Webfleet Mobile

Onderweg uw wagenpark beheren

U hoeft niet achter uw bureau te zitten om uw wagenpark te beheren. Met Webfleet Mobile heeft u alles in de palm van uw hand.

Webfleet Mobile helpt u:

Altijd1

verbonden blijven met uw voertuigen en bedrijfs­mid­delen

Uw bestuurders snel te vinden

met locatie- en statu­sup­dates in realtime

Verbeter de klant­te­vre­denheid

met actuele verwachte aankomst­tijden voor lopende opdrachten

Adequaat reageren op onverwachte gebeur­te­nissen

met meldingen wanneer er een storing optreedt

Voldoen aan de regelgeving2

rijtijd­ge­gevens zijn beschikbaar in de app

Nieuwe orders snel verzenden

om uw bedrijf efficiënt te laten draaien

Belang­rijkste functies

Tracking van voertuigen en bedrijfs­mid­delen in realtime

Volg uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen op één interface. Of uw bestuurders nu stilstaan of in beweging zijn, op de kaart kun u precies zien waar ze zijn. Dit helpt u te bewijzen dat u voldoet aan de regelgeving met betrekking tot levering en werktijden1, en houdt uw bedrijfs­mid­delen veilig.

wf mobile vehicle list
wf mobile conversation

Tweerich­tings­com­mu­ni­catie

Moet u uw bestuurders een belangrijke bedrijf­supdate sturen? Of hen een nieuwe opdracht sturen? Krijg een overzicht van alle tekst-, status- en order­be­richten. Verstuur tekst­be­richten direct naar het PRO Driver Termi­nal­systeem van uw bestuurder.

Ritma­na­gement

U kunt eerder vastgelegde ritgegevens op datum voor één voertuig of voor het hele wagenpark bekijken. Dit helpt u bij het reageren op klantvragen met betrekking tot voorgaande opdrachten en de naleving rondom de ritrap­portage te beheren. Bekijk de begin- en eindpositie, de ritduur, de afgelegde afstand, de vastgelegde rit-/order­ge­gevens en de Bestuurder ID.

wf mobile driver details
wf mobile order list

Nieuwe orders en opdrachten versturen

Verzend orders en bekijk de voortgang van bestaande orders van een geselec­teerd voertuig, inclusief de positie van het voertuig die de order verwerkt en de verwachte aankomsttijd ervan. Met Webfleet Mobile kunt u uw planning aanpassen aan het verkeer dankzij toegang tot verkeers- en kaart­weergave op uw smartphone en tablet.

Meldingen en waarschu­wingen

Houd de vinger aan de pols van uw wagenpark met meldingen en waarschu­wingen die u laten weten wanneer er een potentiële verstoring plaatsvindt. U kunt bijvoor­beeld een waarschuwing instellen wanneer een voertuig een vooraf toegewezen geolocatie binnenrijdt of verlaat of wanneer een orderstatus verandert.

wf mobile notifications
wf mobile devices

Gebruiks­vrien­de­lijke mobiele app

Het ontwerp van Webfleet Mobile is intuïtief. De meeste functies en gegevens zijn met één aanraking beschikbaar en u kunt opdrachten uitvoeren met de tik- of veegbe­we­gingen die u ook voor andere mobiele apps gebruikt.

Download de Webfleet Mobile-app nu

Als u een bestaande Webfleet-klant bent, kunt u de GRATIS app downloaden via de Apple App Store of via Google Play voor Android. Log in met uw Webfleet-aanmeld­ge­gevens. 3

Download in de App Store
Ontdek het op Google play

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

1 Tracking van bedrijfs­mid­delen vereist de installatie van een LINK 340-trac­king­systeem en een actief abonnement voor tracking van bedrijfs­mid­delen.

2 Resterende rijtijd (RDT) of Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus extra service is vereist.

3  Webfleet Mobile is een mobiele app voor Webfleet, onze uitgebreide webap­pli­catie voor fleet management. Het kan alleen worden gebruikt door klanten met een abonnement op Webfleet.