové účely.
 • Podrobná historie změn knihy jízd.

Přehled o cestě (podrobný)

Sledujte, jak efektivní jsou vaše vozidla na silnicích.

 • Podrobná historie změn knihy jízd.
 • Souhrn cest pro všechna vozidla za vybrané období.
 • Souhrn pro vozidlo za den.
 • Časový graf zobrazuje cesty vozidla za den.
 • Možnost označit adresy v hlášení jako místa začátku/konce cesty.
ttb trip report detailed

Hlášení ohledně bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí

Hlášení CO2 ze služby Webfleet

Hlášení CO2 ze služby Webfleet poskytuje přesný přehled emisí uhlíku vozového parku. Pomocí metodologie certi­fi­kované organizací TÜV poskytuje podrobné informace o tom, kolik CO2 vaše vozidla produkují. Pomůže vám splnit požadavky nařízení, jako je nová směrnice EU CSRD, a také nabízí přehled o tom, jak, kde a kdy váš vozový park produkuje nadbytečné CO2.

Další informace⁠
wf co2 report
ttb optidrive report

Hlášení OptiDrive 360

Jednoduše kontrolujte bezpečné, efektivní a ekologicky zodpovědné řízení.

 • Graficky znázorněné chování řidiče.
 • Přehledná tabulka zobrazuje vývoj chování řidiče z hlediska ukazatelů sledovaných funkcí OptiDrive 360.
 • Komplexní shrnutí zobrazuje informace o vzdálenosti, době řízení a spotřebě paliva společně s informacemi funkce OptiDrive 360.

Hlášení o spotřebě paliva

Sledujte spotřebu paliva vozidel ve vašem vozovém parku a snadno odhalte odchylky.

 • Grafy zobrazují spotřebu paliva, průměr vozového parku a vývoj spotřeby paliva ve vozovém parku.
 • Pokud hodnota spotřeby paliva přesáhne defino­va­telnou maximální úroveň, zvýrazní se.
 • Spotřeba paliva je uváděna jako celkové množství na cestu a na 100 km.
 • Hodnota spotřeby je srovnávána s referenční hodnotou v l/100 km a procen­tuálně.
ttb fuel consumption report
ttb maintenance report

Hlášení údržby

Buďte připraveni na odstavení vozidla z důvodu provedení údržby.

 • Tabulka uvádí srovnání počtu zpožděných, nadchá­ze­jících a vyřízených úloh údržby během vybraného období.
 • Shrnutí úloh údržby pro všechna vozidla a pro jednotlivá vozidla.
 • Přehled pro vozidlo zobrazuje dobu nebo počet kilometrů do nebo po provedení údržby, naplánované datum, název úlohy údržby, kdy byla údržba provedena naposledy a aktuální stav prováděné údržby.

Hlášení o správě pracovníků

Hlášení pracovní doby (podle řidiče)

Udržujte si přehled o hodinách odpra­co­vaných vašimi zaměstnanci.

 • Graficky znázorněné chování řidiče.
 • Přehledná tabulka zobrazuje vývoj chování řidiče z hlediska ukazatelů sledovaných funkcí OptiDrive 360.
 • Komplexní shrnutí zobrazuje informace o vzdálenosti, době řízení a spotřebě paliva společně s informacemi funkce OptiDrive 360.
ttb working time report by driver
ttt order overview report

Hlášení přehledu objednávek

Sledujte vývoj produk­tivity vozového parku.

 • Graf zobrazuje průměr vyřízených objednávek vozového parku za den a procen­tuálně také denní výsledky.
 • Graf porovnává počet opožděných a vyřízených objednávek za den.
 • Komplexní souhrn výkonů všech vozidel, včetně počtu objednávek, vzdáleností a příjezdů – včasných nebo opožděných.
 • Můžete definovat prahovou hodnotu, za kterou již bude objednávka považována za opožděnou.
 • Opožděný příjezd na místo určení může být v přehledu zvýrazněn.

Hlášení výjimek pracovní doby řidičů

Rychle zjistěte, kde a kdy dochází k přesčasům.

 • Přesčasy se zobrazí v přehledu. Můžete si zvolit limity pro přesčasy: >4 hodiny, >6 hodin, >8 hodin, >10 hodin, >12 hodin, >16 hodin, >20 hodin
 • Můžete také nastavit další prahovou hodnotu pro označení nadměrných pracovních hodin v přehledu.
ttb driver working hours exception report

60 000 zákazníků využívá denně výhod služby Webfleet

Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte
8% decrease in driving time.
Bryan Campbell, Blackbourne Integrated M&E
25% savings in 2 months.
Dennis Evans, Sanctuary Maintenance

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

 • Cílená reklama
 • Analytické
 • Perso­na­lizace
 • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.