Webfleet Logboo­k-appen

Automa­tisera resead­mi­nist­ration med vår lösning för spårning av körsträckor

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Webfleet Logboo­k-appen

Automa­tisera resead­mi­nist­ration med vår lösning för spårning av körsträckor

Webfleet Logboo­k-appen

Automa­tisera resead­mi­nist­ration med vår lösning för spårning av körsträckor

Webfleet Logboo­k-appen

Automa­tisera resead­mi­nist­ration med vår lösning för spårning av körsträckor

Webfleet Logbook är en app för registrering av körsträcka och den automa­ti­serar resead­mi­nist­ra­tionen. Se till att vagnparken följer skatte­lag­stift­ningen med förenklad rappor­tering. Gör verksam­heten effektivare och spara kostnader med tillför­litlig information om körsträckans början och slut samt resedatum och kundbesök.

Webfleet Med Logbook kan du:

skapa indivi­duella förar­pro­filer som kan användas i alla fordon i vagnparken

sänka kostnaderna, minska administ­ra­tions­tiden och följa Skatte­verkets lagstiftning

spara tid genom att spåra körsträckan direkt från fordonets vägmätare

automatiskt skilja mellan arbetsresor och privata resor, vilket minskar förarens arbets­be­lastning

följa skatte­lag­stift­ningen med exakta, fullständiga och tillför­litliga data

skydda förarnas integritet när de gör privata resor

Viktiga funktioner i appen för spårning av körsträcka

Exakt registrering av körsträcka

Webfleet Logboo­k-appen skapar detaljerade rapporter automatiskt. Rapporterna innehåller allt du behöver för reseer­sätt­ningar i skatte­re­do­vis­ningen. Med automatisk resespårning, som innehåller datum och kundbesök, minskar du avsevärt tiden du lägger på rappor­tering av körsträckor.

driver mobile logbook
salesman

Största integritet för förare

Vi följer de högsta nivåerna av datasek­retess. Företaget kan välja att dölja dina loggade arbetsresor och privata resor på kontot. Data är en av vagnparkens viktigaste tillgångar så därför lagras de i en säker miljö.

Följ skatte­lag­stift­ningen utan stress

Webfleet Logbook är mer än en app för spårning av körsträckor. Den registrerar automatiskt alla resedata du behöver för att följa skatte­lag­stift­ningen. De automatiska rapporterna innehåller all information som behövs för efterlevnad. Du kan enkelt undvika böter och avgifter för skattebrott.

logbook administration
optidrive indicator

Praktiska råd till förare

Oavsett om du använder vår körsträck­s­spårare från en kommersiell mobil enhet eller någon av våra PRO Driver Termi­nal-en­heter får varje resa OptiDri­ve-poäng så att du kan jämföra körstilar internt och mot godkända standarder. OptiDrive ger också förarna praktisk återkoppling på hur de kör.

Använ­dar­vänlig mobilapp

Tilldela fordon, associera resor och registrera mätar­ställning med bara några tryck. Så länge plats- och mobildata är på registrerar och rapporterar appen för spårning av körsträckor allt centralt. Förarna kan köra Webfleet Logboo­k-appen från sina telefoner.

logbook app bundle en km
ttb trip report logbook

Tillför­litliga realtidsdata

För varje resa registreras körsträckans exakta början och slut direkt från fordonets vägmätare så det blir enkelt att skapa rapporter för hela vagnparken. Du kan även få rapporter för enskilda fordon eller per förare. Resedata och detaljerade rapporter överförs automatiskt så registren är alltid fullständiga och exakta.


Allt du behöver veta om Webfleet Logboo­k-appen

Vad är Webfleet Logboo­k-appen?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet Logbook är en komplett app för spårning av körsträckor. Den registrerar alla data du behöver för att sköta vagnparken på ett effektivt sätt. Den kan användas på mobil­te­le­foner eller på våra tåliga PRO Driver Termi­nal-en­heter. Med ett tryck kan du komma åt detaljerade rapporter.

Vad är de främsta fördelarna med Webfleet Logbook?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet Logbook minskar mängden administ­ration. Den spårar automatiskt vagnparkens resor, tilldelar fordon till förare och associerar resor till vissa kunder. Den skyddar förarens integritet samtidigt som företaget uppfyller efter­lev­nads­kraven. Den kan även ge föraren återkoppling på körningen.

Hur hjälper Webfleet Logboo­k-appen till med vagnpark­sef­fek­ti­vitet?

0
Hoppa till innehåll

Nyckeln till en effektiv vagnpark är tillför­litliga data som hjälper dig att fatta smartare verksam­hets­beslut. Webfleet Logbook skapar informativa rapporter som du behöver för att förstå vad som händer på vägarna och de visar vad du kan göra för att förbättra punktlighet, säkerhet och kvalitet.

Hur hjälper Logboo­k-appen förarna?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet Logbook minskar förarnas dagliga arbets­be­lastning. Förarna kan lägga mindre tid och jobb på att logga resor och mer tid på att ta sig dit de ska på ett säkert och effektivt sätt. De kan enkelt hålla koll på arbetsresor och privata resor utan en massa pappers­arbete.

Vilka företag kan ha nytta av att använda en app för spårning av körsträckor?

0
Hoppa till innehåll

Alla företag som använder en vagnpark kan ha nytta av Webfleet Logboo­k-appen. Transport-, leverans-, bygg- och VVA-företag är bra exempel på företag som förlitar sig på Webfleet Logbook för att förenkla administ­ra­tionen av körsträckor, automa­tisera rapporter och optimera vagnparken.

Vad behöver jag för att installera Logboo­k-appen för min vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

Logboo­k-appen fungerar på iOS- och Andro­id-en­heter. Webfleet-kunder kan installera Logboo­k-appen kostnads­fritt från Apple App Store eller Google Play Butik. Du behöver bara dina Webfleet-inlogg­nings­upp­gifter för att kunna använda appen. Förarna kan öppna appen på sina mobila enheter.

På vilka enheter kan jag använda Webfleet Logboo­k-appen?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet Logboo­k-appen fungerar på Apple iOS-enheter (9 eller senare) och Google Andro­id-en­heter (4.1 eller senare). Om du vill använda Webfleet Logbook behöver du ett abonnemang på vår vagnparks­han­te­rings­lösning och hårdvara som fungerar med den. När abonne­manget är igång får förarna tillgång till appen kostnads­fritt.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Få en demo

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.