Hlášení služby WEBFLEET

Online řešení číslo 1, které propojuje vás, vaše řidiče a vaše vozidla

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Hlášení služby WEBFLEET

Online řešení číslo 1, které propojuje vás, vaše řidiče a vaše vozidla

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Můžete spravovat jen to, co lze měřit. Se službou WEBFLEET můžete naštěstí měřit mnoho veličin.

Na základě ohlasů našich zákazníků víme, které informace jsou při správě řidičů a vozidel důležité. Tuto zpětnou vazbu využíváme k neustálému zlepšování dat a zajištění rychlejšího a snazšího fungování. Díky hlášením služby WEBFLEET budete mít přehled o oblastech od úspory paliva po dodržování právních předpisů a budete se moci soustředit na poskytování špičkových služeb.

Užitečné funkce hlášení, jako je komplexní přehled, umožňují snadné získání celkového pohledu bez nutnosti procházet jednotlivá hlášení. Pokud se chcete k informacím rychle dostat, doporu­čujeme výběr nejob­lí­be­nějších hlášení o správě vozového parku používaných ostatními zákazníky.

Hlášení sledování vozidel

Přehled o cestě (denní souhrn)

Získejte rychlý a stručný přehled kdy, jak dlouho a jak často jsou vaše vozidla využívána.

 • Graf zobrazuje vzdálenost ujetou za den a průměr ujeté vzdálenosti celého vozového parku.
 • Graf srovnává dobu jízdy za den a celkového času používání vozidla.
 • Komplexní souhrn počtu cest, ujetých kilometrů a doby používání vozidla, včetně doby jízdy a délky prostojů.
 • Přehled najetých kilometrů, vzdálenosti, doby používání a míst začátku a konce cesty.
 • Podrobnosti o spotřebě paliva (pokud je funkce podporována).
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Přehled o cestě (kniha jízd)

Získejte pro své řidiče spolehlivé automatické knihy jízd, které splňují legisla­tivní požadavky.

 • Souhrn pro vybrané vozidlo za definované období.
 • Přehled jednot­livých cest včetně podrobností o všech cestách.
 • Procen­tuální porovnání služebních a soukromých cest vám pomáhá rychle zjistit, zda je vaše kniha jízd vhodná pro daňové účely.
 • Podrobná historie změn knihy jízd.

Přehled o cestě (podrobný)

Sledujte, jak efektivní jsou vaše vozidla na silnicích.

 • Podrobná historie změn knihy jízd.
 • Souhrn cest pro všechna vozidla za vybrané období.
 • Souhrn pro vozidlo za den.
 • Časový graf zobrazuje cesty vozidla za den.
 • Možnost označit adresy v hlášení jako místa začátku/konce cesty.
Webfleet Solutions

Hlášení o správě pracovníků

Hlášení pracovní doby (podle řidiče)

Udržujte si přehled o hodinách odpra­co­vaných vašimi zaměstnanci.

 • Graficky znázorněné chování řidiče.
 • Přehledná tabulka zobrazuje vývoj chování řidiče z hlediska ukazatelů sledovaných funkcí OptiDrive 360.
 • Komplexní shrnutí zobrazuje informace o vzdálenosti, době řízení a spotřebě paliva společně s informacemi funkce OptiDrive 360.
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Hlášení přehledu objednávek

Sledujte vývoj produk­tivity vozového parku.

 • Graf zobrazuje průměr vyřízených objednávek vozového parku za den a procen­tuálně také denní výsledky.
 • Graf porovnává počet opožděných a vyřízených objednávek za den.
 • Komplexní souhrn výkonů všech vozidel, včetně počtu objednávek, vzdáleností a příjezdů – včasných nebo opožděných.
 • Můžete definovat prahovou hodnotu, za kterou již bude objednávka považována za opožděnou.
 • Opožděný příjezd na místo určení může být v přehledu zvýrazněn.

Hlášení výjimek pracovní doby řidičů

Rychle zjistěte, kde a kdy dochází k přesčasům.

 • Přesčasy se zobrazí v přehledu. Můžete si zvolit limity pro přesčasy: >4 hodiny, >6 hodin, >8 hodin, >10 hodin, >12 hodin, >16 hodin, >20 hodin
 • Můžete také nastavit další prahovou hodnotu pro označení nadměrných pracovních hodin v přehledu.
Webfleet Solutions

Hlášení ohledně bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí

Hlášení OptiDrive 360

Jednoduše kontrolujte bezpečné, efektivní a ekologicky zodpovědné řízení.

 • Graficky znázorněné chování řidiče.
 • Přehledná tabulka zobrazuje vývoj chování řidiče z hlediska ukazatelů sledovaných funkcí OptiDrive 360.
 • Komplexní shrnutí zobrazuje informace o vzdálenosti, době řízení a spotřebě paliva společně s informacemi funkce OptiDrive 360.
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Hlášení o spotřebě paliva

Sledujte spotřebu paliva vozidel ve vašem vozovém parku a snadno odhalte odchylky.

 • Grafy zobrazují spotřebu paliva, průměr vozového parku a vývoj spotřeby paliva ve vozovém parku.
 • Pokud hodnota spotřeby paliva přesáhne defino­va­telnou maximální úroveň, zvýrazní se.
 • Spotřeba paliva je uváděna jako celkové množství na cestu a na 100 km.
 • Hodnota spotřeby je srovnávána s referenční hodnotou v l/100 km a procen­tuálně.

Hlášení údržby

Buďte připraveni na odstavení vozidla z důvodu provedení údržby.

 • Tabulka uvádí srovnání počtu zpožděných, nadchá­ze­jících a vyřízených úloh údržby během vybraného období.
 • Shrnutí úloh údržby pro všechna vozidla a pro jednotlivá vozidla.
 • Přehled pro vozidlo zobrazuje dobu nebo počet kilometrů do nebo po provedení údržby, naplánované datum, název úlohy údržby, kdy byla údržba provedena naposledy a aktuální stav prováděné údržby.
Webfleet Solutions

50 000 zákazníků využívá denně výhod služby WEBFLEET

case ferns
If WEBFLEET cost twice as much, we’d still use it.
Andy Saunders, Ferns Surfacing Ltd.
case fife council
Fife Council improved MPG by 15%.
Jennifer Thain, Fife Council
case wright mix
Fleet productivity increased by 15%.
Peter Harris, Wright Mix

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní